Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Порядок використання одноразових номерних індикаторних запірно-пломбувальних пристроїв під час перевезення товарів автомобільним транспортом в окремих митних режимах

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 1270 від 13.11.2008

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   13.11.2008 N 1270
 
 
               ПОРЯДОК
     використання одноразових номерних індикаторних
         запірно-пломбувальних пристроїв
      під час перевезення товарів автомобільним
        транспортом в окремих митних режимах
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог статті 64
Митного кодексу України ( 92-15 ) з метою посилення контролю за
увезенням товарів на митну територію України, переміщенням товарів
автомобільним транспортом транзитом через митну територію України,
а також переміщенням товарів автомобільним транспортом з митних
ліцензійних  складів  незалежно  від  режиму  та запобігання
несанкціонованому доступу до вантажних відділень транспортних
засобів, в яких перевозяться такі товари.
 
   1.2. У цьому Порядку термін "одноразові номерні індикаторні
запірно-пломбувальні пристрої" вживається в такому значенні: це
засоби  митної  ідентифікації у вигляді одноразових номерних
пластикових пломб, застосування яких забезпечує виявлення факту
несанкціонованого  доступу  до  товару,  що  переміщується
транспортними засобами під митним контролем.
   Iнші терміни вживаються у значеннях, установлених Митним
кодексом України ( 92-15 ).
 
   1.3. Одноразові номерні  індикаторні  запірно-пломбувальні
пристрої (далі - ЗПП) застосовуються під час:
   увезення товарів автомобільним транспортом на митну територію
України;
   переміщення товарів автомобільним транспортом транзитом через
митну територію України;
   переміщення товарів автомобільним  транспортом  з  митних
ліцензійних складів незалежно від режиму.
 
   1.4. Накладання,  зняття  або  знищення ЗПП здійснюються
виключно посадовими  особами  митних  органів.  У  випадках,
передбачених  законодавством (за наявності письмового дозволу
митних органів України), можливе зняття ЗПП посадовими особами
правоохоронних органів.
 
          2. Опис і конструкція ЗПП
 
   2.1. ЗПП  конструктивно  складається з корпусу, в якому
вмонтовано замкову частину, а на поверхні розміщено інформаційний
ярлик, і гнучкого елемента, що використовується для утворення
петлі, що пропускається через отвори запірного елемента об'єкта
контролю і замкової частини.
 
   2.2. Гнучкий елемент закінчується гачком і має отвір, що дає
змогу утворити петлю для зручності затягування.
 
   2.3. ЗПП виготовляється з поліпропилену жовтого чи синього
кольору.
 
   2.4. Колір ЗПП, що застосовується у відповідний період,
установлюється Держмитслужбою.
 
   2.5. Iнформаційний ярлик має серію з двох літер і наскрізну
нумерацію із семи цифрових знаків, зображення герба України та
надпис "Держана митна служба України". Надписи та зображення на
інформаційному  ярлику виконуються фарбою синього кольору на
жовтому фоні або фарбою білого кольору на синьому фоні.
 
   2.6. З метою запобігання передчасному  псування  деталей
конструкції ЗПП, встановлення та затягування ЗПП здійснюються
вручну без використання спеціальних і допоміжних інструментів.
 
        3. Видача, зберігання й облік ЗПП
 
   3.1. Необхідна кількість ЗПП на певний період замовляється
Держмитслужбою  на  підставі  розрахунків,  здійснених  за
статистичними показниками діяльності  митного  органу,  і  з
урахуванням реально витрачених ЗПП за попередній звітний період.
 
   3.2. Розрахунок потреби в ЗПП, що видаються посадовим особам
митниці, повинен відповідати реальним обсягам їх використання
протягом робочої зміни.
 
   3.3. ЗПП зберігаються на складі митного органу з моменту
отримання до моменту їх видачі.
 
   3.4. Отримання ЗПП зі складу митниці здійснюється посадовою
особою підрозділу митного оформлення, визначеною керівництвом
митниці (далі - уповноважена особа), з оформленням необхідних
документів для їх подальшої експлуатації у підрозділах митниці.
Уповноважена особа несе відповідальність за збереження ЗПП до
моменту видачі їх посадовим особам митниці, які використовують їх
у роботі.
 
