Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про надання інформації щодо розподілення купленої іноземної валюти

Національний банк

Лист № 13-121/5210-15851 від 13.11.2008

<< Главная страница

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент валютного регулювання
 
               Л И С Т
 
         13.11.2008 N 13-121/5210-15851
 
                   Керівникам банків
 
 
           Про надання інформації
      щодо розподілення купленої іноземної валюти
 
 
              Терміново!
 
   Звертаємо увагу  керівників  уповноважених  банків  на
необхідність безумовного виконання вимоги Національного банку
України щодо надання інформації стосовно розподілення купленої у
Національного банку України іноземної валюти, яка надається до 12
години наступного робочого дня.
 
   Розгорнуті заявки, що подаються Національному банку України
щодо купівлі іноземної валюти, з 13 листопада 2008 року мають
подаватись з конкретизацією мети та обсягу іноземної валюти, що
купується в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції
для забезпечення здійснення власних операцій [(виплати депозитів,
виконання  зобов'язань  за  власними  кредитними  договорами,
договорами гарантій (порук), за зобов'язаннями перед іноземними
інвесторами, на підкріплення готівкою пунктів обміну іноземної
валюти та кас тощо)].
 
   13, 14, 17 та 18 листопада зазначена інформація, що подається
в Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку
України Національного банку України, зазначається в полі "Мета
купівлі" з використанням скорочень, наприклад: виплата депозитів -
"Д", виконання зобов'язань за власними кредитними договорами -
"КД", договорами гарантій (порук) - "ДГ (ДП)", за зобов'язаннями
перед іноземними інвесторами - "II", на підкріплення готівкою
пунктів обміну іноземної валюти та кас - "ВО", відповідні обсяги
купівлі зазначаються в млн. одиниць валюти. Зазначена інформація в
цей  період  також  має  бути подана електронною поштою до
Департаменту валютного регулювання з повною розшифровкою мети та
із зазначенням обсягу.
 
   При цьому уповноваженими банками мають бути сформовані пакети
документів,  що  підтверджують  зазначені  зобов'язання,  для
подальшого їх надання територіальним управлінням при проведенні
ними перевірок цільового використання куплених у Національного
банку України коштів в іноземній валюті.
 
   Наголошуємо, що  купівля  банками  іноземної  валюти для
забезпечення виконання власних операцій в межах установлених
лімітів відкритої валютної позиції може здійснюватись виключно за
наявності зобов'язань у цій валюті, строк за якими настав, в тому
числі на підставі касових заявок на підкріплення готівкою в межах,
необхідних для виконання касових операцій та підкріплення пунктів
обміну іноземної валюти.
 
   Не спрямування  банками  купленої  іноземної  валюти для
проведення валютно-обмінних операцій через пункти обміну іноземної
валюти є неприпустимим та суперечить вимогам нормативно-правового
акту Національного банку  України  щодо  порядку  здійснення
валютнообмінних операцій.
 
 Перший заступник Голови               А.В.Шаповалов

<< Главная страницаУкраина онлайн