Законодательство Украины


 

Законодательство Украины

2005 год

Архив. Документы в редакции 2007 года

Обновление

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 | Стр. 53 | Стр. 54 | Стр. 55 | Стр. 56 | Стр. 57 | Стр. 58 | Стр. 59 | Стр. 60 | Стр. 61 | Стр. 62 | Стр. 63 | Стр. 64 | Стр. 65

Кабінет Міністрів України
Постанова № 1311 від 31.12.2005

"Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2005 р. N 442"


Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)
Постанова № 360 від 31.12.2005

"Про реєстрацію уповноважених осіб Партії національно-економічного розвитку України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі та територіальному виборчому окрузі з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року"


Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)
Постанова № 361 від 31.12.2005

"Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2005 року N 264 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнської партії Народної Довіри""


Президент
Указ № 1884/2005 від 31.12.2005

"Питання Міністерства палива та енергетики України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1312 від 31.12.2005

"Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти"


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 581-р від 31.12.2005

"Про заходи щодо забезпечення населення та галузей національної економіки природним газом в січні 2006 року"


Президент
Указ № 1901/2005 від 31.12.2005

"Про Положення про дипломатичного радника центрального органу виконавчої влади"


Президент
Указ № 1902/2005 від 31.12.2005

"Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1309 від 31.12.2005

"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці керівників судів"


Президент
Указ № 1897/2005 від 31.12.2005

"Про внесення зміни до Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва"


Президент
Указ № 1900/2005 від 31.12.2005

"Про утворення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1308 від 31.12.2005

"Про забезпечення балансу надходження та розподілу природного газу в I кварталі 2006 року"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1310 від 31.12.2005

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 865"


Президент
Указ № 1898/2005 від 31.12.2005

"Про внесення змін до Положення про Державний комітет України по водному господарству"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Повідомлення №   від 30.12.2005

"Щодо індексів цін виробників промислової продукції"


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Розпорядження № 5237 від 30.12.2005

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення діяльності кредитною спілкою через відокремлені підрозділи"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Повідомлення №   від 30.12.2005

"Щодо індексів споживчих цін у 2005 році"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Лист № 31-34000-10-5/28987 від 30.12.2005

"Щодо змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 26335/7/16-1217 від 30.12.2005

"Щодо можливості та правомірності списання сум переплат з ПДВ, що підлягають відшкодуванню з бюджету та обліковуються у картках особових рахунків платників більше 1095 днів"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 385 від 30.12.2005

"Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Лист № 31-34000-30-25/28943 від 30.12.2005

"Про розгляд звернення щодо заповнення Звіту про фінрезультати"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Повідомлення №   від 30.12.2005

"Щодо індексів цін виробників промислової продукції у 2005 році"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 777 від 30.12.2005

"Про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці"


Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)
Порядок № 3513 від 30.12.2005

"Порядок подання заявок на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді"


Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)
Наказ № 3513 від 30.12.2005

"Про забезпечення реалізації Положення про гранти Президента України для обдарованої молоді"


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 449 від 30.12.2005

"Про втрату чинності наказів Держнаглядохоронпраці"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Лист № 11/04/20734 від 30.12.2005

"Щодо оплати за векселем"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1278 від 30.12.2005

"Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1304 від 30.12.2005

"Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2006 році"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1272 від 30.12.2005

"Про затвердження граничних рівнів оптових цін на природний газ для підприємств комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій, електроцентралей та котелень суб'єктів господарювання, у тому числі блочних (модульних) котелень"


Президент
Указ № 1873/2005 від 30.12.2005

"Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 386 від 30.12.2005

"Про затвердження національних стандартів України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 26204/7/16-1417 від 30.12.2005

"Про роз'яснення порядку оподаткування послуг по обслуговуванню міжнародних платіжних систем, які надаються за межами митної території України резиденту - платнику ПДВ нерезидентом"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/2-9/16947-ЕП від 30.12.2005

"Про діяльність митних ліцензійних складів"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1275 від 30.12.2005

"Про погодження рішень Ради Оптового ринку електричної енергії України"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 774 від 30.12.2005

"Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процес"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 543/959 від 30.12.2005

"Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2005 рік"


Фонд державного майна
Лист № 10-25-21463 від 30.12.2005

"Щодо гуртожитків, приватизованих у складі цілісних майнових комплексів"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 1304 від 30.12.2005

"Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 27.10.05 N 1045"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 387 від 30.12.2005

"Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 15/2439-ЕП від 30.12.2005

"Щодо втрати чинності глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори" "Митного кодексу України з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1273 від 30.12.2005

