Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Порядку використання у 2008 році коштів державного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1004 від 19.11.2008, нечин.

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 19 листопада 2008 р. N 1004
                Київ
 
      Про внесення змін до Порядку використання
       у 2008 році коштів державного бюджету
         для надання фінансової підтримки
        громадським організаціям інвалідів
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до Порядку використання у 2008  році  коштів
державного бюджету  для  надання   фінансової   підтримки
громадським організаціям інвалідів,  затвердженого  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від 26 березня 2008 р. N 236
( 236-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 24, ст. 738,
N 65, ст. 2186), такі зміни:
 
   у  пункті 2, у підпункті 5 пункту 5 та абзаці восьмому
пункту 6 слова "організації непромислової сфери УТОГу та УТОСу" в
усіх  відмінках замінити словами "підприємства і організації
невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та
об'єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на
утримання  соціально-культурних  підрозділів"  у  відповідному
відмінку;
 
   доповнити абзац  одинадцятий  пункту  6  після  слів
"реабілітаційних центрів" словом "тощо".
 
   2. Установити, що дія Порядку використання у 2008 році коштів
державного бюджету  для   надання   фінансової   підтримки
громадським організаціям інвалідів ( 236-2008-п ) поширюється на
підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а
також підприємства та об'єднання зазначених  товариств,  які
спрямовують  такі  кошти  на  утримання  соціально-культурних
підрозділів, з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів
України від 26 березня 2008 р. N 236 ( 236-2008-п ).
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26

<< Главная страницаУкраина онлайн