Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про реєстрацію об'єднань громадян

Міністерство юстиції України (Мін'юст)

Наказ № 1966/5 від 13.11.2008

<< Главная страница

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.11.2008 N 1966/5
 
 
        Про реєстрацію об'єднань громадян
 
 
   Відповідно до статей 14, 15 Закону України "Про об'єднання
громадян" ( 2460-12 ), на підставі рішення Установчих зборів
Міжнародної громадської організації "Клуб Молодих Бізнесменів" від
20.08.2008 про створення Організації, рішення Установчих зборів
Міжнародної громадської  організації  "Міжнародна  організація
масажу"  від  20.03.2008  про створення Організації, рішення
Загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ
КЕНДО" від 18.07.2008 про створення Федерації, рішення Установчих
зборів Всеукраїнської громадської організації "Фундація медичного
права та біоетики України" від 17.04.2008 про створення Фундації
Н А К А З У Ю:
 
   1. Зареєструвати:
 
   1.1. Міжнародну  громадську  організацію  "Клуб  Молодих
Бізнесменів";
 
   1.2. Міжнародну   громадську   організацію  "Міжнародна
організація масажу";
 
   1.3. ГРОМАДСЬКУ ОРГАНIЗАЦIЮ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ КЕНДО";
 
   1.4. Всеукраїнську громадську організацію "Фундація медичного
права та біоетики України".
 
   2. Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро
кредитних історій внести до Реєстру об'єднань громадян записи про
реєстрацію  Міжнародної громадської організації "Клуб Молодих
Бізнесменів", Міжнародної громадської організації  "Міжнародна
організація масажу", ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ
КЕНДО", Всеукраїнської громадської організації "Фундація медичного
права та біоетики України" та видати відповідні свідоцтва про
реєстрацію.
 
 Міністр                         М.Оніщук

<< Главная страницаУкраина онлайн