Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Меморандум порозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами хімічного комплексу

Кабінет Міністрів України

Меморандум від 17.11.2008

<< Главная страница

           Меморандум порозуміння
         між Кабінетом Міністрів України
       та підприємствами хімічного комплексу
 
 
м. Київ                   17 листопада 2008 року
 
   Кабінет Міністрів  України  та  підприємства  хімічного
комплексу, усвідомлюючи необхідність спільних дій, з метою:
 
   - розвитку  внутрішнього  ринку  як  передумови  сталого
функціонування хімічного комплексу та зменшення його залежності
від коливань кон'юнктури світового ринку;
 
   - подолання  наслідків  скорочення  виробництва  хімічної
продукції в Україні, викликаних зменшенням споживання та світовою
фінансовою кризою;
 
   - збереження робочих місць, існуючого рівня заробітної плати
та інших соціальних гарантій для працівників галузі;
 
   - стабілізації  внутрішньої  цінової ситуації на хімічну
продукцію;
 
   керуючись основними принципами партнерства бізнесу та влади,
починаючи з 17 листопада 2008 р. до кінця 2009 року, домовилися
про нижченаведене:
 
   Підприємства хімічного комплексу  беруть  на  себе  такі
зобов'язання:
 
   - організувати роботу на підприємствах на рівні не менше
мінімальних обсягів, які забезпечують безпечну експлуатацію та
збереження виробничих потужностей в робочому стані, відповідно до
вимог технологічних регламентів;
 
   - зберегти професійний склад та кількість робочих місць,
рівень  заробітної  плати  та інших соціальних гарантій для
працівників галузі відповідно до рішень трудових колективів;
 
   - дотримуватися порядку скорочення працівників, визначеного
галузевою угодою;
 
   - здійснити організаційно-технічні та фінансово-економічні
заходи, спрямовані на зменшення собівартості хімічної продукції за
рахунок  зниження питомих витрат споживання природного газу,
енергоносіїв та іншої сировини;
 
   - досягти домовленостей з  постачальниками  сировини  та
енергоресурсів  щодо зменшення цін відповідно змінам цінової
кон'юнктури на зовнішньому ринку;
 
   - здійснити заходи щодо розширення мережі реалізації хімічної
продукції та створення регіональних складів її зберігання;
 
   - прискорити оброблення вантажів рухомого складу залізничного
транспорту на виробничих площадках і підприємств;
 
   - продовжити виконання інвестиційних та інноваційних проектів
із залученням першочергово розробок вітчизняних галузевих наукових
установ, конструкторських та проектних організацій;
 
   - забезпечити реалізацію хімічної продукції на внутрішньому
ринку за цінами не вище світових;
 
   - забезпечити  поставку  мінеральних  добрив вітчизняного
виробництва сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до
розроблених балансів та узгоджених графіків відвантажень;
 
   - спрямувати зусилля на впровадження технологій з виробництва
продукції, яка має більш високу додану вартість. Кабінет Міністрів
України бере на себе такі зобов'язання:
 
   - продовжити переговорний процес з міжнародними фінансовими
інституціями із залучення фінансування на оздоровлення економіки
України;
 
   - спрямувати  частину  кредитних ресурсів, отриманих для
стабілізації фінансової системи України, за мінімальними ставками
плати за користування ними, на розвиток та вирішення проблемних
питань підприємств хімічного комплексу;
 
   - збільшити строк повернення валютної виручки до 360 днів при
замовленні  енергозберігаючого, високотехнологічного імпортного
обладнання, яке не виробляється в Україні;
 
   - сприяти збільшенню обсягів споживання хімічної продукції
вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку;
 
   - забезпечити  підприємства хімічного комплексу природним
газом за ціною іноземного постачальника з урахуванням витрат на
його транспортування територією України;
 
   - не підвищувати тарифи на транспортування природного газу;
 
   - забезпечити відшкодовування податку на додану вартість
хімічним підприємствам протягом п'яти днів з моменту подання
декларації за минулий місяць;
 
   - не підвищувати тарифи на перевезення вантажів залізничним
транспортом для підприємств хімічного комплексу;
 
