Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про проведення комплексної ревізії Державної інспекції з контролю за цінами в Київській області

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)

Наказ № 691 від 17.11.2008

<< Главная страница

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            17.11.2008 N 691
 
 
        Про проведення комплексної ревізії
       Державної інспекції з контролю за цінами
            в Київській області
 
 
   На виконання пункту 7 плану проведення контрольних заходів
Мінекономіки на друге півріччя 2008 р., затвердженого наказом
Міністерства  економіки  України  від  24.06.2008   N 229
( v0229665-08 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Відділу фінансових ревізій та  забезпечення заходів по
боротьбі з корупцією, юридичному  департаменту,  департаменту
персоналу і Державній інспекції з контролю за цінами з 19.11.2008
по 12.12.2008 провести комплексну ревізію Державної інспекції з
контролю за цінами в Київській області за період з 01.01.2002 по
01.07.2008.
 
   2. Затвердити  програму  комплексної  ревізії  Державної
інспекції з контролю за цінами в Київській області, що додається.
 
   3. Утворити ревізійну групу в такому складі:
   керівник ревізійної групи:
   Костова Оксана  Вікторівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення  заходів  по  боротьбі  з
корупцією;
   члени ревізійної групи:
   Данюк Віталіна Валеріївна - головний спеціаліст-юрисконсульт
юридичного відділу Державної інспекції з контролю за цінами;
   Кілеса Поліна В'ячеславівна - головний спеціаліст відділу
правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших
органах юридичного департаменту;
   Новиков Михайло Вікторович - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів  по  боротьбі  з
корупцією;
   Олійник Вікторія Василівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів  по  боротьбі  з
корупцією;
   Хатецька Олена Миколаївна - головний спеціаліст  відділу
роботи з керівними кадрами підвідомчих організацій департаменту
персоналу.
 
   4. Надати керівникові ревізійної групи Костовій О.В. право в
разі  потреби  вносити зміни до програми та робочого плану
комплексної ревізії.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пантелеєнка В.М.
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   17.11.2008 N 691
 
 
               ПРОГРАМА
       комплексної ревізії Державної інспекції
       з контролю за цінами в Київській області
 
 
   Програма розроблена  з  метою  забезпечення  проведення
комплексної ревізії Державної інспекції з контролю за цінами в
Київській області, передбаченої наказом Міністерства економіки
України від 24.06.2008 N 229 ( v0229665-08 ) "Про затвердження
плану контрольних заходів", постановою Кабінету Міністрів України
від 22.05.2002 N 685 (  685-2002-п  )   "Про  здійснення
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
внутрішнього фінансового контролю".
 
   Мета перевірки: дотримання вимог чинного законодавства і
актів  Мінекономіки,  обґрунтованість та цільове використання
бюджетних коштів, достовірність ведення бухгалтерського обліку.
 
   Основні питання перевірки:
   відповідність Положення про Державну інспекцію з контролю за
цінами     в  Київській    області  вимогам   чинного
законодавства. Правова оцінка договорів з юридичними та фізичними
особами, реєстрація договорів, повноваження посадових осіб на
право підписання договорів, претензійно-позовна робота.  Стан
збереження державного майна;
   перевірка організації діяльності  Державної  інспекції  з
контролю за цінами в Київській області щодо здійснення контрольних
перевірок, застосовування економічних санкцій та адміністративних
штрафів. Облік та контроль за виконанням рішень щодо вилучення сум
економічних та фінансових (штрафних) санкцій;
   стан організації бухгалтерського  обліку  та  достовірної
фінансової звітності;
   стан  розрахункових  операцій  та операцій з готівковими
коштами -  документальне оформлення касових операцій, цільове
використання готівки, обгрунтованість списання витрат бюджетних
коштів  на  відрядження,  стан  розрахунків  з  підзвітними
особами,своєчасність повернення  в  касу  невикористаних  сум,
обґрунтування та достовірність операцій зі списання коштів з
розрахункового рахунку, аналіз дебіторської  і  кредиторської
заборгованості.
 
   Перевірка планування та виконання кошторису:
   доходи - обґрунтованість планових показників кошторису;
   витрати - дотримання  кошторисних лімітів, підстави для
нарахування заробітної  плати,  правильність  виплат  штатним
працівникам, ведення бухгалтерського обліку витрат і відображення
у звітності про виконання кошторису.
 
   Перевірка правильності, повноти і своєчасності відображення
операцій придбання, обліку та вибуття основних засобів, та інших
матеріальних цінностей.
 
   Дотримання вимог Iнструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників  (  z0110-93 ), зареєстрованої в Мін'юсті
17.08,1993  N 110. Дотримання Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах  виконавчої влади, затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів України від 25.05.1998 N 731
( 731-98-п ).
 
 Начальник відділу фінансових
 ревізій та забезпечення заходів
 по боротьбі з корупцією               Г.Ю.Перченко

<< Главная страницаУкраина онлайн