Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про тимчасові заходи із забезпечення сприятливих умов зовнішньоекономічної діяльності для окремих підприємств-резидентів

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 1168 від 29.12.2006, нечин.

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 1168
 
      { Дію Наказу призупинено з 21.03.08 згідно з
            Наказом Державної митної служби
       N 235 ( v0235342-08 ) від 18.03.2008 }
 
        Про тимчасові заходи із забезпечення
     сприятливих умов зовнішньоекономічної діяльності
        для окремих підприємств-резидентів
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами
               Державної митної служби
       N 80 ( v0080342-07 ) від 31.01.2007
       N 162 ( v0162342-07 ) від 26.02.2007
       N 278 ( v0278342-07 ) від 30.03.2007
       N 366 ( v0366342-07 ) від 27.04.2007
       N 449 ( v0449342-07 ) від 30.05.2007
       N 544 ( v0544342-07 ) від 27.06.2007 
       N 635 ( v0635342-07 ) від 27.07.2007 
       N 715 ( v0715342-07 ) від 28.08.2007
       N 907 ( v0907342-07 ) від 31.10.2007
       N 1110 ( v1110342-07 ) від 29.12.2007
       N 179 ( v0179342-08 ) від 27.02.2008 }
 
 
   З метою забезпечення регіональними  митницями,  митницями
сприятливих умов для окремих підприємств - резидентів України при
здійсненні  ними  зовнішньоекономічних   операцій   шляхом
незастосування під час митного контролю та митного оформлення до
їх товарів заборон та обмежень, установлених нормативно-правовими
актами Державної митної служби України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Тимчасові  критерії  оцінки  регіональними
митницями, митницями підприємств-резидентів, до товарів  яких
можуть не застосовуватися заборони та обмеження, установлені
нормативно-правовими актами Державної  митної  служби  України
(далі - Критерії оцінки), що додаються.
 
   2. Затвердити Тимчасовий порядок визначення регіональними
митницями, митницями підприємств-резидентів, до товарів  яких
можуть не застосовуватися заборони та обмеження, установлені
нормативно-правовими актами Державної митної служби України, що
додається.
 
   3. Затвердити Тимчасовий перелік нормативно-правових актів
Державної митної служби України, установлені якими заборони та
обмеження   можуть   не   застосовуватись   до   товарів
підприємств-резидентів, які відповідають Критеріям оцінки (далі -
Тимчасовий перелік нормативно-правових актів), що додається.
 
   4. Установити, що до товарів усіх підприємств-резидентів, які
підписали протоколи про співпрацю з Державною митною службою
України (далі - Протоколи про співпрацю), не застосовуються окремі
положення нормативно-правових актів Державної  митної  служби
України,  наведені в Тимчасовому переліку нормативно-правових
актів.
 
   4.1. Установити, що Протоколи про співпрацю виконують функції
Угоди  про  надання  посадовим  особам  митних органів прав
безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів
підприємства, що стосуються переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України, після закінчення операцій з
митного  контролю, митного оформлення та пропуску товарів і
транспортних засобів через митний кордон України (далі - Угода про
аудит).
   Регіональним митницям,  митницям  за  місцем  державної
реєстрації всіх підприємств-резидентів, які підписали Протоколи
про співпрацю, без укладення з цими підприємствами Угоди про аудит
унести  їх  до  реєстру  підприємств,  до  товарів яких не
застосовуються   заборони   та   обмеження,   установлені
нормативно-правовими актами  Державної  митної  служби України
(далі - Реєстр), про що видати відповідні накази із зазначенням у
них нормативно-правових актів, положення яких не застосовуються до
цих підприємств і погоджені з ними.
 
   4.2. Установити,    що    в    разі    порушення
підприємствами-резидентами, які підписали Протоколи про співпрацю,
хоча б одного з Критеріїв оцінки після підписання ними Протоколів
про  співпрацю  підприємство виключається з Реєстру, про що
регіональними митницями, митницями за місцем державної реєстрації
таких підприємств видаються відповідні накази.
   Підприємства-резиденти, які  підписали  Протоколи   про
співпрацю,  виключається  з  Реєстру  в разі закінчення дії
відповідного Протоколу про співпрацю.
 
   5. Установити,  що  митний  огляд  товарів,  належних
підприємствам-резидентам, що підписали Протоколи про співпрацю або
відповідають Критеріям оцінки, проводиться  вибірково  та  з
періодичністю залежно від наявності обґрунтованих підстав для
проведення такого огляду.
 
   6. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)  до
моменту  розробки  та  впровадження  у  дію  нової  форми
програмно-інформаційного комплексу з формування нового Реєстру
забезпечити функціонування діючого Реєстру відповідно до наказу
Держмитслужби України від 24.01.2006 N 49 ( v0049342-06 ).
 
   7. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.07 і діє
до 01.04.08.
{ Пункт 7 в редакції Наказів Державної митної служби N 80
( v0080342-07 ) від 31.01.2007, N 162 ( v0162342-07 ) від
26.02.2007,  N  278 ( v0278342-07 ) від 30.03.2007, N 366
( v0366342-07 ) від 27.04.2007, N 449 ( v0449342-07 ) від
30.05.2007,  N 544  ( v0544342-07 ) від 27.06.2007, N 635
( v0635342-07 ) від 27.07.2007, N 715 ( v0715342-07 ) від
28.08.2007,  N 907 ( v0907342-07 ) від 31.10.2007, N 1110
( v1110342-07 ) від 29.12.2007, N 179 ( v0179342-08 ) від
27.02.2008 }
 
   8. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Черкасського Р.А.
 
 Голова Служби                     О.Б.Єгоров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   29.12.2006 N 1168
 
 
            ТИМЧАСОВI КРИТЕРIЇ
      оцінки регіональними митницями, митницями
     підприємств-резидентів, до товарів яких можуть
      не застосовуватися заборони та обмеження,
       установлені нормативно-правовими актами
         Державної митної служби України
 
 
   Сприятливі умови для окремих підприємств - резидентів України
(далі - підприємство) при здійсненні ними зовнішньоекономічних
операцій шляхом незастосування під час митного контролю та митного
оформлення до їх товарів заборон та обмежень,  установлених
нормативно-правовими  актами Державної митної служби України,
можуть забезпечуватися в разі відповідності підприємства таким
Тимчасовим критеріям оцінки:
   підприємство перебуває на обліку в митному органі як суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності та провадить таку діяльність на
регулярній та постійній основі протягом принаймні одного року, що
передує моменту здійснення оцінки підприємства;
   підприємство є:
   безпосереднім імпортером товарів, що сплачує податки виключно
в грошовій формі (крім випадків застосування векселів при ввезенні
майна як внеску до статутного фонду підприємства або на підставі
договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність; при
ввезенні товарів у рамках виробничої кооперації; обладнання,
сировини і комплектуючих для власних виробничих потреб), або
   виконавцем операцій   з   давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах відповідно до Закону України від
15.09.95 N 327/95-ВР ( 327/95-ВР ) "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах", або
   безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з ремонтом, у тому
числі гарантійним, увезених з цією метою товарів, і сплачує
податки в грошовій формі або з використанням простих векселів, або
   безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з будівництвом або
ремонтом морських і річкових суден, інших плавучих засобів чи
повітряних суден, щодо яких може бути наданий дозвіл на тимчасове
ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування, або
   експортером продукції власного виробництва, або
   власником митного ліцензійного складу.
 
