Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2003 р. N 569

Кабінет Міністрів України

Розпорядження № 1442-р від 19.11.2008

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
        від 19 листопада 2008 р. N 1442-р
                Київ
 
        Про внесення змін до розпорядження
          Кабінету Міністрів України
          від 16 вересня 2003 р. N 569
 
 
   Внести до  розпорядження  Кабінету Міністрів України від
16 вересня 2003 р. N 569 ( 569-2003-р ) "Про затвердження заходів
щодо усунення можливостей подання до України позовів у закордонні
юрисдикційні органи та підвищення ефективності захисту прав та
інтересів України під час розгляду справ у цих органах" - із
змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від
11 травня 2006 р. N 256 ( 256-2006-р ), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 27
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 19 листопада 2008 р. N 1442-р
 
               ЗМIНИ,
         що вносяться до розпорядження
          Кабінету Міністрів України
      від 16 вересня 2003 р. N 569 ( 569-2003-р )
 
 
   1. Абзац  другий пункту 2 розпорядження ( 569-2003-р )
виключити.
 
   2. Заходи щодо усунення можливостей подання до  України
позовів  у  закордонні  юрисдикційні  органи  та  підвищення
ефективності захисту прав та інтересів України під час розгляду
справ у цих органах ( 569-2003-р ), затверджені зазначеним
розпорядженням, викласти у такій редакції:
 
               "ЗАХОДИ
    щодо усунення можливостей подання до України позовів
     у закордонні юрисдикційні органи та підвищення
     ефективності захисту прав та інтересів України
        під час розгляду справ у цих органах
 
 
------------------------------------------------------------------
¦   Найменування заходу    ¦  Строк  ¦ Відповідальні за¦
¦                ¦ виконання ¦   виконання  ¦
¦--------------------------------+-------------+-----------------¦
¦1. Розроблення проекту     ¦ березень  ¦Мін'юст, Мінфін, ¦
¦  Указу Президента України "Про¦ 2010 р.  ¦Мінекономіки,  ¦
¦  внесення змін до Указу    ¦       ¦МЗС, Державне  ¦
¦  Президента України від    ¦       ¦казначейство,  ¦
¦  25 червня 2002 року N 581  ¦       ¦МОН,       ¦
¦  "Про Порядок здійснення   ¦       ¦Головдержслужба ¦
¦  захисту прав та інтересів  ¦       ¦         ¦
¦  України під час урегулювання ¦       ¦         ¦
¦  спорів, розгляду у      ¦       ¦         ¦
¦  закордонних юрисдикційних  ¦       ¦         ¦
¦  органах - справ за участю  ¦       ¦         ¦
¦  іноземного суб'єкта та    ¦       ¦         ¦
¦  України"           ¦       ¦         ¦
¦--------------------------------+-------------+-----------------¦
¦2. Створення бібліотеки     ¦ 2009 рік  ¦Мін'юст, МОН,  ¦
¦  актів законодавства іноземних¦       ¦Мінекономіки, МЗС¦
¦  держав, періодичних видань  ¦       ¦         ¦
¦  Міжнародного центру по    ¦       ¦         ¦
¦  врегулюванню інвестиційних  ¦       ¦         ¦
¦  спорів та інших міжнародних ¦       ¦         ¦
¦  юрисдикційних органів,    ¦       ¦         ¦
¦  спеціальної літератури на  ¦       ¦         ¦
¦  паперових та електронних   ¦       ¦         ¦
¦  носіях            ¦       ¦         ¦
¦--------------------------------+-------------+-----------------¦
¦3. Вивчення досвіду       ¦ постійно  ¦Мін'юст, Державне¦
¦  іноземних держав щодо захисту¦       ¦казначейство,  ¦
¦  їх прав та інтересів у    ¦       ¦МЗС, Мінекономіки¦
¦  закордонних юрисдикційних  ¦       ¦         ¦
¦  органах і практики      ¦       ¦         ¦
¦  застосування процедури    ¦       ¦         ¦
¦  медіації європейськими    ¦       ¦         ¦
¦  державами шляхом організації ¦       ¦         ¦
¦  стажування представників   ¦       ¦         ¦
¦  Мін'юсту та МЗС у закордонних¦       ¦         ¦
¦  юрисдикційних органах    ¦       ¦         ¦
¦--------------------------------+-------------+-----------------¦
¦4. Забезпечення         ¦  постійно ¦Мін'юст, МЗС,  ¦
¦  співробітництва з      ¦       ¦Мінекономіки   ¦
¦  міжнародними арбітражними  ¦       ¦         ¦
¦  органами, організація та   ¦       ¦         ¦
¦  проведення семінарів,    ¦       ¦         ¦
¦  зустрічей і засідань за   ¦       ¦         ¦
¦  круглим столом, тренінгів та ¦       ¦         ¦
¦  конференцій з питань     ¦       ¦         ¦
¦  міжнародного арбітражу,   ¦       ¦         ¦
¦  медіації із залученням    ¦       ¦         ¦
¦  фахівців провідних      ¦       ¦         ¦
¦  міжнародних юридичних фірм та¦       ¦         ¦
¦  міжнародних арбітражних   ¦       ¦         ¦
¦  органів; організація     ¦       ¦         ¦
¦  навчання, стажування і    ¦       ¦         ¦
¦  підвищення кваліфікації   ¦       ¦         ¦
¦  працівників центральних   ¦       ¦         ¦
¦  органів виконавчої влади з  ¦       ¦         ¦
¦  питань представництва    ¦       ¦         ¦
¦  інтересів держави      ¦       ¦         ¦
¦--------------------------------+-------------+-----------------¦
¦5. Створення бази        ¦ 2009 рік  ¦    -"-    ¦
¦  перекладів рішень, прийнятих ¦       ¦         ¦
¦  Міжнародним центром по    ¦       ¦         ¦
¦  врегулюванню інвестиційних  ¦       ¦         ¦
¦  спорів інвестора       ¦       ¦         ¦
¦--------------------------------+-------------+-----------------¦
¦6. Забезпечення доступу     ¦   -"-   ¦   Мін'юст   ¦
¦  до міжнародної юридичної   ¦       ¦         ¦
¦  електронної бази даних    ¦       ¦         ¦
¦  Westlaf International    ¦       ¦         ¦
¦--------------------------------+-------------+-----------------¦
¦7. Проведення аналізу      ¦  щороку  ¦Мін'юст, МЗС,  ¦
¦  причин виникнення спорів,  ¦       ¦Фонд державного ¦
¦  стороною яких є Україна, що ¦       ¦майна,      ¦
¦  розглядаються в закордонних ¦       ¦Мінтрансзв'язку, ¦
¦  юрисдикційних органах, а   ¦       ¦Мінпромполітики, ¦
¦  також проблемних питань,   ¦       ¦Мінагрополітики ¦
¦  виникнення яких може     ¦       ¦         ¦
¦  призвести до подання в    ¦       ¦         ¦
¦  закордонні юрисдикційні   ¦       ¦         ¦
¦  органи позовів проти України ¦       ¦         ¦
------------------------------------------------------------------".

<< Главная страницаУкраина онлайн