Законодательство Украины


 

Законодательство Украины

2000 год

Архив. Документы в редакции 2007 года

Обновление

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 278 від 30.12.2000

"Про затвердження "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск N 53. Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів""


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 17561/7/15-1117 від 30.12.2000

"Щодо платників податку, які не мають статусу юридичної особи"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 277 від 30.12.2000

"Про затвердження "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск N 9. Виробництво консервів""


Президент
Указ № 1393/2000 від 30.12.2000

"Питання Національної служби посередництва і примирення"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1930 від 30.12.2000

"Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/795 від 29.12.2000

"Про деякі приписи законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 88/66 від 29.12.2000

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного..."


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Роз'яснення № 9 від 29.12.2000

"Щодо питання реорганізації акціонерних товариств"


Національний банк
Постанова № 520 від 29.12.2000

"Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 416/299 від 29.12.2000

"Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 356 від 29.12.2000

"Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ №   від 29.12.2000

"Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 89/67 від 29.12.2000

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виробництвом, впровадженням, обслуговуванням, дослідженням ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, наданням послуг у галузі техніч..."


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 419 від 29.12.2000

"Про затвердження методики проведення співставлень даних основних країн-партнерів у зовнішній торгівлі товарами"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1919 від 28.12.2000

"Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Лист № 2-223/5463 від 28.12.2000

"Стосовно формування цін в еквіваленті іноземної валюти"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1922 від 28.12.2000

"Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 353 від 28.12.2000

"Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1908 від 28.12.2000

"Про Реєстр закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 413/365 від 28.12.2000

"Про внесення змін і доповнень до спільного наказу Держкомстату України та МОЗ України від 31.07.2000 N 256/184"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 359 від 28.12.2000

"Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 246 від 28.12.2000

"Про скасування рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.04.2000 N 42"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1911 від 28.12.2000

"Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1913 від 28.12.2000

"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ №   від 28.12.2000

"Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою, сертифікацією, знищенням конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави та кошти від реалізації якого надходять до Д..."


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ №   від 28.12.2000

"Про визнання спільного наказу від 05.11.97 N 402/237/402 таким, що втратив чинність"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 17425/7/16-1220-16 від 28.12.2000

"Про оподаткування ПДВ операцій з продажу санаторно-курортних путівок"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 362 від 28.12.2000

"Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 367 від 28.12.2000

"Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт""


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 245 від 28.12.2000

"Про здійснення кодифікації (нумерації) цінних паперів"


Державне казначейство
Лист № 07-13/3-1244 від 28.12.2000

"Стосовно Інструкції про порядок складання за 2000 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1923 від 28.12.2000

"Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення ефективного і безпечного функціонування авіаційного транспорту, авіаційної промисловості, авіації загального призначення та системи використання повітряного простору України"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 244 від 27.12.2000

"Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерними товариствами, які створені в процесі приватизації (корпоратизації) і 100 відсотків акцій яких належать державі, при зміні форми випуску"


Державне казначейство
Наказ № 140 від 27.12.2000

"Про внесення змін до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ"


Державне казначейство
Наказ № 141 від 27.12.2000

"Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2000 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів"


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 153 від 27.12.2000

"Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин та порядок здійснення полювання на цих тварин"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 17294/7/16-1220-14 від 26.12.2000

"Про бюджетне відшкодування при вивезенні давальницької сировини з подальшим продажем готової продукції за межами України"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 280 від 26.12.2000

"Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 82/350 від 26.12.2000

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металі..."


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1257 від 26.12.2000

"Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1888 від 26.12.2000

"Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 17280/7/15-1317 від 26.12.2000

"Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ №   від 26.12.2000

"Про втрату чинності Інструкції про умови і правила провадження підприємницької діяльності з судово-експертної діяльності (ліцензійні умови) та контроль за їх дотриманням"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Умови № 82/350 від 26.12.2000

"Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 618 від 26.12.2000

"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2000 року N 491 "Про Положення про порядок маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів та фонограм""


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 353 від 26.12.2000

"Про окремі умови оплати праці працівників Національної опери України"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 363 від 26.12.2000

"Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та інструкції про порядок його заповнення"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 7120/6/16-1220-14 від 26.12.2000

"Щодо відшкодування ПДВ за операціями з продажу за межами митної території України товарів, які були виготовлені із сировини, яка як давальницька була вивезена з метою її переробки"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Умови № 82/350 від 26.12.2000

"Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоц..."