"Про затвердження Графіка платежів на 2006 рік"


Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)
Типовий документ № 3513 від 30.12.2005

"Форма типового договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді"


Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)
Порядок № 3513 від 30.12.2005

"Порядок перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 13363/6/23-8019 від 30.12.2005

"Щодо застосування окремих норм Указу Президента України від 12.06.95 р. N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки""


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/3-35/16958-ЕП від 30.12.2005

"Щодо застосування спеціальних санкцій"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 540 від 30.12.2005

"Про внесення змін до структури центрального апарату Міністерства економіки України"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 29/1-2/7895-ЕП від 30.12.2005

"Про роз'яснення стосовно експорту "шихтових зливків""


Державне казначейство
Наказ № 247 від 30.12.2005

"Про затвердження Порядку покриття у 2006 році Державним казначейством України тимчасових касових розривів місцевих бюджетів"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 11828 від 30.12.2005

"Про порядок реєстрації релігійних організацій"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/2-9/16956-ЕП від 30.12.2005

"Про початок роботи митних органів"


Державне казначейство
Наказ № 248 від 30.12.2005

"Щодо затвердження форм річного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 776 від 30.12.2005

"Про проведення засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 541 від 30.12.2005

"Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2005 році"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 13357/6/12-0116 від 30.12.2005

"Щодо оподаткування доходів резидента Російської Федерації від авторських прав"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 26317/7/15-0317 від 30.12.2005

"Щодо подання платниками податку на прибуток звітних документів за попередні періоди з порушенням термінів подання"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1307 від 30.12.2005

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. N 472"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1305 від 30.12.2005

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2005 р. N 439"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 748/13/84-05 від 30.12.2005

"Щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 431 від 30.12.2005

"Про визнання наказу від 29.10.2002 N 385 таким, що втратив чинність"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 432/444 від 30.12.2005

"Про визнання наказу від 16.10.2001 N 418/425 таким, що втратив чинність"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 961 від 30.12.2005

"Про внесення змін і доповнень до бюджетної класифікації"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1303 від 30.12.2005

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. N 1949"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 681/4/16-1510 від 30.12.2005

"Щодо надання роз'яснення з питання нарахування та сплати ПДВ у разі отримання послуг від нерезидентів поза межами митної території України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 26268/7/16-1117 від 30.12.2005

"Про деякі питання справляння податку на додану вартість"


Державне казначейство
Наказ № 249 від 30.12.2005

"Щодо затвердження єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Лист № 11643-6-4/17 від 30.12.2005

"Щодо надання роз'яснень"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Повідомлення №   від 30.12.2005

"Щодо індексів споживчих цін за регіонами у грудні 2005 року"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Лист № 1/9-761 від 30.12.2005

"Щодо забезпечення високого рівня організації зимової екзаменаційної сесії та недопущення випадків порушення порядку проведення семестрового контролю"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 446 від 30.12.2005

"Про затвердження форми звітності N "Звіт про державну допомогу сім'ям з дітьми" та інструкції щодо її заповнення"


Мiнiстерство вугiльної промисловостi України (Мінвуглепром)
Наказ № 145 від 30.12.2005

"Про затвердження та надання чинності стандартам Мінвуглепрому України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 13365/6/23-8019 від 30.12.2005

"Щодо порядку оформлення розрахункових документів при проведенні розрахункових операцій за готівку в сфері торгівлі"


Мiнiстерство вугiльної промисловостi України (Мінвуглепром)
Наказ № 146 від 30.12.2005

"Про заходи щодо реалізації указів Президента України від 25.07.05 N 1123 та 05.10.05 N 1417/2005"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 445 від 30.12.2005

"Про затвердження форми звітності N 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" та інструкцію щодо її заповнення"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 26189/7/22-2017 від 29.12.2005

"Про розміщення рекламної продукції та амортизацію основних фондів"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 782 від 29.12.2005

"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги"


Держком по запасах корисних копалин
Наказ № 338 від 29.12.2005

"Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ лікувальних грязей"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 11827 від 29.12.2005

"Про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Тариф №   від 29.12.2005

"Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів (крім населення) на січень 2006 року"


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Розпорядження № 5225 від 29.12.2005

"Про погодження змін до Статуту Моторного (транспортного) страхового бюро України"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 29/1-5/7835 від 29.12.2005

"Щодо класифікації згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності товару "Лінія непереривної дії VOMM, модель 2ТС1700+ЕS900 для концентрації та сушки фільтратів""


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Лист № 03-34-09/6205 від 29.12.2005

"Щодо тарифів на потреби вуличного освітлення"


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Розпорядження № 5227 від 29.12.2005

"Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 N 188"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Лист № 05-30-11/6231 від 29.12.2005

"Щодо надання роз'яснень"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1300 від 29.12.2005

"Про внесення зміни до пункту 2 Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 767 від 29.12.2005

"Про внесення змін та доповнень до наказу Мінагрополітики від 30.12.2004 N 492"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 14/1378-ЕП від 29.12.2005

"Про внесення змін до листа Держмитслужби України від 26.12.05 N 14/1368"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1306 від 29.12.2005

"Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Ре..."


