Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Положення про Національну тристоронню соціально-економічну раду

Президент

Указ № 1050/2008 від 18.11.2008

<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про внесення змін до Положення про Національну
       тристоронню соціально-економічну раду
 
 
   1. Внести  до  Положення  про  Національну  тристоронню
соціально-економічну раду, затвердженого Указом Президента України
від 29 грудня 2005 року N 1871 ( 1871/2005 ) "Про розвиток
соціального діалогу в Україні", такі зміни:
 
   1) пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1. Національна тристороння соціально-економічна рада (далі -
Національна  рада)  є  консультативно-дорадчим  органом  при
Президентові України, який утворюється з представників Кабінету
Міністрів  України,  всеукраїнських професійних спілок та їх
об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, що є
суб'єктами  Генеральної  угоди  (далі  - сторони соціального
діалогу)";
 
   2) абзац четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:
 
   "Сторони соціального  діалогу  в  Національній   раді
представляють по двадцять два представники від Кабінету Міністрів
України, всеукраїнських професійних спілок та їх  об'єднань,
всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, що є суб'єктами
Генеральної угоди. Представники сторін соціального діалогу є
членами Національної ради. Члени Національної ради виконують свої
обов'язки на громадських засадах".
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 18 листопада 2008 року
     N 1050/2008

<< Главная страницаУкраина онлайн