   Посадові особи підприємства:
   протягом одного року, що передує даті здійснення оцінки
діяльності підприємства, не притягувалися у зв'язку з виконанням
ними  трудових  (службових)  обов'язків  до  адміністративної
відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених
статтями 331, 336, 340, 345, 348-355 Митного кодексу України
( 92-15 );
   протягом шести місяців, що передують даті здійснення оцінки
діяльності підприємства, не притягувалися у зв'язку виконанням
ними  трудових  (службових)  обов'язків  до  адміністративної
відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених
іншими статтями Митного кодексу України ( 92-15 );
   підприємство дотримується вимог статті 416 Митного кодексу
України ( 92-15 );
   протягом трьох років, що передують даті здійснення оцінки
діяльності підприємства, ним забезпечено сплату до Державного
бюджету  України  додатково  нарахованих  за  результатами
документальних  або  камеральних перевірок податків і зборів
(обов'язкових платежів) на підставі податкового повідомлення чи
апеляційного узгодження податкового зобов'язання;
   відсутність інформації   про   факти   непідтвердження
автентичності документів, на підставі яких було проведено митне
оформлення товарів чи майна підприємства, під час здійснення ним
зовнішньоекономічних  операцій (без обмеження терміну й дати
отримання таких відомостей);
   відсутність інформації про факти митного оформлення товарів
підприємства з критичними показниками щодо їх митної вартості
протягом року, що передує моменту здійснення оцінки підприємства,
або відсутність відомостей про підприємство в так званій базі
ризиків, що формується в процесі опрацювання й аналізу електронних
копій вантажних митних декларацій ( za437-05, zb437-05 );
   підприємством укладено угоду з митницею, у зоні діяльності
якої  воно  зареєстроване  як  суб'єкт  зовнішньоекономічної
діяльності, про надання посадовим особам митних органів прав
безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів
підприємства, які стосуються переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України, після закінчення операцій з
митного  контролю, митного оформлення та пропуску товарів і
транспортних засобів через митний кордон України.
 
 Директор Департаменту
 організації митного контролю              С.М.Сьомка
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   29.12.2006 N 1168
 
 
            ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
     визначення регіональними митницями, митницями
     підприємств-резидентів, до товарів яких можуть
      не застосовуватися заборони та обмеження,
       установлені нормативно-правовими актами
         Державної митної служби України
 
 
   1. Підприємство - резидент України (далі - підприємство), що
провадить зовнішньоекономічну діяльність, має право звернутися з
обґрунтованою заявою до митного органу за місцем  державної
реєстрації  про незастосування до товарів цього підприємства
заборон та обмежень, установлених нормативно-правовими актами
Державної митної служби України.
 
   2. Митний орган за місцем державної реєстрації підприємства в
двотижневий строк після отримання заяви підприємства перевіряє
відповідність  підприємства  Тимчасовим  критеріям  оцінки
підприємств-резидентів,  щодо  товарів  яких  можуть  не
застосовуватися заборони    та   обмеження,   установлені
нормативно-правовими актами Державної  митної  служби  України
(далі - Тимчасові критерії оцінки).
 
   2.1. За наявності інформації про перебування підприємства на
обліку в іншому митному органі або про надання підприємству
листа-узгодження на митне оформлення товарів в іншому митному
органі митний орган за місцем державної реєстрації підприємства
надсилає запит до такого митного органу щодо надання інформації
про дотримання підприємством законодавства України з питань митної
справи та відповідність його Тимчасовим критеріям оцінки. У цьому
разі строк розгляду заяви підприємства митним органом за місцем
державної реєстрації підприємства не може перевищувати одного
місяця.
 
   2.2. Керівник митного органу визначає підрозділи митного
органу, крім перелічених у Картці погодження незастосування до
товарів цього підприємства заборон та обмежень, установлених
нормативно-правовими актами  Державної  митної  служби України
(далі - Картка погодження), форму якої наведено в додатку 1 до
цього Порядку, які залучаються до проведення перевірки.
 
   2.3. Підрозділи митного органу, працівників якого залучено до
перевірки, у межах своєї  компетенції  здійснюють  перевірку
інформації про дотримання підприємством законодавства України з
питань митної справи та відповідність його Тимчасовим критеріям
оцінки.  Дані про результати перевірки заносяться до Картки
погодження і надсилаються разом зі статистичними даними про
діяльність підприємства митному органу, що надіслав запит.
   У разі невідповідності підприємства Тимчасовим  критеріям
оцінки митний орган за місцем його державної реєстрації інформує
підприємство про неможливість встановлення щодо його товарів
спрощеного порядку застосування процедур митного оформлення із
зазначенням причин відмови.
   У разі  одержання  позитивного  результату  перевірки
підприємства на відповідність його Тимчасовим критеріям оцінки
митний орган за місцем державної реєстрації підприємства укладає з
ним Угоду про надання посадовим особам митних органів прав
безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів
підприємства-резидента, що стосуються  переміщення  товарів  і
транспортних засобів через митний кордон України, після закінчення
операцій з митного контролю, митного оформлення та пропуску
товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі -
Угода про аудит), форму якої наведено в додатку 2 до цього
Тимчасового  порядку.  Угода  про  аудит укладається в двох
примірниках, один з яких залишається в митному органі, інший - на
підприємстві.
   Після цього митний орган за місцем державної реєстрації
підприємства заносить власні дані про результати перевірки до
Картки погодження й видає наказ про внесення підприємства до
реєстру підприємств, до товарів яких можуть не застосовуватися
заборони та обмеження, установлені нормативно-правовими актами
Державної митної служби України (далі - Реєстр), що ведеться й
оприлюднюється Державною митною службою України. Завірена митним
органом копія наказу надсилається підприємству.
   Протягом чотирьох годин з моменту направлення наказу його
електронна копія надсилається митним органом до Департаменту
організації митного контролю, Департаменту аналізу ризиків та
аудиту,  регіональних  митниць, митниць, а дані підприємства
вносяться до Реєстру за формою, наведеною в додатку 3 до цього
Порядку.
 
   3. Митні органи здійснюють контроль за неухильним дотриманням
підприємствами, унесеними до Реєстру, вимог Критеріїв оцінки, а в
разі їх порушення митний орган, що їх виявив, протягом чотирьох
годин інформує про це митний орган за місцем державної реєстрації
підприємства, який протягом доби видає наказ про виключення
відповідного підприємства з Реєстру, про що інформує підприємство,
надсилаючи йому завірену копію наказу.
   Протягом чотирьох годин з моменту направлення наказу його
електронна копія надсилається митним органом до Департаменту
організації митного контролю, Департаменту аналізу ризиків та
аудиту,  регіональних  митниць, митниць, а дані підприємства
виключаються з Реєстру.
 
