Законодательство Украины


 

Законодательство Украины

2001 год

Архив. Документы в редакции 2007 года

Обновление

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17

Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 322/795 від 29.12.2001

"Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами"


Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання)
Наказ № 122 від 29.12.2001

"Про затвердження Вимог до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел іонізуючого випромінювання"


Національний банк
Постанова № 563 від 29.12.2001

"Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафі"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Положення № 549 від 29.12.2001

"Типове Положення про дитячий будинок-інтернат"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Положення № 549 від 29.12.2001

"Типове Положення про психоневрологічний інтернат"


Державний комітет україни по водному господарству (Держводгосп)
Наказ № 290 від 29.12.2001

"Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 395 від 29.12.2001

"Про затвердження Методики розрахунку збитків, завданих особам, які постраждали внаслідок уведення карантинного режиму для тварин або у зв'язку з проведенням робіт, спрямованих на ліквідацію та профілактику карантинних хвороб тварин"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 549 від 29.12.2001

"Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1801 від 28.12.2001

"Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1809 від 28.12.2001

"Деякі питання Державної служби автомобільних доріг"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 386 від 28.12.2001

"Про проведення перевірок цільового використання коштів одновідсоткового збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 523 від 28.12.2001

"Про затвердження Змін та доповнень до інструкції про прибутковий податок з громадян"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1781 від 28.12.2001

"Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 521 від 28.12.2001

"Про затвердження Змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1802 від 28.12.2001

"Про продовження виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 554"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1767 від 28.12.2001

"Про затвердження Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Довідник №   від 28.12.2001

"Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1779 від 28.12.2001

"Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1812 від 28.12.2001

"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1780 від 28.12.2001

"Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 611 від 28.12.2001

"Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата у народні депутати України і членів його сім'ї"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 524 від 28.12.2001

"Про затвердження Змін та доповнень до Порядку проведення органами державної податкової служби прощення (списання) і розстрочення (відстрочення) податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1756 від 27.12.2001

"Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1733 від 27.12.2001

"Про затвердження Порядку визначення та надання державної підтримки вугледобувним підприємствам"


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 208/1642 від 27.12.2001

"Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 604 від 27.12.2001

"Про бюджетну класифікацію та її запровадження"


Фонд соцзахисту інвалідів
Лист № 07-517/1761-509/2 від 27.12.2001

"Щодо визначення чисельності при розрахунку штрафних санкцій за невиконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1729 від 27.12.2001

"Про забезпечення споживачів природним газом"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1738 від 27.12.2001

"Про умови та порядок оплати праці членів окружних і дільничних виборчих комісій по виборах народних депутатів України"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 528 від 27.12.2001

"Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1751 від 27.12.2001

"Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 523 від 27.12.2001

"Про державну реєстрацію лікарських засобів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1764 від 27.12.2001

"Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1735 від 27.12.2001

"Про ліквідацію Державної компанії "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1758 від 27.12.2001

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України"


Конституційний Суд
Рішення № 20-рп/2001 від 27.12.2001

"Рішення Коституційного Суду України у справі за конституційним поданням 139 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указів Президії Верховної Ради України "Про тимчасове припинення діяльності Компартії Укр..."


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 605/1163 від 27.12.2001

"Про визнання спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства внутрішніх справ України від 28.04.95 N 62/262 "Про порядок зарахування та використання коштів, одержаних від сплати штрафів підприємствами, установами і організаціями за пор..."


Державне казначейство
Наказ № 225 від 27.12.2001

"Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1753 від 27.12.2001

"Про розмір допомоги на поховання"


Президент
Указ № 1265/2001 від 27.12.2001

"Про Державну службу експортного контролю України"


Національний банк
Постанова № 545 від 26.12.2001

"Про затвердження Інструкції про складання річного фінансового звіту банків України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1724 від 26.12.2001

"Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 8303/6/15-1116 від 26.12.2001

"Про відображення безнадійної заборгованості в декларації про прибуток підприємства"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 892 від 26.12.2001

"Про внесення змін та доповнень до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Лист № 053-29201 від 26.12.2001

"Щодо справедливої вартості основних засобів"


Вищий господарський суд
Лист № 01-8/1415 від 26.12.2001

"Про деякі питання, пов'язані з діяльністю Української державної інноваційної компанії"


Комітети Верховної Ради
Лист № 06-10/764 від 26.12.2001

"Щодо застосування окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість" до операцій з продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення"


Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця)
Лист № ЦЛ-3376 від 26.12.2001

"Щодо впровадження квитанцій за користування постільними речами в пасажирських поїздах"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 7796/7/18-1117 від 26.12.2001

"Про збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 893 від 26.12.2001

"Про внесення змін та доповнень до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні"


Аудиторська палата
Інші № 105 від 26.12.2001

"Зміни та доповнення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 808 від 25.12.2001

"Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"


Президент
Указ № 1251/2001 від 25.12.2001

"Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері"


Комітети Верховної Ради
Лист № 06-10/755 від 25.12.2001

"Щодо застосування підпунктів 17.1.3 і 17.1.7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами""