   3.5. ЗПП видаються посадовим особам митниці, які здійснюють
митний контроль  та  митне  оформлення, уповноваженою особою,
зазначеною в пункті 3.4 цього Порядку, із занесенням даних у
журнал видачі ЗПП, форма якого наведена в додатку 1 до цього
Порядку. Сторінки цього журналу  мають  бути  пронумеровані,
прошнуровані та скріплені гербовою печаткою і підписами керівника
та головного бухгалтера митного органу.
   Одночасно інформація  про  видачу  ЗПП  заноситься  до
електронного журналу видачі ЗПП.
 
   3.6. Отримані посадовою особою митниці ЗПП зберігаються в
індивідуальній валізі разом з особистими митними забезпеченнями.
 
   3.7. Відповідальність за зберігання ЗПП, їх використання та
ведення звітності покладається на посадових осіб митниці, які
використовують ЗПП.
 
   3.8. Звітність про використання ЗПП протягом робочого дня
(робочої  зміни)  ведеться  шляхом  щоденного  заповнення
індивідуальної картки обліку використання ЗПП, форма якої наведена
в додатку 2 до цього Порядку.
   Посадові особи митного органу, які використовують в роботі
ЗПП на підставі індивідуальної картки обліку використання ЗПП
щомісячно звітують перед уповноваженою особою, зазначеною в пункті
3.4 цього Порядку, про кількість отриманих і використаних ЗПП.
 
   3.9. Уповноважена особа щомісячно відповідно до  графіка
документообігу митного  органу  подає  до  Служби  фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності звіт про використання ЗПП
згідно з цим Порядком.
 
   3.10. У разі пошкодження або зруйнування ЗПП посадова особа
митниці складає про це акт у довільній формі, до якого прикладає
пошкоджене  чи  зруйноване  ЗПП, і передає посадовій особі,
зазначеній у пункті 3.4 цього Порядку, для передачі на склад
митниці.
   Знищення таких ЗПП проводиться щомісяця у присутності комісії
з трьох осіб згідно з актом, який затверджується начальником
митного органу або особою, яка його заміщує.
   Iнформація про пошкоджені або зруйновані ЗПП, передачу на
склад митниці та знищення цих ЗПП заноситься до журналу видачі ЗПП
посадовою особою, зазначеною в пункті 3.4 цього Порядку.
   Використання пошкоджених або зруйнованих ЗПП для опломбування
вантажних відсіків транспортних засобів не дозволяється.
 
   3.11. У разі виявлення факту зникнення (втрати) ЗПП посадові
особи, зазначені в пунктах 3.4 та 3.8 цього Порядку, зобов'язані
негайно доповісти про це керівнику підрозділу митного оформлення.
Керівник підрозділу митного оформлення, в якому використовуються
ЗПП, зобов'язаний негайно подати на ім'я начальника митниці
службову записку з  пропозицією  призначити  перевірку  щодо
з'ясування обставин зникнення (втрати) ЗПП, установлення причетних
до цього осіб, а також причин та умов, що призвели до цього.
 
            4. Застосування ЗПП
 
   4.1. Посадова особа митниці відправлення застосовує ЗПП на
завершальній  стадії  проведення митного контролю та митного
оформлення.
 
   4.2. Після  накладення  ЗПП  посадовою  особою  митниці
здійснюється перевірка надійності його замикання шляхом спроби
зворотного переміщення гнучкого елемента.
 
   4.3. Відомості про накладення ЗПП (серія та порядковий номер
ЗПП) заносяться до всіх примірників транспортної накладної (CMR),
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) або документа контролю доставки.
 
   4.4. З моменту накладення ЗПП посадовою особою  митниці
відправлення і до моменту зняття ЗПП посадовою особою митниці
призначення відповідальність за пошкодження чи втрату ЗПП несе
особа,  що приймає заявлені до перевезення товари та надає
зобов'язання щодо доставки цих товарів до митниці призначення
відповідно до статті 338 Митного кодексу України ( 92-15 ).
 
