Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні

Президент

Указ № 1046/2008 від 17.11.2008

<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
            Про додаткові заходи
      щодо подолання фінансової кризи в Україні
 
 
   З метою забезпечення конституційних прав громадян, подолання
фінансової кризи в Україні, ефективного виконання рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року
"Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни
та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на
економіку України" ( n0032525-08 ), введеного в дію  Указом
Президента України від 24 жовтня 2008 року N 965 ( 965/2008 ),
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Кабінету Міністрів України:
 
   1) забезпечити спрямування у 2009 році до Стабілізаційного
фонду щонайменше 50 млрд. гривень, у тому числі у I кварталі
2009 року - 10 млрд. гривень, для чого, зокрема, внести в місячний
строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України
законопроект щодо розширення джерел наповнення Стабілізаційного
фонду за рахунок надходжень від плати за оренду державного майна,
дивідендів (доходу),  нарахованих  на  акції  (частки,  паї)
господарських товариств, які є у державній власності, частини
прибутку (доходу) державних підприємств тощо, та забезпечити
супроводження названого законопроекту під час проходження його у
парламенті;
 
   2) забезпечити безумовне виконання рішення Ради національної
безпеки  і  оборони  України від 15 лютого 2008 року "Про
забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері
приватизації та   концептуальні   засади   їх  реалізації"
( n0007525-08 ), введеного в дію Указом Президента України від
6 березня 2008 року N 200 ( 200/2008 ), у тому числі впровадження
положень названого рішення під час:
 
   супроводження у Верховній Раді України законопроекту про
Державну програму  приватизації  на 2008-2012 роки (реєстрац.
N 2330), інших законопроектів з питань приватизації;
 
   визначення переліку об'єктів державної власності, які можуть
бути приватизовані у 2009 році;
 
   3) затвердити у місячний строк порядки використання коштів
Стабілізаційного фонду на:
 
   кредитування або    співфінансування    довгострокових
інфраструктурних,  інвестиційних  та  інноваційних  проектів
загальнодержавного значення;
 
   здешевлення кредитування проектів  малого  та  середнього
бізнесу,  зокрема  таких,  що впливають на підвищення рівня
зайнятості населення;
 
   надання кредитів на завершення  будівництва  житла,  яке
здійснюється із залученням іпотечних кредитів і обов'язковою
умовою якого є співфінансування з боку банків та забудовників,
передбачивши надання таких кредитів насамперед на завершення
будівництва багатоквартирних жилих будинків з готовністю понад
50 відсотків;
 
   розвиток внутрішнього  попиту на товари, що виробляються
українськими товаровиробниками  для  експорту  і  щодо  яких
спостерігається погіршення світової кон'юнктури;
 
   4) розробити із залученням представників комерційних банків
та суб'єктів господарювання та затвердити до 31 грудня 2008 року
проекти, які реалізовуватимуться за підтримки Стабілізаційного
фонду;
 
   5) опрацювати питання та внести в установленому порядку
пропозиції щодо використання коштів Стабілізаційного фонду для:
 
   надання громадянам одноразової цільової державної допомоги
для здійснення першого внеску на купівлю (будівництво) житла у
недобудованих багатоквартирних жилих будинках;
 
   викупу державою недобудованого житла за цінами, визначеними
Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, для
формування фондів службового та соціального житла;
 
   6) з метою поліпшення платіжного балансу держави:
 
   а) провести відповідно до норм статей XII, XVIII ГАТТ 1994
( 981_003 ) консультації із заінтересованими державами - членами
СОТ і Міжнародним валютним фондом щодо необхідності застосування
Україною  заходів  захисту  національного  товаровиробника  з
урахуванням міжнародних зобов'язань України, взятих під час вступу
до СОТ;
 
   б) вжити заходів щодо запровадження з урахуванням міжнародних
зобов'язань України, взятих під час вступу до СОТ, механізмів
захисту на період до стабілізації фінансово-економічної ситуації в
Україні  національного  товаровиробника  у галузях сільського
господарства, автомобілебудування, виробництва товарів споживчого
попиту, зокрема, шляхом внесення у тижневий строк до Верховної
Ради України відповідних законопроектів про перегляд  ставок
ввізного мита, а також тимчасового квотування імпорту окремих
товарів;
 