Антимонопольний комітет
Розпорядження № 182-р від 25.12.2001

"Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Положення № 517 від 25.12.2001

"Положення про проведення конкурсу з визначення уповноважених товарних та фондових бірж з продажу майна та цінних паперів (активів), які перебувають в податковій заставі в рахунок погашення податкового боргу"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 505 від 25.12.2001

"Про затвердження форми державної статистичної звітності щодо стану інформатизації"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1257 від 25.12.2001

"Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ"


Пенсійний фонд
Лист № 3884/Нп від 25.12.2001

"Про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій по відчуженню легкових автомобілей"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 386 від 25.12.2001

"Про затвердження Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 320 від 24.12.2001

"Про перенесення невикористаних залишків квоти на імпорт в Україну ламп електричних"


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 226 від 24.12.2001

"Про затвердження Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 633 від 24.12.2001

"Про затвердження Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг (ПМУ 21 - 2001)"


Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем)
Наказ № 213/593/319 від 24.12.2001

"Про внесення змін і доповнень до Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним наказом Держкомзему, Мінфіну і Мінекономіки від 15.06.2001 N 97/298/124"


Фонд втрати працездатності
Постанова № 49 від 24.12.2001

"Про розміри грошової допомоги із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням та похованням"


Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 69/5 від 24.12.2001

"Про внесення змін до Граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах"


Державний комітет у справах охорони державного кордону України (Держкомкордон)
Наказ № 773 від 24.12.2001

"Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації іноземців та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 17655/7/24-1117 від 24.12.2001

"Щодо стягнення та майнового погашення податкового боргу"


Фонд втрати працездатності
Постанова № 51 від 24.12.2001

"Про затвердження Інструкції про порядок планування, обліку, видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"


Пенсійний фонд
Лист № 06/6359 від 24.12.2001

"Щодо обкладення збором на обов'язкове державне пенсійне страхування іноземних громадян та осіб без громадянства, які працюють на умовах трудового договору"


Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем)
Лист № 14-17-2-П2210/6291 від 24.12.2001

"За кошти громадян"


Фонд втрати працездатності
Постанова № 53 від 24.12.2001

"Про затвердження Положення про Єдиний реєстр страхувальників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист №   від 22.12.2001

"Щодо вчасної виплати зарплати"


Головне контрольно-ревізійне управління України (КРУ)
Наказ № 143/514 від 22.12.2001

"Про затвердження Порядку взаємного інформування органів державної контрольно-ревізійної служби України та органів державної податкової служби України про факти фінансових порушень та вжиті заходи"


Президент
Розпорядження № 372/2001-рп від 21.12.2001

"Про підготовку проекту Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 317 від 21.12.2001

"Про встановлення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників Вищих курсів іноземних мов при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України"


Конституційний Суд
Рішення № 19-рп/2001 від 21.12.2001

"Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 5, частини сьомої статті 6 Закону України "Про Верховну Раду Автоном..."


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 18-1249 від 21.12.2001

"Щодо виплати заробітної плати в натуральній формі"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1712 від 21.12.2001

"Про затвердження Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 315 від 21.12.2001

"Про затвердження графіка проведення планових перевірок діяльності регіональних (обласних) управлінь з питань банкрутства, державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, на 2002 рік"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 512 від 21.12.2001

"Про затвердження Змін та доповнень до Положення про картку фізичної особи - платника податків"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 4-46-1997/7550 від 21.12.2001

"Стосовно ліцензування лікарських трав"


Організація об'єднаних націй (ООН)
Конвенція №   від 21.12.2001

"Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію"


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 162/1596 від 20.12.2001

"Про бюджет міста Києва на 2002 рік"


Верховна Рада України
Закон № 2908-III від 20.12.2001

"Про кредитні спілки"


Верховна Рада України
Закон № 2899-III від 20.12.2001

"Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)"


Верховна Рада України
Закон № 2905-III від 20.12.2001

"Про Державний бюджет України на 2002 рік"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 06/2-4/169 від 20.12.2001

"Щодо відповідальності за незаконне звільнення працівника з роботи"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 06/2-4/165 від 19.12.2001

"Щодо підстав припинення трудового договору"


Фонд державного майна
Наказ № 2355 від 19.12.2001

"Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів"


Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Лист № 20-41-1729 від 19.12.2001

"Про визнання позики фінансовою послугою"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1708 від 19.12.2001

"Про умови оплати праці працівників апарату президій галузевих академій нау"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1706 від 19.12.2001

"Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1709 від 19.12.2001

"Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 174"


Державний департамент України з питань виконання покарань
Наказ № 242/513 від 19.12.2001

"Про внесення змін і доповнень до Порядку медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах Державного департаменту України з питань виконання покарань, затвердженого наказом Державного департаме..."


