Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про забезпечення своєчасного виконання розрахункових документів

Національний банк

Лист № 25-112/2515-15950 від 17.11.2008

<< Главная страница

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент платіжних систем
 
               Л И С Т
 
         17.11.2008 N 25-112/2515-15950
 
                   Банкам України та їх філіям
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку України
                   Асоціації українських банків
 
 
       Про забезпечення своєчасного виконання
           розрахункових документів
 
 
   Національний банк України, проаналізувавши роботу банків щодо
виконання заходів із  забезпечення  стабільності  банківської
системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків,
зазначає, що окремі банки:
   не виконують подані клієнтами доручення на перерахування
наявних коштів та не надають інформацію про стан виконання цих
доручень. При цьому строк, який минув після подання доручень
клієнтами, значно перевищує строки, встановлені статтею 8 Закону
України "Про платіжні системи та переказ коштів" ( 2346-14 ).
Разом  з  цим, за позабалансовими рахунками банків відсутнє
відображення документів, не виконаних через відсутність коштів на
кореспондентському рахунку;
   не забезпечують   своєчасного  виконання  розрахункових
документів клієнтів, порушуючи строки виконання міжбанківського
переказу, у тому числі внаслідок затримки їх на транзитних
рахунках банку.
 
   При цьому, окремими банками,  що  працюють  у  СЕП  за
консолідованим кореспондентським рахунком, у Правилах здійснення
банком і його філіями переказу коштів за моделлю обслуговування
консолідованого кореспондентського рахунку в системі електронних
платежів Національного банку України (далі - Правила) не визначено
порядок взаємодії банку з філіями в разі невиконання філією
розрахункових  документів   клієнтів   через   відсутність
(недостатність) коштів на його консолідованому кореспондентському
рахунку.
 
   Враховуючи вищевикладене, зобов'язуємо банки:
 
   1) забезпечити своєчасне виконання розрахункових документів
клієнтів, завершення міжбанківського переказу відповідно до вимог
пункту 8 глави 5 розділу II Iнструкції про міжбанківський переказ
коштів в Україні в національній валюті ( z1035-06 );
 
   2) у  разі  відсутності  у  банку  можливості  виконати
розрахунковий документ(1) клієнта на перерахування коштів  в
установлений   законодавством   України   термін,   через
відсутність/недостатність коштів на своєму  кореспондентському
рахунку(2):
 
_______________
   (1) пункт 1.35 статті 1 та пункт 22.1 статті 22 Закону
України "Про платіжні системи та переказ коштів" ( 2346-14 );
   (2) відповідно до пунктів 1.12 та 2.14 Iнструкції  про
безготівкові  розрахунки  в Україні  в  національній  валюті
( z1035-06 ) (далі - Iнструкція);
 
   на всіх примірниках  прийнятих  розрахункових  документів
обов'язково  заповнювати  реквізит  "Дата  надходження"  та
засвідчувати його підписом відповідального виконавця та відбитком
штампа банку;
   взяти розрахунковий документ платника на обліковування за
відповідним позабалансовим рахунком;
   надсилати письмове повідомлення платнику про невиконання його
розрахункового   документа   із   зазначенням   причини:
"Немає/недостатньо коштів на кореспондентському рахунку банку"(3);
 
_______________
   (3) додаток 23 до Iнструкції ( z1035-06 ).
 
   уживати заходів для відновлення своєї платоспроможності.
   Банк має забезпечити облік за позабалансовим рахунком 9804
також інших документів, що містять доручення клієнта на переказ
коштів,  зокрема  заяви про повернення коштів у зв'язку із
закінчення терміну дії угоди, заяви на дострокове повернення
коштів (як в повній так і в частковій сумі), в  т.ч. на видачу
готівки, які не виконані банком через відсутність/недостатність
коштів на його кореспондентському рахунку, в день подання таких
документів;
 
   3) здійснювати облік невиконаних розрахункових документів та
інших документів, які містять доручення клієнта на переказ, таким
чином, щоб забезпечити формування даних у розрізі юридичних та
фізичних осіб.
 
   4) доопрацювати  Правила  в  частині  ведення  обліку
розрахункових документів клієнтів, не виконаних у строк з вини
банку (із зазначенням бухгалтерських проводок), та надіслати їх до
Департаменту платіжних систем (25PLAS@U0H0) до 20.11.2008.
 
   Одночасно повідомляємо, що Національний банк України готує до
нормативно-правових актів зміни з питань обліку  невиконаних
розрахункових документів та в частині розширення вимог до Правил.
 
 Заступник Голови                    П.М.Сенищ

<< Главная страницаУкраина онлайн