Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1013 від 19.11.2008, нечин.

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 19 листопада 2008 р. N 1013
                Київ
 
     Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
      ступінь ризику від провадження господарської
     діяльності з посередництва у працевлаштуванні за
    кордоном та визначається періодичність проведення
     планових заходів державного нагляду (контролю)
 
 
   Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності з  посередництва  у
працевлаштуванні  за  кордоном  та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно
з додатком.
 
   2. Міністерству  праці  та соціальної політики та іншим
заінтересованим центральним органам виконавчої влади привести у
тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 19 листопада 2008 р. N 1013
 
              КРИТЕРIЇ,
    за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
  господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні
   за кордоном та визначається періодичність проведення
     планових заходів державного нагляду (контролю)
 
 
   1. Критеріями,  за  якими оцінюється ступінь ризику від
провадження  господарської  діяльності  з  посередництва  у
працевлаштуванні за кордоном, є:
 
   1) загроза вчинення щодо особи:
 
   шахрайських дій недобросовісними ліцензіатами (пропонування
працевлаштування за кордоном на неіснуючі робочі місця);
 
   неправомірних дій недобросовісними іноземними роботодавцями
(працевлаштування у іноземного роботодавця без оформлення трудових
відносин);
 
   2) загроза стати жертвою торгівлі людьми (залучення  до
примусової праці за кордоном).
 
   2. Усі суб'єкти господарювання, які займаються діяльністю з
посередництва у працевлаштуванні за кордоном, відносяться до
суб'єктів з високим ступенем ризику.
 
   3. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
з посередництва у працевлаштуванні за кордоном проводяться не
частіше одного разу на рік.

<< Главная страницаУкраина онлайн