Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про перевірки на дорогах

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)

Лист № 10802 від 29.12.2006

<< Главная страница

       МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
            29.12.2006 N 10802
 
 
   У Міністерстві внутрішніх справ України розглянуто звернення.
 
   Iнформуємо, що відповідно до Закону України "Про міліцію"
( 565-12  )  Державна  автомобільна  інспекція є структурним
підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, а її працівники
мають спеціальні звання.
 
   Правовою основою діяльності Державтоінспекції є Конституція
України ( 254к/96-ВР ), Закон України "Про міліцію" ( 565-12 ),
інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України,
укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України,  нормативні акти
Міністерства внутрішніх справ України.
 
   У пункті 21 статті 11 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 )
викладені права працівників міліції щодо зупинки транспортних
засобів у межах дотримання Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п )
та наявності даних про протиправне використання транспортного
засобу, які є визначальними, але не вичерпними. Разом з тим
законодавець не може передбачити вичерпний перелік причин для
зупинки.
 
   Так, при проведенні загальнодержавних операцій, метою яких є
захист  національних  інтересів держави, зупинка транспортних
засобів здійснюється відповідно до визначених завдань, що є
загальноприйнятою практикою для більшості європейських держав. У
зв'язку з тим, що на сьогодні законодавство України приводиться у
відповідність  із  вимогами європейських стандартів, практика
зупинки транспортних  засобів  під  час  конкретно  вказаних
загальнодержавних   операцій  відповідає  вимогам  чинного
законодавства України.
 
   Також інформуємо, що в разі зупинки транспортного засобу
працівником  міліції водій має право знати причину зупинки,
перевірки та огляду транспортного засобу, прізвище і посаду особи
державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, що
регламентується п. 2.14 Правил дорожнього руху,  затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року
N 1306 ( 1306-2001-п ).
 
   Порядок адміністративного огляду регламентовано статтею 264
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) і
не може тлумачитися на власний розсуд.
 
   У разі проведення адміністративного затримання, огляду особи
чи  транспортного  засобу,  вилучення  документів  або речей
працівником міліції складається протокол або робиться відповідний
запис  у протоколі про адміністративне правопорушення або в
протоколі про адміністративне затримання. Спроба особи,  яка
здійснила адміністративне правопорушення, перешкодити законній
вимозі працівника  міліції  щодо  проведення  огляду  самого
правопорушника або транспортного засобу можуть кваліфікуватися за
статтею 185 ("Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі
працівника  міліції, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця") та
статтею 122-3  ("Перешкоджання  проведенню огляду транспортних
засобів") КУпАП ( 80731-10 ).
 
   Перевірка відповідності  вантажу   наявним   документам
здійснюється у випадках проведення загальнодержавних операцій. У
разі коли огляд не потребує додаткових зусиль щодо доступу до
транспортних  засобів,  огляд  здійснюється візуально, що не
суперечить  вимогам  чинного  законодавства.  При  здійсненні
адміністративного затримання та огляду вантажу, доступ до якого
обмежено, оформлення вказаної процесуальної дії  здійснюється
відповідно до статті 264 КУпАП ( 80732-10 ).
 
 Міністр                          В.Цушко

<< Главная страницаУкраина онлайн