Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)

Наказ № 1262 від 29.12.2006

<< Главная страница

       МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 1262
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 січня 2007 р.
                   за N 17/13284
 
 
     Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі
          паспорта громадянина України
 
 
   Відповідно до Законів України "Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ) та "Про
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних
дітей" ( 2623-15 ), Положення про паспорт громадянина України,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня
1992 року N 2503-XII ( 2503-12 ) (зі змінами), та Положення про
Державний департамент у справах громадянства, імміграції  та
реєстрації  фізичних  осіб, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 червня 2002 року N 844 ( 844-2002-п )
"Про утворення Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб", а також  з  метою
вдосконалення заповнення документів, що посвідчують особу та
підтверджують громадянство України, Н А К А З У Ю:
 
   1. В абзаці другому пунктів 7.1 та 7.2 Порядку оформлення і
видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС
України від 15.06.2006 N 600 ( z0804-06 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за N 804/12678,
слово "родовому" замінити словом "називному".
 
   2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб (Бондар В.С.) забезпечити подання в
установленому порядку зазначеного наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх  справ  України   полковника   міліції
Фатхутдінова В.Г.
 
   4. Наказ надіслати за належністю.
 
 Міністр                         В.П.Цушко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного
 департаменту України
 з питань виконання покарань             В.В.Кощинець

<< Главная страницаУкраина онлайн