   4.5. Після  прибуття  транспортного  засобу  в  митницю
призначення  посадова  особа  митниці  призначення  повинна
переконатися у  відсутності слідів несанкціонованого відкриття
вантажних відсіків, механічних, термічних або хімічних пошкоджень
на  всіх  елементах  ЗПП,  звірити номер накладеного ЗПП з
відомостями, занесеними до товаросупровідних документів.
 
   4.6. Зняття ЗПП здійснюється  посадовою  особою  митниці
призначення  в  присутності  перевізника за допомогою ножиць
будь-якого призначення.
 
   4.7. Використані ЗПП зберігаються у  підрозділі  митного
оформлення  митниці  призначення та утилізуються щомісячно в
присутності не менш як трьох осіб за  актом,  затвердженим
начальником митного органу або особою, яка його заміщує.
 
   4.8. У разі відсутності ЗПП, пошкодження або сумніву в його
автентичності посадова особа митниці  призначення  забезпечує
схоронність наслідків фізичного впливу на ЗПП шляхом складання
акта або  фотографування  та  вживає  заходів,  передбачених
законодавством України з питань митної справи.
 
   4.9. У разі перевезення консолідованих товарів, переогляду
товарів посадовими особами митної варти чи іншої митниці у
випадках, передбачених Митним кодексом України ( 92-15 ), зняття
та накладання ЗПП здійснюються згідно з цим Порядком.
 
 В.о. директора Департаменту
 митного контролю в пунктах пропуску         А.I.Сербайло
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку використання
                   одноразових номерних
                   індикаторних
                   запірно-пломбувальних
                   пристроїв під час
                   перевезення товарів
                   автомобільним транспортом
                   в окремих митних режимах
 
                   Форма
 
 
               ЖУРНАЛ
              видачі ЗПП
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
¦N/N¦ Дата  ¦Номери¦Кількість ¦Прізвище,¦ Підпис ¦  Номер  ¦Номер і дата¦
¦  ¦отримання¦ ЗПП ¦отриманих ¦ініціали ¦посадової¦пошкодженого¦  акта  ¦
¦  ¦  ЗПП  ¦   ¦  ЗПП  ¦посадової¦особи, що¦  або   ¦про знищення¦
¦  ¦     ¦   ¦(прописом)¦особи, що¦отримала ¦зруйнованого¦пошкодженого¦
¦  ¦     ¦   ¦     ¦отримала ¦  ЗПП  ¦  ЗПП   ¦  або   ¦
¦  ¦     ¦   ¦     ¦  ЗПП  ¦     ¦      ¦зруйнованого¦
¦  ¦     ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦  ЗПП   ¦
¦---+---------+------+----------+---------+---------+------------+------------¦
¦ 1 ¦  2  ¦ 3  ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦   7   ¦   8   ¦
¦---+---------+------+----------+---------+---------+------------+------------¦
¦  ¦     ¦   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку використання
                   одноразових номерних
                   індикаторних
                   запірно-пломбувальних
                   пристроїв під час
                   перевезення товарів
                   автомобільним транспортом
                   в окремих митних режимах
 
                   Форма
 
 
            IНДИВIДУАЛЬНА КАРТКА
           обліку використання ЗПП
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N/N ¦  Дата   ¦Номер ¦  Номер   ¦Кількість місць ¦Підпис¦
¦  ¦використання ¦ ЗПП ¦транспортного ¦ накладання ЗПП ¦   ¦
¦  ¦   ЗПП   ¦   ¦  засобу  ¦  (прописом)  ¦   ¦
¦----+-------------+------+--------------+----------------+------¦
¦ 1 ¦   2   ¦ 3  ¦   4    ¦    5    ¦ 6  ¦
¦----+-------------+------+--------------+----------------+------¦
¦  ¦       ¦   ¦       ¦        ¦   ¦
------------------------------------------------------------------
 


<< Главная страницаУкраина онлайн