   4. При декларуванні товарів, що переміщуються через митний
кордон України підприємством, унесеним до Реєстру, декларантом у
графі 44 вантажної митної декларації ( za437-05, zb437-05 ) за
схемою, наведеною в додатку 4 до цього Тимчасового порядку, під
кодом  документа  "9902"  зазначається  інформаційний  код
нормативно-правового акта (актів) Державної митної служби України,
положення  якого  (яких)  згідно  з  Тимчасовим  переліком
нормативно-правових актів не застосовуються до товарів цього
підприємства.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби N 1110 ( v1110342-07 ) від 29.12.2007 }
 
 Директор Департаменту
 організації митного контролю              С.М.Сьомка
 
 
                   Додаток 1
                   до Тимчасового порядку
                   визначення регіональними
                   митницями, митницями
                   підприємств-резидентів,
                   до товарів яких можуть
                   не застосовуватися заборони
                   та обмеження, установлені
                   нормативно-правовими актами
                   Державної митної служби
                   України
 
 
 Форма
 
 
            КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
     незастосування до товарів підприємства-резидента
   заборон та обмежень, установлених нормативно-правовими
       актами Державної митної служби України
 
 
 Повна та скорочена назва підприємства ___________________________
 _________________________________________________________________
 
 Код за ЄДРПОУ __________________ Код за КОАТУУ __________________
 
 Код за КФВ _____________________
 
 Місцезнаходження ________________________________________________
 
 Поштова адреса __________________________________________________
 
 Реквізити нормативно-правового  акта (актів) Державної митної
 служби України, положення якого (яких) не застосовуються під час
 провадження  підприємством  зовнішньоекономічної  діяльності;
 короткий опис положень, які передбачається не застосовувати до
 товарів цього підприємства:
 
 1. ______________________________________________________________
 
 2. ______________________________________________________________
 
 3. ______________________________________________________________
 
 4. ______________________________________________________________
 
 5. ______________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
¦  Підрозділ  ¦  Посада,  ¦  Погоджено/ ¦  Підпис   ¦
¦ митного органу ¦прізвище, ім'я ¦ Не погоджено* ¦посадової особи¦
¦        ¦та по батькові ¦        ¦митного органу ¦
¦        ¦посадової особи¦        ¦        ¦
¦        ¦митного органу ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ, що   ¦        ¦        ¦        ¦
¦безпосередньо  ¦        ¦        ¦        ¦
¦здійснює митне ¦        ¦        ¦        ¦
¦оформлення   ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ     ¦        ¦        ¦        ¦
¦інформаційно-  ¦        ¦        ¦        ¦
¦аналітичної   ¦        ¦        ¦        ¦
¦роботи та    ¦        ¦        ¦        ¦
¦статистики   ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ митних  ¦        ¦        ¦        ¦
¦платежів    ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ контролю ¦        ¦        ¦        ¦
¦митної вартості ¦        ¦        ¦        ¦
¦регіональної  ¦        ¦        ¦        ¦
¦митниці     ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ     ¦        ¦        ¦        ¦
¦номенклатури та ¦        ¦        ¦        ¦
¦класифікації  ¦        ¦        ¦        ¦
¦товарів     ¦        ¦        ¦        ¦
¦регіональної  ¦        ¦        ¦        ¦
¦митниці     ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ контролю ¦        ¦        ¦        ¦
¦митної вартості ¦        ¦        ¦        ¦
¦та номенклатури ¦        ¦        ¦        ¦
¦митниці     ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ власної ¦        ¦        ¦        ¦
¦безпеки     ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Служба боротьби ¦        ¦        ¦        ¦
¦з контрабандою ¦        ¦        ¦        ¦
¦та митної варти ¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ     ¦        ¦        ¦        ¦
¦організації   ¦        ¦        ¦        ¦
¦митного контролю¦        ¦        ¦        ¦
¦----------------+---------------+---------------+---------------¦
¦Відділ контролю ¦        ¦        ¦        ¦
¦за переміщенням ¦        ¦        ¦        ¦
¦товарів     ¦        ¦        ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Учиняється такий запис: "Погоджено" або "Не погоджено".
Якщо зазначається "Не погоджено", то причини наводяться в розділі
"Iнша інформація, потрібна для прийняття рішення" цієї картки.
Iнша інформація, потрібна для прийняття рішення:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Начальник митниці
 _________________  ________________  ________________________
            (підпис, дата)   (ініціали та прізвище)
              М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Тимчасового порядку
                   визначення регіональними
                   митницями, митницями
                   підприємств-резидентів,
                   до товарів яких можуть
                   не застосовуватися заборони
                   та обмеження, установлені
                   нормативно-правовими актами
                   Державної митної служби
                   України
 
 
 Форма
 
 
               УГОДА
        про надання посадовим особам митних
    органів прав безперешкодного доступу до фінансових
     і банківських документів підприємства-резидента,
     що стосуються переміщення товарів і транспортних
      засобів через митний кордон України, після
     закінчення операцій з митного контролю, митного
     оформлення та пропуску товарів і транспортних
        засобів через митний кордон України
      м. __________   "___"___________ 200_ р.
 
 
   __________________________________ митниця в особі начальника
______________________, який діє на підставі Положення про митницю
(далі  -  Митниця), з одного боку, та підприємство-резидент
_______________________________ (свідоцтво про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності від ___.___.___ N _____) в
особі директора ____________________, який діє на підставі Статуту
підприємства (далі - ПIДПРИЄМСТВО), з другого боку, керуючись
необхідністю дотримання підприємством, до товарів якого можуть не
застосовуватися   заборони   та   обмеження,   установлені
нормативно-правовими актами Державної митної служби України, вимог
митного законодавства під час здійснення ним зовнішньоекономічної
діяльності, уклали цю Угоду про таке:
 
             1. Предмет угоди
 
   З метою перевірки Митницею додержання ПIДПРИЄМСТВОМ вимог
митного законодавства України при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності ПIДПРИЄМСТВО надає, а Митниця використовує  право
безперешкодного доступу до фінансових і банківських документів
ПIДПРИЄМСТВА та до інформації, розміщеної на інших носіях, що
стосуються переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України, після закінчення операцій з митного контролю,
митного оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів
через митний кордон України.
 
        2. Права та обов'язки підприємства
 
   2.1. ПIДПРИЄМСТВО  має  право  не  надавати  доступ
невповноваженим  особам  Митниці до фінансових і банківських
документів, інформації, розташованої  на  інших  носіях,  що
стосуються переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України.
 
   2.2. ПIДПРИЄМСТВО зобов'язується:
   - протягом 5 днів після підписання цієї Угоди визначити
перелік посадових осіб, уповноважених на взаємодію з митними
органами під час виконання цієї Угоди, про що письмово повідомити
в зазначений строк Митницю;
   - надавати фінансові та банківські документи ПIДПРИЄМСТВА й
інформацію, розміщену на інших носіях, які стосуються переміщення
товарів і транспортних засобів через митний кордон України та
подальшого їх використання (розпорядження), протягом трьох років,
за винятком випадків, установлених законом, після закінчення
операцій з митного контролю, митного оформлення та пропуску
товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
   - під час виконання Угоди надавати в користування посадовим
особам Митниці службові приміщення та оргтехніку;
   - у разі виявлення Митницею порушень митного законодавства
надавати для копіювання документи та відомості, що містяться на
інших носіях інформації.
 
         3. Права та обов'язки митниці
 
   3.1. Митниця має право:
   - під  час  виконання  Угоди  користуватися  службовими
приміщеннями та оргтехнікою ПIДПРИЄМСТВА;
   - у разі виявлення порушень митного законодавства робити
копії документів ПIДПРИЄМСТВА, а також копіювати відомості, що
містяться на інших носіях інформації;
   - у разі необхідності залучати спеціалістів, експертів і
посадових  осіб  інших  митних  органів;  додатково залучені
спеціалісти, експерти та посадові особи інших митних органів
виконують свої функції за участю посадових осіб митних органів,
уповноважених на виконання цієї Угоди.
 
