Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України"

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1008 від 19.11.2008, нечин.

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 19 листопада 2008 р. N 1008
                Київ
 
       Питання виконання Угоди про фінансування
         програми "Підтримка впровадження
         Енергетичної стратегії України"
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Покласти на Міністерство палива та енергетики повноваження
щодо  виконання у 2008 році завдань, визначених Угодою про
фінансування  програми  "Підтримка  впровадження  Енергетичної
стратегії України".
 
   2. Погодитися  з  пропозицією Міністерства фінансів щодо
передачі відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" ( 107-17 ) Міністерству палива та
енергетики  бюджетних  призначень,  установлених за бюджетною
програмою 3511650 "Проведення структурних реформ в енергетичному
секторі", у сумі 303 400 тис.гривень.
 
   3. Затвердити  Порядок використання у 2008 році коштів,
передбачених  у  державному бюджеті ( 107-17 ) для проведення
структурних реформ в енергетичному секторі, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 52
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 19 листопада 2008 р. N 1008
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2008 році коштів, передбачених
     у державному бюджеті ( 107-17 ) для проведення
      структурних реформ в енергетичному секторі
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за
програмою 3511650 "Проведення структурних реформ в енергетичному
секторі" ( 107-17 ), що надійдуть від ЄС в рамках виконання Угоди
про фінансування програми "Підтримка впровадження Енергетичної
стратегії України" (далі - бюджетні кошти).
 
   2. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням положень
Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння
щодо співробітництва в енергетичній  галузі  (  994_694  ),
підписаного 1 грудня 2005 р. у м. Києві, Плану дій "Україна -
Європейський Союз" ( 994_693 ) та Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року ( 145а-2006-р ), схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006  р.  N  145
( 145-2006-р ), і спрямовуються на заходи:
 
   з розвитку інфраструктури для транспортування енергетичних
ресурсів, продуктів та матеріалів, у тому числі транспортування
нафти та газу магістральними трубопроводами України;
 
   з інтеграції  об'єднаної енергетичної системи України до
енергетичного об'єднання європейських країн та набуття Україною
членства в Енергетичному співтоваристві;
 
   з підвищення  енергоефективності  об'єктів  енергетичної
інфраструктури,  у  тому  числі  в  системі  транзиту  газу
магістральними трубопроводами України.
 
   Для фінансування   заходів  неінвестиційного  характеру
виділяється не більш як 10 відсотків загального обсягу бюджетних
коштів.
 
   3. Заходи, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, і
обсяг їх фінансування затверджуються  головним  розпорядником
бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном.
 
   4. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює закупівлю
товарів, робіт та послуг згідно із законодавством.
 
   5. Виконавці робіт та послуг, включаючи послуги із закупівлі
товарів,  щокварталу  до 10 числа наступного місяця подають
головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про виконання робіт
та надання послуг у натуральних і вартісних показниках.
 
   Головний розпорядник бюджетних коштів щокварталу до 20 числа
наступного місяця подає Мінфіну звіт про здійснення заходів з
аналізом та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань у
разі їх наявності.
 
   6. Оплата товарів, робіт та послуг здійснюється головним
розпорядником  бюджетних  коштів  у межах визначеного обсягу
відповідно до умов договорів і згідно із законодавством.
 
   7. Операції, пов'язані з бюджетними коштами, проводяться
відповідно  до  Порядку обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого
Державним казначейством.
 
   8. Для зарахування коштів, що надійдуть від ЄС, Мінфін:
 
   відкриває з цією метою у Національному банку рахунок в
іноземній валюті;
 
   доручає Національному банку здійснити  продаж  коштів  в
іноземній валюті за її середнім курсом, який встановився на
міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції;
 
   перераховує кошти в національній валюті, що надходять від
продажу іноземної валюти, на реєстраційний рахунок головного
розпорядника  бюджетних  коштів,  відкритий  у  Державному
казначействі.
 
   9. Головний  розпорядник  бюджетних  коштів  відкриває у
встановленому  порядку  реєстраційний  рахунок  у  Державному
казначействі для зарахування коштів у національній валюті.
 
   10. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.

<< Главная страницаУкраина онлайн