Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до наказу МОЗ від 18.09.2008 N 532

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 652 від 13.11.2008

<< Главная страница

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.11.2008 N 652
 
 
         Про внесення змін до наказу МОЗ
            від 18.09.2008 N 532
 
 
   З метою раціонального і цільового використання середовищ
Льовінштайна-Єнсена з протитуберкульозними  препаратами  I  та
II ряду,  закуплених  за  рахунок  коштів Державного бюджету
на 2008 рік ( 107-17 ), передбачених на фінансування бюджетної
програми КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі
з туберкульозом, профілактики та лікування СНIДу,  лікування
онкологічних хворих, в тому числі на умовах фінансового лізингу",
та відповідно до рішення Постійного тендерного комітету МОЗ
України (протокол N 37 від 28.08.2008) про корегування обсягів
закупівлі середовищ Льовінштайна-Єнсена з  протитуберкульозними
препаратами I та II ряду Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Розподілу тестів для ідентифікації культур
мікобактерій туберкульозу  та  середовищ  Льовінштайна-Єнсена
з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів
охорони здоров'я на 2008 рік, затвердженого наказом МОЗ від
18.09.2008 N 532 ( v0532282-08 ) "Про розподіл тестів для
ідентифікації культур мікобактерій туберкульозу та  середовищ
Льовінштайна-Єнсена з  протитуберкульозними  препаратами  1 та
2 ряду, закуплених  за  рахунок  коштів  Державного  бюджету
на 2008 рік", а саме:
 
   1.1. Вилучити  колонку  "Середовище  Льовінштайна-Єнсена
з препаратами 2 ряду, одиниця - 193,40 грн.".
 
   1.2. В рядку 1:
   - в  колонці  "Загальна  вартість, грн." замінити цифру
"290327,00" на цифру "231974,00";
   - в колонці "Середовище Льовінштайна-Єнсена з препаратами
1 ряду, одиниця - 159,00 грн." підколонці "Кіл-ть" замінити цифру
"704" на цифру "337";
   - в колонці "Середовище Льовінштайна-Єнсена з препаратами
1 ряду, одиниця - 159,00 грн." підколонці "Сума" - замінити цифру
"111936,00" на цифру "53583,00".
 
   1.3. В рядку 20:
   - в  колонці  "Загальна  вартість, грн." замінити цифру
"683906,54" на цифру "625394,5";
   - в колонці "Середовище Льовінштайна-Єнсена з препаратами
1 ряду, одиниця - 159,00 грн." підколонці "Кіл-ть" замінити цифру
"1260" на цифру "892";
   - в колонці "Середовище Льовінштайна-Єнсена з препаратами
1 ряду, одиниця - 159,00 грн." підколонці "Сума" замінити цифру
"200340,00" на цифру "141828,00".
 
   1.4. В рядку "Всього":
   - в  колонці  "Загальна  вартість, грн." замінити цифру
"5957498,54" на цифру "5840633,5";
   - в колонці "Середовище Льовінштайна-Єнсена з препаратами
1 ряду, одиниця - 159,00 грн." підколонці "Кіл-ть" замінити цифру
"2139" на цифру "1404";
   - в колонці "Середовище Льовінштайна-Єнсена з препаратами
1 ряду, одиниця - 159,00 грн." підколонці "Сума" замінити цифру
"340101,00" на цифру "223236,00".
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Г. Бідного.
 
 Міністр                       В.М.Князевич

<< Главная страницаУкраина онлайн