   3.2. Митниця зобов'язується:
   - протягом 5 днів після підписання цієї Угоди визначити
перелік посадових осіб митних органів, уповноважених на виконання
цієї  Угоди, про що письмово повідомити у зазначений строк
ПIДПРИЄМСТВО;
   - використовувати надану ПIДПРИЄМСТВОМ інформацію тільки в
службових цілях;
   - про залучення спеціалістів, експертів і посадових осіб
інших митних органів письмово повідомити ПIДПРИЄМСТВО.
 
      4. Відповідальність підприємства та митниці
 
   4.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цієї
Угоди ПIДПРИЄМСТВО буде виключено з Реєстру підприємств, до
товарів яких можуть не застосовуватися заборони та обмеження,
установлені нормативно-правовими актами Державної митної служби
України.
 
   4.2. У разі неналежного виконання умов цієї Угоди Митниця
несе відповідальність згідно із законодавством України.
 
      5. Строк дії угоди та умови її розірвання
 
   5.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання та є
безстроковою.
 
   5.2. Дострокове розірвання Угоди  відбувається  в  таких
випадках:
   - у разі виключення ПIДПРИЄМСТВА з Реєстру підприємств, до
товарів яких можуть не застосовуватися заборони та обмеження,
установлені нормативно-правовими актами Державної митної служби
України;
   - у разі припинення ПIДПРИЄМСТВА;
   - в інших визначених законодавством випадках.
 
           6. Прикінцеві положення
 
   6.1. Спори,  що виникають у ході виконання цієї Угоди,
вирішуються відповідно до законодавства.
 
   6.2. У випадках, не передбачених цією  Угодою,  сторони
керуються законодавством України.
 
   6.3. Угоду складено в 2 примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
 
         7. Підписи та реквізити сторін
 
      МИТНИЦЯ             ПIДПРИЄМСТВО
 
     Поштова адреса           Поштова адреса
 _______________________________ ________________________________
 _______________________________ ________________________________
 тел. (__) ____________________, тел. (__) _____________________,
 факс (__) _____________________ факс (__) ______________________
 
 Начальник            Директор
 МИТНИЦI             ПIДПРИЄМСТВА
 _______________________________ ________________________________
 (підпис, ініціали, прізвище)   (підпис, ініціали, прізвище)
       М.П.               М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Тимчасового порядку
                   визначення регіональними
                   митницями, митницями
                   підприємств-резидентів,
                   до товарів яких можуть
                   не застосовуватися заборони
                   та обмеження, установлені
                   нормативно-правовими актами
                   Державної митної служби
                   України
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби України
                   від 27.06.07 N 544
                   ( v0544342-07 )
 
 
                   Форма
 
 
               РЕЄСТР
     підприємств, до товарів яких не застосовуються
        заборони та обмеження, установлені
          нормативно-правовими актами
         Державної митної служби України
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Назва митного органу,¦  Назва  ¦  Код   ¦ Юридична ¦ Дата та N ¦   Перелік   ¦Примітки¦
¦з/п¦ у зоні діяльності ¦підприємства¦підприємства¦  адреса  ¦  наказу  ¦нормативно-правових¦    ¦
¦  ¦ якого зареєстровано ¦      ¦ за ЄДРПОУ ¦підприємства¦ митного  ¦актів Держмитслужби¦    ¦
¦  ¦  як суб'єкт ЗЕД  ¦      ¦      ¦      ¦ органу про ¦ положення яких  ¦    ¦
¦  ¦підприємство-резидент¦      ¦      ¦      ¦ включення ¦  відповідно до  ¦    ¦
¦  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦підприємства¦ наказу митного  ¦    ¦
¦  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦ до Реєстру ¦   органу не   ¦    ¦
¦  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦підприємств ¦ застосовуються до ¦    ¦
¦  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦товарів підприємств¦    ¦
¦---+---------------------+------------+------------+------------+------------+-------------------+--------¦
¦ 1 ¦     2     ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦     7     ¦  8  ¦
¦---+---------------------+------------+------------+------------+------------+-------------------+--------¦
¦  ¦           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦    ¦
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток 3 в редакції Наказу Державної митної служби N 544
( v0544342-07 ) від 27.06.2007 }
 
                   Додаток 4
                   до Тимчасового порядку
                   визначення регіональними
                   митницями, митницями
                   підприємств-резидентів,
                   до товарів яких можуть
                   не застосовуватися заборони
                   та обмеження, установлені
                   нормативно-правовими актами
                   Державної митної служби
                   України
 
 
               СХЕМА
         формування інформаційного коду
        нормативно-правового акта Державної
       митної служби України, положення якого
       не застосовуватимуться під час митного
      контролю та митного оформлення до товарів
           підприємства-резидента
 
 
   Iнформаційний код нормативно-правового акта Державної митної
служби України, положення якого не застосовуватимуться під час
митного  контролю  та  митного  оформлення  до  товарів
підприємства-резидента, формується за такою схемою:
 
         Х / Х / Х / Х / Х / Х / Х, де
         1  2  3  4  5  6  7
 
   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - номери елементів інформаційного коду,
що відповідають описам його елементів, наведеним у таблиці описів
елементів інформаційного коду.
 
      Таблиця описів елементів інформаційного коду
 
------------------------------------------------------------------
¦    Номер    ¦   Опис елемента інформаційного коду   ¦
¦   елемента   ¦                      ¦
¦інформаційного коду¦                      ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦     1     ¦Номер нормативно-правового акта       ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦     2     ¦Рік прийняття нормативно-правового акта   ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦     3     ¦Номер пункту нормативно-правового акта*   ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦     4     ¦Номер абзацу нормативно-правового акта*   ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦     5     ¦Номер глави порядку, положення тощо,    ¦
¦          ¦затверджених нормативно-правовим актом*   ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦     6     ¦Номер пункту глави порядку, положення тощо, ¦
¦          ¦затверджених нормативно-правовим актом*   ¦
¦-------------------+--------------------------------------------¦
¦     7     ¦Номер абзацу пункту глави порядку, положення¦
¦          ¦тощо, затверджених нормативно-правовим   ¦
¦          ¦актом*                   ¦
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Якщо елемент інформаційного коду не потрібен, то цифрове
позначення елемента - "0".
 
   Приклади формування інформаційного коду:
 
   Абзац другий пункту  5.2  Положення  про  відкриття  та
експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 31.12.96 N 592, зі змінами:
            592/96/0/0/5/5.2/2;
 
   Пункт 1.1 наказу Держмитслужби України від 21.11.2005 N 1136
"Про місця прибуття автотранспорту":
            1136/05/1.1/0/0/0/0
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   29.12.2006 N 1168
 