   - передбачити в новому  тарифному  керівництві  принципи
стимулювання  відправлення  вантажів маршрутними та груповими
партіями, диференціацію тарифів виходячи з довжини перевезень;
 
   - підвищити ефективність міждержавних та міжурядових заходів
для збереження та розширення ринків збуту продукції підприємств
хімічного комплексу України, в тому числі  щодо  скасування
антидемпінгового мита на поставку аміаку, карбаміду до США та
аміачної селітри до країн ЄС;
 
   - внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) в частині підвищення норм амортизації
для основних фондів групи III, а також застосування зниженої до 20
відсотків  ставки податку на прибуток у разі реінвестування
прибутку підприємств на придбання основних фондів групи III;
 
   - не підвищувати тарифи на електроенергію;
 
   - доповнити переліки та обсяги енергозберігаючих матеріалів,
обладнання,  устаткування  та  комплектувальних  виробів,  що
звільняються від ввізного мита відповідно до вимог Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
стимулювання заходів з енергозбереження" ( 760-16 );
 
   - відновити дію положень Ашгабатської Угоди ( 997_014 )
стосовно ввезення до України за кооперацією товарів для потреб
підприємств;
 
   - передбачити у порядках  щодо  використання  коштів  у
державному бюджеті на 2009 рік за бюджетними програмами ("Бюджетна
тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції
рослинництва", "Фінансування заходів по захисту, відтворенню та
підвищенню  родючості  ґрунтів")  закупівлю  та  використання
мінеральних добрив вітчизняного виробництва;
 
   - забезпечити в повному обсязі фінансування Аграрного фонду,
як передбачено у державному бюджеті на 2008 рік ( 107-17 ), для
підтримки   платоспроможного   попиту  сільськогосподарських
товаровиробників через механізм закупівлі зерна до державного
продовольчого резерву, що дасть можливість закупити мінеральні
добрива вітчизняного виробництва під урожай 2009 року;
 
   - здійснити відповідні заходи щодо  підтримки  суб'єктів
підприємницької  діяльності з видобутку вітчизняної природної
сировини та виробництва імпортозамінюючих  товарів,  які  не
виробляються в Україні;
 
   - сприяти розробленню та реалізації балансу виробництва та
споживання мінеральних добрив вітчизняного виробництва для потреб
сільськогосподарських товаровиробників на внутрішньому ринку у
2008-2009 роках;
 
   - сприяти розблокуванню коштів, які підприємства мають на
депозитних рахунках у комерційних банках;
 
   - забезпечити об'єктивну оцінку вартості імпортної сировини
при митному декларуванні.
 
   Цей меморандум є відкритим для приєднання всіх підприємств
хімічного комплексу.
 
   На підтвердження зазначених положень цей меморандум підписали
уповноважені особи:
 
 
Від Кабінету Міністрів України:
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.Тимошенко
 
   Міністр промислової
   політики України                 В.Новицький
 
Від підприємств хімічного комплексу:
 
   Союз хіміків України                О.Голубов
 
   Профспілка працівників хімічних
   та нафтохімічних галузей
   промисловості України                В.Мойсюк
 
   ЗАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот"        О.Кунченко
 
   ВАТ "Концерн Стирол"               М.Янковський
 
   ВАТ "Рівнеазот"                   М.Заблуда
 
   ВАТ "Азот", м. Черкаси                А.Коваль
 
   ВАТ "Одеський припортовий завод"          В.Горбатко
 
   ЗАТ "Кримський Титан"                О.Нечаєв
 
   ВАТ "Сумихімпром"               В.Степаніщенко
 
   ЗАТ "Украгрохімхолдінг"             С.Лєсковський
 
   ЗАТ "Росава"                    Р.Рибачук
 
   ВАТ "Укрпластик"                   О.Галкін
 
   ВАТ "Чернігівське хімволокно"            С.Головач
 
   ТОВ "Карпатнафтохім"                С.Чмихалов
 
   ЗАТ "Енерготрансінвест"              Л.Софієнко

<< Главная страницаУкраина онлайн