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Лист № 05-34-11/6240 від 29.12.2005

"Щодо надання роз'яснень"


Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)
Постанова № 323 від 29.12.2005

"Про Порядок складання фінансової звітності про надходження і використання коштів виборчих фондів місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депут..."


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Розпорядження № 5228 від 29.12.2005

"Про затвердження формату електронної форми інформації, яка подається адміністраторами недержавних пенсійних фондів до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для оприлюднення"


Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада)
Рішення № 920 від 29.12.2005

"Про затвердження нової структури Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Розпорядження № 5224 від 29.12.2005

"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік"


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Розпорядження № 5226 від 29.12.2005

"Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 625/0/15-05/039-6 від 29.12.2005

"Щодо зарахування в подвійному розмірі до стажу роботи при призначенні пенсії періодів роботи працівників в протитуберкульозних кабінетах, психіатричних кабінетах та кабінетах інфекційних захворювань, психоневрологічних відділеннях та у психіатричних ..."


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/2-10/16842-ЕП від 29.12.2005

"Про подання документів, що підтверджують проведення сертифікації транспортних засобів, які ввозяться громадянами для вільного обігу"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 20-С55524/9 від 29.12.2005

"Про розгляд листа щодо допомоги по вагітності і пологах, яка виплачується за місцем праці, де ведеться трудова книжка"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1298 від 29.12.2005

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і розповсюдження національних фільмів"


Пенсійний фонд
Лист № 16906/03-30 від 29.12.2005

"Про постановку на облік платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 764/940 від 29.12.2005

"Про затвердження паспорту бюджетної програми"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 763 від 29.12.2005

"Про скасування наказу Мінагрополітики України від 06.10.2005 N 537"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 765 від 29.12.2005

"Про списання з обліку кредиторської та депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до погашення"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1297 від 29.12.2005

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Лист № 05-34-11/6247 від 29.12.2005

"Щодо надання роз'яснень"


Національний банк
Лист № 43-312/8799-13331 від 29.12.2005

"Щодо ризику ліквідності в діяльності банків"


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)
Інші № 191 від 29.12.2005

"Про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України"


Державна судова адміністрація України (Держсудадміністрація )
Наказ № 139 від 29.12.2005

"Про утворення тендерного комітету Державної судової адміністрації України з організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та затвердження Положення про цей тендерний комітет"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 773 від 29.12.2005

"Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів України у 2006 році"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 13011/6/17-3116 від 29.12.2005

"Про розгляд листа анулювання суму позики підприємством"


Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)
Постанова № 39 від 29.12.2005

"Про затвердження Програми розвитку та реформування системи ядерного регулювання України"


Державні інспекції
Лист № 02/41-1371 від 29.12.2005

"В доповнення до листа Держенергонагляду від 27.10.2005 N 02/41-335"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Лист № 31-18030-07-25/28711 від 29.12.2005

"Про службові відрядження"


ГУ нацбанку в Києві та області
Лист № 09-218/24699 від 29.12.2005

"Щодо подання банками звітів про роботу служби внутрішнього аудиту"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 439 від 29.12.2005

"Про внесення змін до Номенклатури продукції промисловості, затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 320"


Міністерство промислової політики України
Наказ № 492 від 29.12.2005

"Про затвердження Порядку підготовки аналізу впливу проектів регуляторних актів, їх оприлюднення та погодження із Держпідприємництвом, відстеження результативності регуляторних актів"


Центральна виборча комісія (Центрвиборчком)
Постанова № 307 від 28.12.2005

"Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 5 листопада 2005 року в місті Ужгороді"


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 576-р від 28.12.2005

"Про схвалення Концепції Програми розвитку виробництва дизельного біопалива на період до 2010 року"


Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбудархітектури)
Лист № 10/8-174 від 28.12.2005

"Про уточнення показників кошторисного прибутку, адміністративних витрат та вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 11405 від 28.12.2005

"Щодо вимог відносно написання найменування юридичної особи в установчих документах та в реєстраційній картці"


Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбудархітектури)
Наказ № 30 від 28.12.2005