 
            ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЛIК
      нормативно-правових актів Державної митної
      служби України, установлені якими заборони
       та обмеження можуть не застосовуватись
        до товарів підприємств-резидентів,
        які відповідають Критеріям оцінки
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Нормативно-правовий ¦  Опис положення  ¦  Зміст спрощення  ¦ Iнформаційний код ¦
¦з/п¦акт Державної митної¦нормативно-правового ¦ процедури митного ¦нормативно-правового¦
¦  ¦ служби України,  ¦акта Державної митної¦   оформлення   ¦  акта Державної  ¦
¦  ¦ положення якого  ¦  служби України,  ¦           ¦  митної служби  ¦
¦  ¦   можуть не   ¦  положення якого  ¦           ¦ України, положення ¦
¦  ¦ застосовуватися до ¦   можуть не   ¦           ¦   якого не   ¦
¦  ¦товарів підприємств-¦ застосовуватися до ¦           ¦застосовуватимуться ¦
¦  ¦ резидентів, які  ¦товарів підприємств- ¦           ¦ під час митного  ¦
¦  ¦  відповідають  ¦  резидентів, які  ¦           ¦ оформлення товарів ¦
¦  ¦ Критеріям оцінки ¦  відповідають   ¦           ¦  підприємства-  ¦
¦  ¦          ¦ Критеріям оцінки  ¦           ¦   резидента   ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 1 ¦Абзац другий пункту ¦Товари, що підлягають¦Розміщення на митному¦ 592/96/0/0/5/5.2/2 ¦
¦  ¦5.2 Положення про  ¦експортному контролю,¦ліцензійному складі ¦          ¦
¦  ¦відкриття та    ¦розміщуються на   ¦(далі - МЛС) товарів,¦          ¦
¦  ¦експлуатацію митних ¦митних ліцензійних  ¦що підлягають    ¦          ¦
¦  ¦ліцензійних складів,¦складах за      ¦експортному контролю,¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦погодженням Державної¦здійснюється за   ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦митної служби України¦рішенням начальника ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦           ¦митниці без     ¦          ¦
¦  ¦України від 31.12.96¦           ¦погодження з     ¦          ¦
¦  ¦N 592 ( z0005-97 ), ¦           ¦Держмитслужбою    ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦           ¦України       ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 2 ¦Абзац перший пункту ¦5.5. Товари та інші ¦Товари на митному  ¦ 592/96/0/0/5/5.5/1 ¦
¦  ¦5.5 Положення про  ¦предмети зберігаються¦ліцензійному складі ¦          ¦
¦  ¦відкриття та    ¦на митному складі під¦можуть зберігатися  ¦          ¦
¦  ¦експлуатацію митних ¦митним контролем з  ¦під митним контролем ¦          ¦
¦  ¦ліцензійних складів,¦обов'язковим     ¦з накладенням пломби ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦накладенням митного ¦власника МЛС без   ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦забезпечення митного ¦накладення митного  ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦органу. При цьому,  ¦забезпечення     ¦          ¦
¦  ¦України від 31.12.96¦разом з митним    ¦           ¦          ¦
¦  ¦N 592 ( z0005-97 ), ¦забезпеченням    ¦           ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦наявність пломби   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦власника митного   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦ліцензійного складу -¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦обов'язкова     ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 3 ¦Абзац другий пункту ¦Товари розміщуються ¦При розміщенні і   ¦ 592/96/0/0/5/5.5/2 ¦
¦  ¦5.5 Положення про  ¦на митний ліцензійний¦випуску товарів на/з ¦          ¦
¦  ¦відкриття та    ¦склад та випускаються¦МЛС присутність   ¦          ¦
¦  ¦експлуатацію митних ¦з нього у присутності¦уповноважених    ¦          ¦
¦  ¦ліцензійних складів,¦уповноважених    ¦службових осіб    ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦службових осіб    ¦митного органу не  ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦митного органу. Всі ¦обов'язкова     ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦операції на митному ¦           ¦          ¦
¦  ¦України від 31.12.96¦ліцензійному складі ¦           ¦          ¦
¦  ¦N 592 ( z0005-97 ), ¦проводяться з дозволу¦           ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦митних органів та за ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦рахунок власника   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦складу        ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 4.¦Пункт 6.1.     ¦6.1. Митний     ¦Дозволяється спільне ¦592/96/0/0/6/6.1/0 ¦
¦  ¦Положення про    ¦ліцензійний склад  ¦зберігання (до 2 діб)¦          ¦
¦  ¦відкриття та    ¦може         ¦на МЛС товарів,   ¦          ¦
¦  ¦експлуатацію митних ¦використовуватися  ¦оформлених у     ¦          ¦
¦  ¦ліцензійних складів,¦тільки для зберігання¦відповідному митному ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦товарів, розміщених ¦режимі, з товарами, ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦у митний режим    ¦що перебувають під  ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦митного складу    ¦митним контролем, за ¦          ¦
¦  ¦України від 31.12.96¦           ¦умови перебування на ¦          ¦
¦  ¦N 592 ( z0005-97 ), ¦           ¦зазначеному МЛС лише ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦           ¦товарів, що     ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦переміщуються    ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦підприємствами, яким ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦надано дано режим  ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦сприяння       ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 5 ¦Абзац перший пункту ¦6.7. Операції,    ¦Не застосовується  ¦ 592/96/0/0/6/6.7/1 ¦
¦  ¦6.7 Положення про  ¦перелічені в пунктах ¦надання окремого   ¦          ¦
¦  ¦відкриття та    ¦6.5 і 6.6 цього   ¦(разового) дозволу на¦          ¦
¦  ¦експлуатацію митних ¦Положення, можуть  ¦проведення операцій, ¦          ¦
¦  ¦ліцензійних складів,¦бути включені до   ¦зазначених у пункті ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦Процедури. На    ¦6.6, начальником   ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦проведення операцій, ¦митного органу або  ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦зазначених у пункті ¦уповноваженою ним  ¦          ¦
¦  ¦України від 31.12.96¦6.6, начальником   ¦посадовою особою на ¦          ¦
¦  ¦N 592 ( z0005-97 ), ¦митного органу або  ¦підставі заяви    ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦уповноваженою ним  ¦власника товару або ¦          ¦
¦  ¦          ¦посадовою особою на ¦уповноваженої ним  ¦          ¦
¦  ¦          ¦підставі заяви    ¦особи, в тому числі ¦          ¦
¦  ¦          ¦власника товару або ¦власника митного   ¦          ¦
¦  ¦          ¦уповноваженої ним  ¦ліцензійного складу ¦          ¦
¦  ¦          ¦особи, в тому числі ¦за відповідним    ¦          ¦
¦  ¦          ¦власника митного   ¦дорученням      ¦          ¦
¦  ¦          ¦ліцензійного складу ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦за відповідним    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦дорученням, надається¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦окремий (разовий)  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦дозвіл        ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 6 ¦Абзац другий пункту ¦Необхідність     ¦При виконанні    ¦ 592/96/0/0/6/6.7/2 ¦
¦  ¦6.7 Положення про  ¦присутності посадових¦операцій, зазначених ¦          ¦
¦  ¦відкриття та    ¦осіб митного органу ¦у підпунктах 6.5 та ¦          ¦
¦  ¦експлуатацію митних ¦під час проведення  ¦6.6 на підставі заяви¦          ¦
¦  ¦ліцензійних складів,¦робіт, а також    ¦власника товару,   ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦операцій, зазначених ¦присутність     ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦у пунктах 6.5 і 6.6 ¦посадової особи   ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦цього Положення,   ¦митного органу на МЛС¦          ¦
¦  ¦України від 31.12.96¦визначається     ¦не обов'язкова    ¦          ¦
¦  ¦N 592 ( z0005-97 ), ¦начальником митного ¦           ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦органу або      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦уповноваженою ним  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦посадовою особою   ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 7 ¦Підпункт "а" пункту ¦8.2. Призупинення дії¦У разі        ¦ 592/96/0/0/8/8.2/2 ¦
¦  ¦8.2 Положення про  ¦ліцензії може    ¦нефункціонування МЛС ¦          ¦
¦  ¦відкриття та    ¦застосовуватись за  ¦протягом 4-х місяців ¦          ¦
¦  ¦експлуатацію митних ¦письмовим рішенням  ¦дія ліцензії не   ¦          ¦
¦  ¦ліцензійних складів,¦начальника митниці у ¦призупиняється    ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦випадках:      ¦           ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦а) нефункціонування ¦           ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦митного ліцензійного ¦           ¦          ¦
¦  ¦України від 31.12.96¦складу протягом   ¦           ¦          ¦
¦  ¦N 592 ( z0005-97 ), ¦4-х місяців     ¦           ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦           ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 8 ¦Пункт 4.4 Положення ¦4.4. Заповнене згідно¦Підприємства-    ¦ 771/98/0/0/4/4.4/0 ¦
