Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про введення в обіг пам'ятної монети "Хрещення Київської Русі"

Національний банк

Лист № 11-311/3590-11984 від 04.09.2008

<< Главная страница

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
               Л И С Т
 
         04.09.2008 N 11-311/3590-11984
 
 
        Про введення в обіг пам'ятної монети
          "Хрещення Київської Русі"
 
 
   Національний банк України вводить в обіг 9 вересня 2008 року
пам'ятну монету номіналом 5 гривень "Хрещення Київської Русі",
випущену з нагоди 1020-річчя хрещення Київської  Русі,  яке
започаткувало утвердження християнства як державної релігії.
 
   Монету виготовлено  з нейзильберу, якість - "спеціальний
анциркулейтед", маса - 16,54 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - 45000
штук. Гурт монети - рифлений.
 
   На аверсі  монети  вгорі розміщено малий Державний Герб
України, по колу на тлі стилізованого орнаменту -  написи:
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П'ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), між ними
- рік карбування монети 2008 (праворуч), логотип Монетного двору
Національного банку України (ліворуч). У центрі монети в колі,
утвореному зі стилізованих променів, розміщено хрест і написи
півколом: ПРАВОСЛАВ'Я (угорі), IЗ КИЄВА ПО ВСIЙ РУСI (унизу).
 
   На реверсі  монети  зображено  багатофігурну  композицію
хрещення, під якою розміщено напис 988/РIК, угорі півколом напис -
ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСI.
 
   Художник -  Святослав  Iваненко.  Скульптори - Володимир
Атаманчук, Святослав Iваненко.
 
   Пам'ятна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
 
 Заступник Голови                   О.В.Савченко

<< Главная страницаУкраина онлайн