Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Методики розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Наказ № 639 від 29.12.2006

Страница 8

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8

<< Главная страница

   - працездатне населення.
   Для цього необхідно виконати процедури, описані в п. 6.1, але
при формуванні таблиць у вікні "Define Table" (див. рис. 24
( vb639202-06 ) слід задавати таблиці наступним чином:
   1) із  списку змінних "Source Variables" вибрати змінні
"EC_ACT" та "STAT", перенести їх, описаним вище способом, до
поля "Selected";
   2) із списку змінних "Source Variables" - змінні "EC_ACT" та
"P4", перенести їх до поля "Selected";
   3) із списку змінних "Source Variables" - змінні "EC_ACT" та
"VIKGRUP", перенести їх до поля "Selected";
   4) із списку змінних "Source Variables" - змінні "EC_ACT" та
"PRAZ_V", перенести їх до поля "Selected".
   5) повторити пункти дії, описані у п. 1 - 4, вибравши замість
змінної "EC_ACT" змінну ZAN.
   Всього буде  сформовано  вісім  таблиць.  На  рис.  26
( vb639202-06 ) представлено вигляд вікна "Table Request" після
формування необхідних таблиць для показників  зайнятості  та
економічної активності населення.
 
       Рис. 26. Вигляд вікна "Table Request"
       після формування таблиць для показників
        зайнятості та економічної активності
             ( vb639202-06 )
 
   Після повернення у вікно "Table Request" запустити побудову
таблиць кнопкою "Run".
 
   6.3. Побудова таблиць для показників безробіття
   Таблиці для  оцінки  характеристик  надійності показників
безробіття будуються у тих же розрізах, що і для показників, що
характеризують зайнятість та економічну активність населення.
   Побудова таблиць відбувається аналогічно до порядку побудови
таблиць, описаного в п. 6.2. Лише при формуванні таблиць у
вікні "Define Table" (див. рис. 24 ( vb639202-06 ) замість змінних
"EC_ACT" та "ZAN" слід вибрати змінну BEZROB.
   Всього сформовано чотири  таблиці.  Після  повернення  у
вікно "Table Request" (див. рис. 23 ( vb639202-06 ) потрібно
задати  умови  на  сукупність одиниці, для яких виконуються
розрахунки, зокрема:
   1) натиснути на функціональну кнопку "SubsetЕ";
   2) у вікні "Selected Subset Criteria"  (див.  рис.  27
( vb639202-06  ) вказати, що розрахунки проводяться лише по
одиницях, які відповідають економічно активним особам, тобто
змінна EC_ACT=1, для цього слід виконати наступне:
   - двічі натиснути "мишею" по  змінній  EC_ACT  у  полі
"Variables", після чого змінна з'явиться у верхньому полі для
запису умов;
   - натиснути кнопку "=" в полі кнопок логічних операцій, тоді
знак рівності з'явиться у верхньому полі для запису умов після
змінної EC_ACT;
   - поставити курсор у верхньому полі для запису умов після
знаку рівності та набрати цифру "1" за допомогою клавіатури.
 
      Рис. 27. Вікно "Selected Subset Criteria"
     накладання умови сукупність одиниці розрахунку
             ( vb639202-06 )
 
   3) для повернення у вікно "Table Request" слід натиснути
кнопку "Close".
   Після повернення у вікно "Table Request" (див. рис. 23
( vb639202-06 ) запустити побудову таблиць кнопкою "Run".
 
   6.4. Побудова таблиць для регіонального розрізу
   У вікні "Table Request" (див. рис. 23 ( vb639202-06 ) слід
завантажити робочий файл із реплікаційними вагами для рівня
регіонів  ("SE_Iq_06_RG.var").  Для цього необхідно натиснути
функціональну кнопку "InputЕ", а у вікні "WESVAR Files" (див.
рис. 16 ( vb639202-06 ) вибрати робочий файл "SE_Iq_06_RG.var" та
відкрити його, натиснувши кнопку "Открыть".
   Спочатку будуються  таблиці для показників зайнятості та
економічної  активності  населення  у  розрізі  регіонів
("EC_ACT*RG", "ZAN*RG") за алгоритмом, що описаний у п. 6.2, а
потім - таблиці для показників безробіття населення у розрізі
регіонів (BEZROB*RG) відповідно до алгоритму, наведеного у п. 6.3.
   Після побудови всіх необхідних  таблиць  слід  натиснути
кнопку "Close"  у  вікні  "Table  Request"  (див.  рис.  23
( vb639202-06 ) та повернутися до головного вікна  програми
(рис. 2).
 
   7. Завершення роботи програми "WesVarPC"
   Для завершення роботи програми "WesVarPC" потрібно вийти з
головного вікна (рис. 2 ( vb639202-06 ) одним з наступних
способів:
   - натиснути на кнопку "х" у правому верхньому куті вікна;
   - застосувати комбінації клавіш "ALT+F4";
   - натиснути на емблему програми у лівому верхньому куті вікна
й обрати опцію "Закрыть".

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8Украина онлайн