¦  ¦про порядок     ¦з установленим    ¦резиденти, щодо   ¦          ¦
¦  ¦здійснення контролю ¦порядком ПП та його ¦товарів яких     ¦          ¦
¦  ¦за доставкою    ¦електронна копія до ¦встановлений     ¦          ¦
¦  ¦вантажів у митницю ¦моменту ввезення   ¦спрощений порядок  ¦          ¦
¦  ¦призначення,    ¦товарів подаються  ¦застосування процедур¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦митниці за місцем  ¦митного оформлення, ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦державної реєстрації ¦подають митному   ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦або проживання, за  ¦органу попереднє   ¦          ¦
¦  ¦України від 08.12.98¦місцезнаходженням  ¦повідомлення в    ¦          ¦
¦  ¦N 771 ( z0042-99 ), ¦юридичної або    ¦електронному вигляді ¦          ¦
¦  ¦зі змінами     ¦фізичної особи, на  ¦у порядку,      ¦          ¦
¦  ¦          ¦адресу якої ввозяться¦встановленому    ¦          ¦
¦  ¦          ¦товари, тобто митниці¦Iнструкцією із    ¦          ¦
¦  ¦          ¦призначення     ¦заповнення та    ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦використання     ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦попереднього     ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦повідомлення в    ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦електронному вигляді,¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦затвердженої наказом ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦Державної митної   ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦служби України від  ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦12.12.2005 N 1220  ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦( z1505-05 )     ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦ 9 ¦Пункт 1.4 Порядку  ¦1.4. У разі     ¦При переміщенні за  ¦ 206/00/0/0/1/1.4/0 ¦
¦  ¦заповнення     ¦переміщення за ВМД  ¦внутрішнім транзитним¦          ¦
¦  ¦внутрішнього    ¦( za437-05,     ¦документом товарів, ¦          ¦
¦  ¦транзитного     ¦ zb437-05 )     ¦перелік яких     ¦          ¦
¦  ¦документа для його ¦підакцизних товарів ¦наведено в додатку 2 ¦          ¦
¦  ¦використання при  ¦чи окремих видів   ¦до наказу      ¦          ¦
¦  ¦здійсненні контролю ¦товарів, перелік яких¦Держмитслужби України¦          ¦
¦  ¦за доставкою    ¦установлено наказом ¦від 28.02.2003 N 129 ¦          ¦
¦  ¦товарів, що     ¦Держмитслужби України¦( z0424-03 ), не   ¦          ¦
¦  ¦переміщуються між  ¦від 28.02.2003 N 129 ¦обов'язкове     ¦          ¦
¦  ¦митницями в межах  ¦( z0424-03 ) "Про  ¦застосування таких  ¦          ¦
¦  ¦митної території  ¦затвердження     ¦заходів гарантування,¦          ¦
¦  ¦України,      ¦Положення про порядок¦визначених статтею  ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦контролю за ввезенням¦161 Митного кодексу ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦на митну територію  ¦України ( 92-15 ):  ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦України окремих видів¦надання власником  ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦товарів",      ¦товарів       ¦          ¦
¦  ¦12.04.2000 N 206  ¦зареєстрованим у   ¦(уповноваженою ним  ¦          ¦
¦  ¦( z0261-00 ), зі  ¦Міністерстві юстиції ¦особою) гарантій   ¦          ¦
¦  ¦змінами й      ¦України 03.06.2003 за¦митним органам;   ¦          ¦
¦  ¦доповненнями, у   ¦N 424/7745 (зі    ¦охорона та      ¦          ¦
¦  ¦частині, що     ¦змінами й      ¦супроводження товарів¦          ¦
¦  ¦стосується     ¦доповненнями),    ¦митними органами;  ¦          ¦
¦  ¦переміщення окремих ¦митними органами   ¦перевезення товарів ¦          ¦
¦  ¦видів товарів,   ¦застосовуються такі ¦митним перевізником ¦          ¦
¦  ¦перелік яких    ¦заходи гарантування ¦           ¦          ¦
¦  ¦наведено в додатку 2¦доставки товарів у  ¦           ¦          ¦
¦  ¦до наказу      ¦митний орган     ¦           ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦призначення:     ¦           ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦надання власником  ¦           ¦          ¦
¦  ¦28.02.2003 N 129  ¦товарів       ¦           ¦          ¦
¦  ¦( z0424-03 ), зі  ¦(уповноваженою ним  ¦           ¦          ¦
¦  ¦змінами       ¦особою) гарантій   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митним органам;   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦охорона та      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦супроводження товарів¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митними органами;  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦перевезення товарів ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митним перевізником. ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Перевезення вантажів ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦між митницями в межах¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митної території   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦України на умовах  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Митної конвенції про ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦міжнародні      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦перевезення вантажів ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦із застосуванням   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦книжки МДП      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦( 995_012 ) від   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦14.11.75 (далі -   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Конвенція МДП) не  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦здійснюється     ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦10 ¦Пункт 1.4 Положення ¦1.4. Умовою     ¦При переміщенні через¦ 129/03/0/0/1/1.4/1 ¦
¦  ¦про порядок контролю¦переміщення через  ¦митний кордон України¦          ¦
¦  ¦за ввезенням на   ¦митний кордон України¦окремих видів    ¦          ¦
¦  ¦митну територію   ¦окремих видів товарів¦товарів, перелік яких¦          ¦
¦  ¦України окремих   ¦є оформлення ПД та її¦наведено в додатку 2 ¦          ¦
¦  ¦видів товарів,   ¦електронної копії  ¦до наказу      ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦митним органом за  ¦Держмитслужби України¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦місцем державної   ¦від 28.02.2003 N 129 ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦реєстрації суб'єкта ¦( z0424-03 ), не   ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦підприємницької   ¦проводиться     ¦          ¦
¦  ¦28.02.2003 N 129  ¦діяльності -     ¦оформлення      ¦          ¦
¦  ¦( z0424-03 ), зі  ¦одержувача цих    ¦попередньої вантажної¦          ¦
¦  ¦змінами й      ¦товарів.       ¦митної декларації  ¦          ¦
¦  ¦доповненнями, у   ¦При переміщенні через¦(ПД) та її      ¦          ¦
¦  ¦частині, що     ¦митний кордон України¦електронної копії.  ¦          ¦
¦  ¦стосується     ¦окремих видів товарів¦Підставою для    ¦          ¦
¦  ¦переміщення окремих ¦дозволяється,    ¦переміщення через  ¦          ¦
¦  ¦видів товарів,   ¦ураховуючи      ¦митних кордон України¦          ¦
¦  ¦перелік яких    ¦господарську     ¦таких товарів є   ¦          ¦
¦  ¦наведено в додатку 2¦діяльність суб'єктів ¦оформлення      ¦          ¦
¦  ¦цього наказу    ¦підприємницької   ¦попереднього     ¦          ¦
¦  ¦          ¦діяльності, подання ¦повідомлення (ПП)  ¦          ¦
¦  ¦          ¦ПД і наступне    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦оформлення ВМД    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦( za437-05,     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦ zb437-05 )     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦за листом погодження.¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦При цьому ПД і ВМД  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦повинні бути     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦оформлені одним   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митним органом    ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦11 ¦Абзац перший пункту ¦Порядок розміщення  ¦Розміщення на складі ¦ 674/03/0/0/1/1.9/1 ¦
¦  ¦1.9 Положення про  ¦товарів і      ¦тимчасового     ¦          ¦
¦  ¦склади тимчасового ¦транспортних засобів ¦зберігання (далі -  ¦          ¦
¦  ¦зберігання,     ¦на СТЗ, видачі їх із ¦СТЗ) закритого типу ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦СТЗ після проведення ¦товарів       ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦митного оформлення  ¦підприємством-    ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦визначається митним ¦резидентом, до    ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦органом, у зоні   ¦товарів якого    ¦          ¦
¦  ¦07.10.2003 N 674  ¦діяльності якого   ¦відповідно до наказу ¦          ¦
¦  ¦( z1061-03 ), зі  ¦розташовано СТЗ   ¦митного органу не  ¦          ¦