"Про віднесення до сфери управління Міністерства підприємств, установ та організацій"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 16/1-1824-ЕП від 28.12.2005

"Про надання довідкової інформації"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 11398 від 28.12.2005

"Про правові наслідки наявності в ЄДР запису про відсутність юридичної особи за вказаним місцезнаходженням"


Президент
Указ № 1869/2005 від 28.12.2005

"Про внесення зміни до Указу Президента України від 14 грудня 1996 року N 1218"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1269 від 28.12.2005

"Про збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію на січень 2006 року"


ГУ нацбанку в Києві та області
Лист № 07-122/24487 від 28.12.2005

"Про строки подання звіту ф. 747 за третю декаду грудня і ф. 748 за грудень 2005 року"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 010/580-ЕП від 28.12.2005

"Щодо набрання чинності Закону України від 30.11.05 N 3151-IV "Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів""


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 526 від 28.12.2005

"Про затвердження Положення про лісові пожежні станції"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1295 від 28.12.2005

"Про забезпечення офіційного видання Конституції України"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 758/128 від 28.12.2005

"Про організацію проведення та узагальнення результатів бонітування племінних сільськогосподарських тварин, птиці та бджіл"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 760 від 28.12.2005

"Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету за КПКВ 2801510 "Фінансова підтримка розвитку хмелярства", передбачених помісячним розписом державного бюджету на грудень 2005 року"


Служба безпеки України (СБУ)
Лист № 18/18/4-3588 від 28.12.2005

"Щодо включення веб-порталу "Державні закупівлі" до переліку інформаційних систем у мережі Інтернет та здійснення експертизи наданих документів на відповідність зазначеної Інтернет-системи вимогам Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг ..."


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 610 від 28.12.2005

"Про затвердження форми податкового розрахунку рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 16/1-1828-ЕП від 28.12.2005

"Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у січні 2006 року"


Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця)
Інші № ЦМ-16/364 від 28.12.2005

"Щодо внесення змін до Тарифного керівництва N 4 щодо виконання вантажних операцій на станціях залізниць"


Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України (Мінбудархітектури)
Лист № 10/8-170 від 28.12.2005

"Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 11404 від 28.12.2005

"Про необхідність включення до ЄДР відомостей про професійні спілки"


Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця)
Інші № ЦМТП-183 від 28.12.2005

"Щодо внесення змін в Тарифну політику залізниць України на 2006 фрахтовий рік"


Президент
Розпорядження № 1304/2005-рп від 28.12.2005

"Про визнання таким, що втратило чинність, Розпорядження Президента України від 11 квітня 2005 року N 955"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 536 від 28.12.2005

"Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України у січні 2006 року"


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Порядок № 1242 від 28.12.2005

"Порядок збирання та передачі інформації для автоматизованої системи обліку та аналізу дорожньо-транспортних пригод"


Генеральна прокуратура України
Наказ № 7гн-1 від 28.12.2005

"Про внесення змін до наказів Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. N 3гн, 4гн"


Президент
Указ № 1867/2005 від 28.12.2005

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України""


ГУ нацбанку в Києві та області
Лист № 07-306/24562 від 28.12.2005

"Щодо термінів надання звітності у період завершення звітного 2005 року та про порядок роботи по підкріпленню кас банків та вивозу надлишків готівки до Головного управління"


Фонд державного майна
Наказ № 3256 від 28.12.2005

"Про внесення змін до наказу ФДМУ від 09.07.97 N 710 "Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації", із змінами, внесеними наказом ФДМУ від 10.06.2005 N 1502"


Національний банк
Лист № 25-211/2367-13238 від 28.12.2005

"Про завершення звітного року"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 16/1-1829-ЕП від 28.12.2005

"Про собівартість холодильної техніки"


Апарат Верховної Ради
Лист № 20-57/4432 від 28.12.2005

"Щодо здійснення щорічного оцінювання державних службовців Апарату Верховної Ради України за наслідками роботи у 2005 році"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 11403 від 28.12.2005

"Про порядок реєстрації релігійних організацій"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Розпорядження № 94 від 28.12.2005

"Про організацію виконання Закону України від 04.11.2005 N 3076-IV "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні""


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 379 від 28.12.2005

"Про затвердження національних стандартів України, зміни до національного стандарту, національних змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів"


Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 | Стр. 53 | Стр. 54 | Стр. 55 | Стр. 56 | Стр. 57 | Стр. 58 | Стр. 59 | Стр. 60 | Стр. 61 | Стр. 62 | Стр. 63 | Стр. 64 | Стр. 65


<< Главная страницаУкраина онлайн