   7) запровадити   на   період   до    стабілізації
фінансово-економічної ситуації в Україні мораторій на підвищення
цін на товари та послуги суб'єктів природних монополій  та
розглянути можливість їх зниження для виробників, які споживають
такі товари та послуги;
 
   8) внести у двотижневий строк у встановленому порядку на
розгляд Верховної ради України законопроекти:
 
   про Державний бюджет України на 2009 рік (доопрацьований);
 
   про вдосконалення   механізмів   державної   підтримки
агропромислового комплексу;
 
   про внесення змін до Закону України "Про концесії" щодо
посилення державних гарантій прав концесіонерів;
 
   про державно-приватне партнерство;
 
   про внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
запровадження прискореної амортизації як тимчасового, на період до
стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні, заходу для
підтримки галузей, які найбільше уражені світовою фінансовою
кризою, та заборони примушування до сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) за наступні податкові періоди;
 
   про мораторій на посилення податкового  навантаження  на
суб'єктів   господарювання  на  період  до  стабілізації
фінансово-економічної ситуації в Україні;
 
   9) вжити  заходів  до  укладення  протягом  місяця  з
підприємствами, об'єднаннями підприємств галузей економіки, які
найбільше уражені світовою фінансовою кризою, меморандумів щодо
визначення  спільних  заходів  для  стабілізації  ситуації у
відповідних галузях;
 
   10) забезпечити за участю Національного банку України у
місячний строк збільшення статутних капіталів державних банків та
вжити в установленому порядку заходів щодо спрямування одержаних
відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України"
ресурсів на  здійснення  іпотечного  кредитування,  відкритим
акціонерним  товариством  "Державний  експортно-імпортний банк
України" - на кредитування експорту та  надання  експортних
гарантій;
 
   11) вжити в установленому порядку заходів щодо зупинення
ввезення  в  Україну  продукції  тваринного  походження  як
давальницької сировини;
 
   12) забезпечити належне фінансування Аграрного фонду;
 
   13) скасувати  декларування  цін  та надання преференцій
підприємствам  Державного  комітету  України  з  державного
матеріального резерву на імпорт сільськогосподарської сировини;
 
   14) не допускати примушування до сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) за наступні податкові періоди.
 
   2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити у місячний строк проведення
інвентаризації недобудованих багатоквартирних жилих будинків та
визначення ступеня їх готовності.
 
   3. Фонду  державного  майна  України  забезпечувати  при
здійсненні  приватизації  підприємств,  які мають стратегічне
значення для економіки і безпеки держави, урахування кон'юнктури
на відповідних ринках та рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 15 лютого 2008 року "Про  забезпечення
національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації
та концептуальні засади їх реалізації" ( n0007525-08 ), введеного
в дію Указом Президента України від 6 березня 2008 року N 200
( 200/2008 ).
 
   4. Запропонувати Національному банку України:
 
   1) запровадити цільове рефінансування банків для кредитування
терміном на п'ять років інвестиційних проектів під облікову ставку
Національного банку України під заставу пулів іпотечних кредитів,
у першу чергу для:
 
   завершення будівництва   визначених   за   результатами
інвентаризації багатоквартирних жилих будинків з готовністю понад
50 відсотків;
 
   інфраструктурних проектів у сфері енергетики, транспорту,
зв'язку, а також пов'язаних із проведенням в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 
   2) вжити у місячний строк заходів щодо:
 
   пролонгації кредитів, отриманих у банківських установах для
інвестиційних   проектів   суб'єктами   агропромислового,
машинобудівного, металургійного та енергетичного комплексів;
 
   зниження вартості  ресурсів  для  банків  та  суб'єктів
господарювання;
 
   3) запровадити з урахуванням пропозицій Кабінету Міністрів
України  та об'єднань підприємств режим попередніх імпортних
депозитів на окремі категорії імпортованих товарів.
 
   5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 листопада 2008 року
     N 1046/2008

<< Главная страницаУкраина онлайн