¦  ¦змінами       ¦           ¦застосовуються    ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦заборони та     ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦обмеження,      ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦установлені     ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦нормативно-правовими ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦актами Держмитслужби ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦України, здійснюється¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦з накладенням    ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦забезпечення тільки ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦власника цього СТЗ  ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦12 ¦Абзац третій пункту ¦Дозволяється спільне ¦Дозволяється спільне ¦ 674/03/0/0/2/2.3/3 ¦
¦  ¦2.3 Положення про  ¦зберігання протягом ¦зберігання (до    ¦          ¦
¦  ¦склади тимчасового ¦не більше двох діб  ¦30 діб) товарів,   ¦          ¦
¦  ¦зберігання,     ¦товарів, що     ¦оформлених у     ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦перебувають під   ¦відповідному митному ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦митним контролем, і ¦режимі, з товарами, ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦товарів, оформлених у¦які перебувають під ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦відповідному митному ¦митним контролем на ¦          ¦
¦  ¦07.10.2003 N 674  ¦режимі        ¦цьому СТЗ      ¦          ¦
¦  ¦( z1061-03 ), зі  ¦           ¦           ¦          ¦
¦  ¦змінами       ¦           ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦13 ¦Пункт 3.2 Порядку  ¦3.2. У разі, якщо  ¦* У разі здійснення ¦512/387/04/0/3/3.2/0¦
¦  ¦взаємодії митних і ¦експортна операція  ¦експортних операцій з¦          ¦
¦  ¦податкових органів ¦(партія товарів за  ¦товарами, виробленими¦          ¦
¦  ¦при здійсненні   ¦окремо взятими ВМД  ¦безпосередньо    ¦          ¦
¦  ¦державного контролю ¦( za437-05,     ¦підприємствами-   ¦          ¦
¦  ¦за експортом окремих¦ zb437-05 ) підпадає ¦резидентами, які   ¦          ¦
¦  ¦видів товарів    ¦хоча б під один   ¦одночасно є     ¦          ¦
¦  ¦суб'єктами     ¦Критерій ризику,   ¦безпосередніми їх  ¦          ¦
¦  ¦зовнішньоекономічної¦митницею оформлення ¦експортерами,    ¦          ¦
¦  ¦діяльності,     ¦застосовуються:   ¦проводитися лише   ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦3.2.1. Здійснення  ¦митний огляд цих   ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦огляду товарів з   ¦товарів з      ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦обов'язковим     ¦обов'язковим     ¦          ¦
¦  ¦України, Державної ¦складанням акта   ¦складанням акта   ¦          ¦
¦  ¦податкової     ¦митного огляду    ¦митного огляду    ¦          ¦
¦  ¦адміністрації    ¦товарів, форму якого ¦товарів.       ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦затверджено наказом ¦* Вказане спрощення ¦          ¦
¦  ¦12.07.2004 N 512/387¦Держмитслужби України¦митної процедури   ¦          ¦
¦  ¦( z0911-04 )    ¦від 21.10.2003 N 715 ¦застосовується тільки¦          ¦
¦  ¦          ¦( z1041-03 ) "Про  ¦до товарів      ¦          ¦
¦  ¦          ¦внесення змін та   ¦підприємств, унесених¦          ¦
¦  ¦          ¦доповнень до Порядку ¦згідно наказу    ¦          ¦
¦  ¦          ¦здійснення митного  ¦Держмитслужби від  ¦          ¦
¦  ¦          ¦контролю й митного  ¦19.08.2004 N 607   ¦          ¦
¦  ¦          ¦оформлення товарів і ¦( z1095-04 ) до   ¦          ¦
¦  ¦          ¦транспортних засобів ¦Реєстру       ¦          ¦
¦  ¦          ¦із застосуванням   ¦підприємств, щодо  ¦          ¦
¦  ¦          ¦вантажної митної   ¦товарів яких     ¦          ¦
¦  ¦          ¦декларації",     ¦установлено спрощений¦          ¦
¦  ¦          ¦зареєстрованим в   ¦порядок застосування ¦          ¦
¦  ¦          ¦Міністерстві юстиції ¦процедур митного   ¦          ¦
¦  ¦          ¦України 12.11.2003 за¦оформлення      ¦          ¦
¦  ¦          ¦N 1041/8362.     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦3.2.2. Відбір зразків¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦товарів для     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦подальшого проведення¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦експертних      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦досліджень.     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦3.2.3. Проведення  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митного оформлення  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦партії товарів із  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦залученням      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦спеціалізованих   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦підрозділів митних  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦органів, на які   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦покладено функції із ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦здійснення контролю ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митної вартості та  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦номенклатури.    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦3.2.4. Додаткова   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦ідентифікація товарів¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦із застосуванням   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦цифрової фотозйомки ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦товарів       ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦14 ¦Наказ Держмитслужби ¦З метою забезпечення ¦Не застосовується  ¦ 602/04/0/0/0/0/0 ¦
¦  ¦України від     ¦повноти справляння  ¦обов'язковий     ¦          ¦
¦  ¦17.08.2004 N 602  ¦митних платежів до  ¦лабораторний контроль¦          ¦
¦  ¦( v0602342-04 ) "Про¦Державного бюджету  ¦товарів у разі    ¦          ¦
¦  ¦проведення     ¦України, запобігання ¦відсутності     ¦          ¦
¦  ¦обов'язкової    ¦порушенням митних  ¦спрацювання профілів ¦          ¦
¦  ¦лабораторної    ¦правил при здійсненні¦ризику. При     ¦          ¦
¦  ¦перевірки товарів" ¦експортно-імпортних ¦спрацюванні профілів ¦          ¦
¦  ¦          ¦операцій та на    ¦ризику всі необхідні ¦          ¦
¦  ¦          ¦виконання рішення  ¦форми митного    ¦          ¦
¦  ¦          ¦колегії Державної  ¦контролю здійснюються¦          ¦
¦  ¦          ¦митної служби    ¦у повному обсязі   ¦          ¦
¦  ¦          ¦України,       ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦затвердженого    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦наказом Держмитслужби¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦України від     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦05.05.2004 N 315,  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦наказую:       ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦1. Начальнику    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Центрального митного ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦управління      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦лабораторних     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦досліджень та    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦експертної роботи  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Рувіну О.Г. разом з ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦керівниками     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Департаменту боротьби¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦з митними      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦правопорушеннями й  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Департаменту податків¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦та тарифного     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦регулювання за    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦результатами     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦моніторингу митного ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦оформлення      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦забезпечити щомісячну¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦(в термін до 25 числа¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦поточного місяця)  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦розробку і доведення ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦до відома начальників¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митних органів    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦переліку товарів, що ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦підлягають      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦обов'язковій     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦лабораторній     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦перевірці.      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦2. Начальникам    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦регіональних митниць,¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митниць:       ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦2.1. Призначити   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦відповідальних за  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦організацію     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦направлення до    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦експертних      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦підрозділів зразків ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦товарів, що     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦підлягають      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦обов'язковій     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦лабораторній     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦перевірці.      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦3. Контроль за    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦виконанням наказу  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦покласти на першого ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦заступника Голови  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Служби Лозка В.Я.  ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦15 ¦Пункт 1.6 Порядку  ¦1.6. Строк дії листа ¦У разі, якщо лист про¦ 801/04/0/0/1/1.6/0 ¦
