Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 256 і від 8 червня 2005 р. N 424

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1850 від 29.12.2006

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 2006 р. N 1850
                Київ
 
         Про внесення змін до постанов
          Кабінету Міністрів України
          від 22 березня 2001 р. N 256
          і від 8 червня 2005 р. N 424
 
  { Щодо визнання незаконною та скасування з моменту набрання
   чинності Постанови у частині внесення до Порядку обчислення
   та внесення до Державного бюджету України рентної плати за
   нафту, природний газ і газовий конденсат, затвердженого
   постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 N 256
   ( 256-2001-п ), змін щодо доповнення пункту 1 зазначеного
   Порядку абзацом про встановлення поняття  "нересурсний
   обсяг природного  газу"  додатково   див.  Постанову
   Господарського суду м. Києва N 6/41-А ( v6_41805-07 ) від
   12.03.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанов Кабінету  Міністрів  України  від
22 березня 2001 р. N 256 ( 256-2001-п ) "Про затвердження Порядку
обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати
за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 13, ст. 535; 2005 р., N 3, ст. 153, N 23,
ст. 1278; 2006 р., N 23, ст. 1712) і від 8 червня 2005 р. N 424
( 424-2005-п ) "Про обчислення і внесення до державного бюджету
рентної  плати  за  транспортування  нафти  і нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та продуктопроводами,  транзитне
транспортування  трубопроводами  природного  газу  та  аміаку
територією України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23,
ст. 1279; 2006 р., N 26, ст. 1880) зміни, що додаються.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 37
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2006 р. N 1850
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
      від 22 березня 2001 р. N 256 ( 256-2001-п )
      і від 8 червня 2005 р. N 424 ( 424-2005-п )
 
 
   1. У Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету
України рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня
2001 р. N 256 ( 256-2001-п ):
 
   1) у пункті 1:
 
   абзац п'ятий  після  слова  "обсяг"  доповнити  словами
"видобутої";
 
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   "базовий період - період з 1 січня по 1 грудня 2006 року;
 
   звітний (податковий) період - календарний місяць;
 
   нересурсний обсяг природного газу - обсяг природного газу (у
тому числі нафтового (попутного) газу), видобутого у звітному
(податковому) періоді на підставі спеціальних дозволів на право
користування надрами підприємствами  Національної  акціонерної
компанії "Нафтогаз України", Національної акціонерної компанії
"Надра України", відкритим акціонерним товариством "Укрнафта",
державним  акціонерним  товариством "Чорноморнафтогаз", іншими
підприємствами та господарськими товариствами, частка держави у
статутному  фонді  яких  перевищує  50  відсотків,  а також
господарськими товариствами, більше ніж 50  відсотків  акцій
(часток,  паїв)  яких  перебувають у статутних фондах інших
господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них
контрольним пакетом акцій, а також дочірніми підприємствами,
представництвами та філіями таких підприємств  і  товариств,
учасниками договорів про спільну діяльність та/або уповноваженими
особами договорами про спільну діяльність, що укладені за участю
зазначених підприємств, але не реалізованого такими суб'єктами
господарювання у звітному (податковому) періоді безпосередньо НАК
"Нафтогаз України" як окремій юридичній особі на формування
ресурсу природного газу, що використовується для задоволення
потреб населення. Цей обсяг визначається як різниця між обсягами
природного газу (у тому числі нафтового (попутного)  газу),
видобутого  у  звітному  (податковому)  періоді, та обсягами
природного  газу,  реалізованого  зазначеними   суб'єктами
господарювання безпосередньо НАК "Нафтогаз України" як окремій
юридичній особі на формування ресурсу природного  газу,  що
використовується для задоволення потреб населення.";
 
   2) пункт  3 доповнити словами "у звітному (податковому)
періоді";
 
   3) абзаци перший, другий і четвертий пункту 4 викласти у
такій редакції:
 
   "4. Сума рентної плати визначається платниками відповідно до
обсягу видобутої ними вуглеводневої сировини та встановлених
законом ставок рентної плати. До нересурсного обсягу природного
газу застосовується семикратний розмір ставки рентної плати за
природний газ (у тому числі нафтовий (природний) газ).
 
   У 2007 році до затверджених законом ставок рентної плати за
нафту застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється
Мінекономіки для кожного звітного (податкового) періоду шляхом
ділення середньозваженої (за обсягом) ціни однієї тонни нафти на
базових умовах поставки (перевалювальний комплекс), що склалася на
останньому  аукціоні  звітного  (податкового)  періоду,  який
проводився на біржах, визначених відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 квітня 2000 р. N 599 ( 599-2000-п ) "Про
запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату,
скрапленого газу та вугілля" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 14, ст. 567), на середньозважену ціну однієї тонни нафти, що
склалася на аукціонах базового періоду (1940,83 гривні без податку
на додану вартість).";
 
   "Величину коригуючого  коефіцієнта  за  динамікою  митної
вартості нафти обчислює Мінфін за даними Держмитслужби виходячи із
середнього рівня митної вартості нафти за звітний (податковий)
період та у базовому періоді.";
 
   4) у пункті 6:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
   "6. Податкові розрахунки рентної плати складаються платниками
за звітний (податковий) період і подаються органам державної
податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин
протягом  20 календарних днів місяця, що настає за звітним
(податковим) періодом.";
 
   абзац другий виключити;
 
   в абзаці третьому слова і цифри ", а до її затвердження -
згідно з додатками 1 і 2" виключити;
 
   5) у пункті 7:
 
   в абзаці першому слова "у минулому місяці" замінити словами
"у минулому звітному (податковому) періоді";
 
   в абзаці другому слова "звітний (податковий) місяць"  і
"звітного  (податкового)  місяця" замінити відповідно словами
"звітний (податковий) період" і "звітного (податкового) періоду";
 
   абзац третій викласти у такій редакції:
 
   "Рентна плата  вноситься  за  місцезнаходженням  родовища
корисних копалин.";
 
   абзац четвертий виключити;
 
   6) додатки 1 і 2 до Порядку ( 256-2001-п ) виключити.
 
   2. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня
2005 р. N 424 ( 424-2005-п ):
 
   1) у назві та тексті постанови слово "продуктопроводами"
замінити словом "нафтопродуктоводами";
 
   2) у Порядку обчислення і внесення до державного бюджету
рентної плати  за  транспортування  нафти  і  нафтопродуктів
магістральними  нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне
транспортування  трубопроводами  природного  газу  та  аміаку
територією України,   затвердженому   зазначеною  постановою
( 424-2005-п ):
 
   у назві та пункті 1 слово "продуктопроводами" замінити словом
"нафтопродуктоводами";
 
   в абзацах другому і третьому пункту 3 слова "про державний
бюджет" виключити.

<< Главная страницаУкраина онлайн