Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про введення в обіг пам'ятної монети "Хрещення Київської Русі"

Національний банк

Лист № 11-311/2845-9560 від 14.07.2008

<< Главная страница

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
               Л И С Т
 
         14.07.2008 N 11-311/2845-9560
 
                   Операційному
                   і територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   Центральному сховищу,
                   Асоціації українських
                   банків,
                   банкам України та їх філіям
 
 
        Про введення в обіг пам'ятної монети
          "Хрещення Київської Русі"
 
 
   Національний банк України вводить в обіг 17 липня 2008 року
пам'ятну монету номіналом 100 гривень "Хрещення Київської Русі",
випущену з нагоди 1020-річчя хрещення Київської  Русі,  яке
започаткувало утвердження християнства як державної релігії.
 
   Монету виготовлено зі срібла 999 проби, якість - "спеціальний
анциркулейтед", маса в чистоті - 1000,0 г, діаметр - 100,0 мм,
тираж - до 800 штук. Гурт монети - рифлений.
 
   На аверсі  монети  угорі розміщено малий Державний Герб
України, по колу на тлі стилізованого орнаменту -  написи:
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі) СТО ГРИВЕНЬ (унизу), між ними -
рік карбування монети 2008 (праворуч), позначення металу та його
проби - Ag 999, маса в чистоті - 1000, логотип Монетного двору
Національного банку України (ліворуч). У центрі монети у колі,
утвореному зі стилізованих променів, розміщено хрест і написи
півколом: ПРАВОСЛАВ'Я (угорі) IЗ КИЄВА ПО ВСIЙ РУСI (унизу).
 
   На реверсі  монети  зображено  багатофігурну  композицію
хрещення, під якою розміщено напис 988/РIК, угорі півколом напис -
ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСI.
 
   Художник - Святослав Iваненко.  Скульптори  -  Володимир
Атаманчук, Святослав Iваненко.
 
   Пам'ятна монета номіналом 100 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
 
 Перший заступник Голови               А.В.Шаповалов

<< Главная страницаУкраина онлайн