Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях

Національний банк

Постанова № 496 від 29.12.2006

<< Главная страница

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            29.12.2006 N 496
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 січня 2007 р.
                   за N 78/13345
 
 
     Про внесення змін до Положення про відкриття та
      функціонування кореспондентських рахунків
     банків - резидентів та нерезидентів в іноземній
        валюті та кореспондентських рахунків
         банків-нерезидентів у гривнях
 
 
 
   Відповідно до  статей 7, 44 та 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ),  статей 4 та 51 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), розділів
II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести до Положення про відкриття та  функціонування
кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в
іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів
у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку
України  від 26.03.98 N 118 ( z0231-98 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами),
такі зміни:
 
   1.1. Абзац другий пункту 4.3 розділу 4 викласти в такій
редакції:
   "- на користь нерезидентів: за товари (роботи, послуги) на
підставі експортно-імпортних договорів з нерезидентами; в разі
внесення змін до зазначених договорів і договорів, що забезпечують
їх  виконання,  або розірвання таких договорів за наявності
підтвердних  документів;  в  інших  випадках,  передбачених
законодавством України".
 
   1.2. Абзаци другий та третій пункту 4.4 розділу 4 викласти в
такій редакції:
   "- перерахування коштів на користь резидентів за дорученням
клієнтів банку-нерезидента або самого банку-нерезидента за його
власними операціями: за товари (роботи, послуги) на підставі
експортно-імпортних договорів резидентів з нерезидентами; в разі
внесення змін до зазначених договорів і договорів, що забезпечують
їх виконання, або розірвання таких договорів  за  наявності
підтвердних  документів;  в  інших  випадках,  передбачених
законодавством України;
   - інші власні операції банку-нерезидента, а саме:".
 
   1.3. Пункт 6.2 розділу 6 доповнити абзацом такого змісту:
   "Уповноважений банк України зобов'язаний робити відмітку на
оригіналах документів, на підставі яких ним була куплена, обміняна
іноземна валюта за операціями, що визначені цим Положенням, та на
копіях  зазначених  документів,  які залишаються в нього на
зберіганні. Відмітка має містити дату купівлі, обміну іноземної
валюти, її суму, а також засвідчуватися підписом відповідального
працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого
штампа або штампа цього підрозділу, або печатки уповноваженого
банку".
 
   2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для використання в
роботі.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) та
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                А.I.Березві

<< Главная страницаУкраина онлайн