¦  ¦прийняття митними  ¦про погодження не  ¦погодження був    ¦          ¦
¦  ¦органами погодженого¦може перевищувати  ¦оформлений на    ¦          ¦
¦  ¦рішення про місце  ¦одного року з дати  ¦зовнішньоекономічний ¦          ¦
¦  ¦здійснення митного ¦його реєстрації. Якщо¦договір (контракт) з ¦          ¦
¦  ¦оформлення товарів, ¦строк дії      ¦терміном дії більше ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦зовнішньоекономічного¦одного року, дія   ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦договору (контракту) ¦листа про погодження ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦перевищує один рік, ¦автоматично     ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦то лист про     ¦подовжується до   ¦          ¦
¦  ¦09.11.2004 N 801  ¦погодження повинен  ¦завершення терміну  ¦          ¦
¦  ¦( z1522-04 )    ¦бути переоформлений ¦дії цього      ¦          ¦
¦  ¦          ¦після закінчення   ¦зовнішньоекономічного¦          ¦
¦  ¦          ¦строку його дії   ¦договору (контракту) ¦          ¦
¦  ¦          ¦шляхом оформлення  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митницею обліку   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦нового листа про   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦погодження      ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦16 ¦Абзаци 2 та 3 Глави ¦Визначення посадової ¦Не застосовується  ¦ 314/05/0/0/3/0/2,3 ¦
¦  ¦3 Порядку здійснення¦особи ПМО для    ¦Iнформаційний аркуш ¦          ¦
¦  ¦митного контролю й ¦прийняття ВМД    ¦митного контролю   ¦          ¦
¦  ¦митного оформлення ¦( za437-05,     ¦товарів за ВМД    ¦          ¦
¦  ¦товарів із     ¦ zb437-05 ) до    ¦( za437-05,     ¦          ¦
¦  ¦застосуванням    ¦оформлення      ¦ zb437-05 )     ¦          ¦
¦  ¦вантажної митної  ¦відображається в   ¦у разі, якщо митний ¦          ¦
¦  ¦декларації,     ¦розділі I      ¦контроль та митне  ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦Iнформаційного аркуша¦оформлення      ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦митного контролю   ¦проводиться однією  ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦товарів за ВМД    ¦посадовою особою   ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦(далі - Iнформаційний¦           ¦          ¦
¦  ¦20.04.2005 N 314  ¦аркуш), форму якого ¦           ¦          ¦
¦  ¦( z0439-05 )    ¦наведено в додатку 1 ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦до цього Порядку.  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Iнформаційний аркуш ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦виготовляється митним¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦органом.       ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Час подання ВМД,   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦заповненої згідно з ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦обраним митним    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦режимом, її     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦електронної копії та ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦комплекту документів ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦фіксується у     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦відривному талоні  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Iнформаційного    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦аркуша, який     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦видається декларанту ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦17 ¦Пункт 1.1 наказу  ¦Пункт 1.1. Місцем  ¦За зверненням митного¦1136/05/1.1/0/0/0/0 ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦прибуття       ¦органу Держмитслужба ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦автотранспорту може ¦України у      ¦          ¦
¦  ¦21.11.2005 N 1136  ¦бути визначена    ¦першочерговому    ¦          ¦
¦  ¦( z1474-05 ) "Про  ¦митницею призначення ¦порядку визначає   ¦          ¦
¦  ¦місця прибуття   ¦територія або її   ¦місцем прибуття   ¦          ¦
¦  ¦автотранспорту"   ¦частина пункту    ¦автотранспортного  ¦          ¦
¦  ¦          ¦пропуску через    ¦засобу територію СТЗ ¦          ¦
¦  ¦          ¦державний кордон   ¦закритого типу    ¦          ¦
¦  ¦          ¦України, морського чи¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦річкового порту,   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦аеропорту,      ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦залізничної станції, ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦підприємства     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦(вантажного митного ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦комплексу, автопорту,¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦автотерміналу,    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦складу тимчасового  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦зберігання відкритого¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦типу, митного    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦ліцензійного складу).¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦За рішенням     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦Держмитслужби України¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦місцем прибуття   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦автотранспорту може ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦бути визначена    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦територія складу   ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦тимчасового     ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦зберігання закритого ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦типу або підрозділу ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦митниці призначення, ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦у якому       ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦безпосередньо    ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦проводиться митне  ¦           ¦          ¦
¦  ¦          ¦оформлення      ¦           ¦          ¦
¦---+--------------------+---------------------+---------------------+--------------------¦
¦18 ¦Абзац перший пункту ¦1.2. ПП і його    ¦Підприємства-    ¦ 551/06/0/0/1/1.2/1 ¦
¦  ¦1.2 Порядку     ¦електронна копія   ¦резиденти, щодо   ¦          ¦
¦  ¦заповнення й    ¦подаються декларантом¦товарів яких     ¦          ¦
¦  ¦використання    ¦митному органу в   ¦встановлений     ¦          ¦
¦  ¦попереднього    ¦порядку, визначеному ¦спрощений порядок  ¦          ¦
¦  ¦повідомлення митного¦пунктами 4.4 і 4.5  ¦застосування процедур¦          ¦
¦  ¦органу про намір  ¦Положення      ¦митного оформлення, ¦          ¦
¦  ¦увезти товари на  ¦( z0042-99 ).    ¦подають митному   ¦          ¦
¦  ¦митну територію   ¦           ¦органу попереднє   ¦          ¦
¦  ¦України,      ¦           ¦повідомлення в    ¦          ¦
¦  ¦затвердженого    ¦           ¦електронному вигляді ¦          ¦
¦  ¦наказом       ¦           ¦у порядку,      ¦          ¦
¦  ¦Держмитслужби    ¦           ¦встановленому    ¦          ¦
¦  ¦України від     ¦           ¦Iнструкцією із    ¦          ¦
¦  ¦03.07.2006 N 551  ¦           ¦заповнення та    ¦          ¦
¦  ¦( z0854-06 )    ¦           ¦використання     ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦попереднього     ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦повідомлення в    ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦електронному вигляді,¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦затвердженою наказом ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦Державної митної   ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦служби України від  ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦12.12.2005 N 1220  ¦          ¦
¦  ¦          ¦           ¦( z1505-05 )     ¦          ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
{ Тимчасовий перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 907 ( v0907342-07 ) від 31.10.2007,
N 1110 ( v1110342-07 ) від 29.12.2007 }
 
 Директор Департаменту
 організації митного контролю              С.М.Сьомка
 
 WEB MD Office НПО "Поверхность",
 www.mdoffice.com.ua

<< Главная страницаУкраина онлайн