Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Щодо нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) у разі здійснення митного оформлення товарів у спрощеному порядку

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Лист № 11/2-15/12488-ЕП від 14.11.2008

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         14.11.2008 N 11/2-15/12488-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць
                   Начальникам митниць
 
 
   У Державну митну службу надходять запити від митних органів
щодо нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) у разі
здійснення митного оформлення товарів у спрощеному порядку; а
також  із  застосуванням  періодичної  митної  декларації та
неоформлення у подальшому вантажної митної декларації у визначений
законодавством термін.
 
   Iнформуємо, що відповідно до підпункту 7.3.6 пункту 7.3
статті 7 Закону України "Про податок  на  додану  вартість"
( 168/97-ВР ) датою виникнення податкових зобов'язань з податку на
додану вартість при імпорті товарів є дата подання  митної
декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті.
 
   У відповідності до статті 17 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" від 05.02.92 N 2097-XII (  2097-12  )  мито
нараховується митним органом України відповідно до положень цього
Закону і ставок Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), чинними на день подання митної декларації.
 
   При цьому, при визначенні митної вартості і сплаті мита
іноземна валюта перераховується у валюту України за  курсом
Національного банку України, який застосовується для розрахунків
по зовнішньоекономічних операціях і діє на день подання митної
декларації.
 
   Відповідно до статей 2 Закону України "Про ставки акцизного
збору на деякі транспортні засоби" від 24.05.96 N 216/96-ВР
( 216/96-ВР ) та Закону України "Про ставки акцизного збору і
ввізного мита на  деякі  товари  (продукцію)"  від  11.07.96
N 313/96-ВР ( 313/96-ВР ) акцизний збір з товарів, що імпортуються
в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним)
курсом Національного банку України, який діє на день подання
митної декларації.
 
   Враховуючи це Iнструкцією про порядок заповнення вантажної
митної декларації, затвердженою на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ) наказом
Державної митної служби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.97 N 443/2247,
визначено, що у графі 23 вантажної митної декларації ( za140-07,
910а-2007-п ) наводиться курс одиниці валюти, зазначеної в лівому
підрозділі графи 22, установлений Національним банком України для
зовнішньоторговельних операцій  на  дату  прийняття  митницею
декларації до оформлення.
 
   В той  же час, відповідно до пункту 3.8 Положення про
спрощений порядок митного оформлення деяких  видів  товарів,
затвердженого наказом  Держмитслужби  від  24.12.03  N  908
( z1248-03 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції  України
29.12.03 за N 1248/8569, ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) подається
до оформлення в строк, зазначений у заяві, який  не  може
перевищувати 30 днів від дати її подання.
 
   При здійсненні  митного  оформлення  із  застосуванням
періодичної митної декларації згідно з пунктом 4 Порядку та умов
подання періодичної митної декларації, затверджених постановою від
25.12.02 N 1985 ( 1985-2002-п ), у 30-денний термін після її
оформлення особа зобов'язана подати митну декларацію, заповнену в
установленому порядку.
 
   Iнструкцією про  порядок  заповнення  вантажної  митної
декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), передбачено, що у графі D/J "Відмітки митного органу
відправлення/призначення" при декларуванні товарів за періодичною
митною декларацією зазначається гранична дата подання вантажної
митної декларації, заповненої у звичайному порядку відповідно до
зобов'язання, наведеного в заяві.
 
   З урахуванням зазначеного, у разі коли після здійснення
митного  оформлення  товарів  у  спрощеному  порядку або із
застосуванням періодичної митної декларації в подальшому  ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) не була оформлена, то передбачені
законодавством податки та збори (обов'язкові платежі) підлягають
нарахуванню за ставками, курсом Національного банку України та
згідно з нормативно-правовими актами, чинними на дату, зазначену у
заяві для подачі ВМД.
 
 Перший заступник
 Голови Служби                     А.Є.Гутник
 


<< Главная страницаУкраина онлайн