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 590-р від 19.12.2001

"Про впорядкування електропостачання"


Пенсійний фонд
Лист № 4655/Нп від 19.12.2001

"Щодо застосування пп.4.4.1 Закону України N 2181-III"


Фонд державного майна
Наказ № 2357 від 19.12.2001

"Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів"


Державний комітет зв'язку та інформатизації України
Наказ № 212 від 19.12.2001

"Про затвердження Порядку використання відбитка про оплату письмової кореспонденції"


Національний банк
Постанова № 530 від 19.12.2001

"Про внесення зміни до Положення про валютний контроль"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 155/534 від 19.12.2001

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 583 від 18.12.2001

"Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"


Фонд соцзахисту інвалідів
Лист № 07-494/1706-519/2 від 18.12.2001

"Про облік штрафних санкцій за невиконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів"


Пенсійний фонд
Лист № 04/6228 від 18.12.2001

"Щодо подання до органів Пенсійного фонду Розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1703 від 18.12.2001

"Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році"


Фонд державного майна
Лист № 10-16-15936 від 18.12.2001

"Стосовно суборенди майна"


Національний банк
Постанова № 524 від 17.12.2001

"Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій із використанням платіжних карток у банках України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 8089/6/15-1116 від 17.12.2001

"Щодо безоплатної передачі невиробничих фондів"


Пенсійний фонд
Лист № 04/6193 від 17.12.2001

"Про відповідальність за несвоєчасну сплату зборів до Пенсійного фонду України"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 369 від 17.12.2001

"Про затвердження квот використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2002 р."


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 873 від 14.12.2001

"Про внесення зміни до Ставок зборів за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України"


Президент
Указ № 1213/2001 від 14.12.2001

"Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі туризму"


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 293/222 від 14.12.2001

"Про взаємодію при виникненні надзвичайних ситуацій, пов'язаних з порушенням роботи об'єктів житлово-комунального господарства"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 4-451-2061/7408 від 14.12.2001

"Щодо надання роз'яснень з питань ліцензування"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 574 від 14.12.2001

"Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 503 від 14.12.2001

"Про затвердження державної реєстрації імунобіологічних препаратів"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 499 від 13.12.2001

"Про державну реєстрацію лікарських засобів"


Верховна Рада України
Закон № 2895-III від 13.12.2001

"Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"


Верховна Рада України
Закон № 2894-III від 13.12.2001

"Про тваринний світ"


Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди)
Наказ № 466 від 13.12.2001

"Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2002 році"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1648 від 13.12.2001

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1681 від 13.12.2001

"Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"


Верховна Рада України
Закон № 2889-III від 13.12.2001

"Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації""


Верховна Рада України
Закон № 2890-III від 13.12.2001

"Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації""


Конституційний Суд
Рішення № 18-рп/2001 від 13.12.2001

"Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу четвертого статті 2, частини другої статті 6, частин першої, другої статті 1..."


Верховна Рада України
Закон № 2892-III від 13.12.2001

"Про внесення змін до Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні""


Верховна Рада України
Закон № 2893-III від 13.12.2001

"Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення"


Верховна Рада України
Закон № 2887-III від 13.12.2001

"Про внесення змін до статті 61 Закону України "Про освіту""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1658 від 13.12.2001

"Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних м..."


Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (Нацрада)
Рішення № 683 від 13.12.2001

"Про підтвердження фінансової спроможності (банківська гарантія) здійснення мовлення відповідно до заявленої концепції протягом одного року з моменту виходу в ефір"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1652 від 13.12.2001

"Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України продуктів харчування для власного споживання та перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей громадян"


Національний банк
Лист № 25-111/2002-7659 від 13.12.2001

"Про прийняття до виконання розрахункових документів від органів Державної виконавчої служби"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1668 від 13.12.2001

"Про затвердження Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів"


Верховна Рада України
Закон № 2881-III від 13.12.2001

"Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності""


Верховна Рада України
Закон № 2886-III від 13.12.2001

"Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності""


Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди)
Наказ № 465 від 13.12.2001

"Про затвердження Порядку реєстрації установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 382 від 13.12.2001

"Щодо порядку продовження терміну дії та отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 798 від 13.12.2001

"Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів"


Верховна Рада України
Закон № 2896-III від 13.12.2001

"Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік"


Верховна Рада України
Закон № 2888-III від 13.12.2001

"Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1666 від 13.12.2001

"Про затвердження Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації"


Фонд соцстраху
Лист № 05-91 від 12.12.2001

"Щодо визначення страхових тарифів на обов'язкове державне соціальне страхування"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 365/107 від 12.12.2001

"Про затвердження змін до Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного ..."


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 491 від 12.12.2001

"Про затвердження форми державної статистичної звітності N 2-інвестиції-квартальна "Звіт про капітальні інвестиції" та інструкції щодо її складання"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 151/72 від 12.12.2001

"Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптос..."


Національний банк
Постанова № 509 від 12.12.2001

"Про затвердження Тимчасового положення про здійснення обміну національних валют країн - членів Європейського валютного союзу на євро"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 1-221/7334 від 12.12.2001

"Щодо ставки єдиного податку"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 7951/6/16-1215-1 від 12.12.2001

"Щодо порядку обкладання податком на додану вартість будівництва житлового об'єкта"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 497 від 12.12.2001

"Про затвердження Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 496 від 12.12.2001

"Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-громадська організація"


Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17


<< Главная страницаУкраина онлайн