Конституційний Суд
Ухвала № 65-у/2000 від 26.12.2000

"Ухвала Конституцийного суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про ратифікацію Угоди ..."


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 156/1133 від 26.12.2000

"Про бюджет м. Києва на 2001 рік"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 349 від 25.12.2000

"Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації України"


Президент
Указ № 1376/2000 від 25.12.2000

"Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки"


Президент
Указ № 1375/2000 від 25.12.2000

"Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 277 від 25.12.2000

"Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством"


Служба безпеки України (СБУ)
Наказ № 62 від 25.12.2000

"Про затвердження Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту інформації"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 279 від 25.12.2000

"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МЗЕЗторгу"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 81/436 від 25.12.2000

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів"


Президент
Указ № 1370/2000 від 25.12.2000

"Про внесення змін до Указу Президента України від 29 грудня 1999 року N 1625"


Національний банк
Лист № 12-111/1566 від 25.12.2000

"Вказівки щодо подання фінансового річного звіту комерційними банками"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 347 від 25.12.2000

"Про внесення змін та доповнень до Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 406 від 22.12.2000

"Про затвердження форми державної статистичної звітності N П "Звіт про роботу прокурора""


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 17132/7/18-0617 від 22.12.2000

"Про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 22.12.2000

"Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного газу територією України"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 361 від 22.12.2000

"Про державну реєстрацію лікарських засобів"


Національний банк
Постанова № 495 від 22.12.2000

"Про затвердження Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України"


Конституційний Суд
Рішення № 16-рп/2000 від 21.12.2000

"Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними зверненнями Центральної спілки споживчих товариств України та державного підприємства Міністерства оборони України "Управління військової торгівлі Прикарпатського військового округу" що..."


Верховна Рада України
Закон № 2168-III від 21.12.2000

"Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік""


Верховна Рада України
Закон № 2188-III від 21.12.2000

"Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 744 від 21.12.2000

"Про виправлення технічної помилки"


Верховна Рада України
Закон № 2157-III від 21.12.2000

"Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 10/2-4978-ЕП від 21.12.2000

"Щодо введення в дію наказу Держмитслужби від 10.11.2000 N 637"


Верховна Рада України
Закон № 2171-III від 21.12.2000

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розформування Національної гвардії України""


Київська міська рада (Київміськрада)
Рішення № 118/1095 від 21.12.2000

"Про орендну плату за землю в м. Києві"


Верховна Рада України
Закон № 2182-III від 21.12.2000

"Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність"


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 920 від 21.12.2000

"Про затвердження Положення про вахтовий метод служби (роботи) органів і підрозділів внутрішніх справ України в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС"


Верховна Рада України
Закон № 2189-III від 21.12.2000

"Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим"


Конституційний Суд
Висновок № 4-в/2000 від 21.12.2000

"Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до статті 98 Конституції України" вимогам статей 157 і 158 Конституції України (спра..."


Верховна Рада України
Закон № 2181-III від 21.12.2000

"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 274 від 21.12.2000

"Про затвердження Положень про регіональні та обласні управління з питань банкрутства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції"


Верховна Рада України
Закон № 2199-III від 21.12.2000

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та створенням спеціальної економічної зони "Порт Крим" в Автоно..."


Верховна Рада України
Закон № 2156-III від 21.12.2000

"Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг""


Верховна Рада України
Закон № 2183-III від 21.12.2000

"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік""


Верховна Рада України
Закон № 2186-III від 21.12.2000

"Про затвердження Указу Президента України "Про зміни меж території у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації""


Верховна Рада України
Постанова № 2160-III від 21.12.2000

"Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду"


Національний банк
Лист № 11-311/885 від 21.12.2000

"Про зміни в грошовому обігу Республіки Білорусь"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 726 від 21.12.2000

"Про затвердження змін і доповнень до Збірника тарифів на роботи та послуги, які надаються вантажовласникам морськими портами України"


Верховна Рада України
Закон № 2180-III від 21.12.2000

"Про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності""


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 337 від 20.12.2000

"Про втрату чинності наказів"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1215 від 20.12.2000

"Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 5695/ч/16-1220-12 від 20.12.2000

"Про умови переходу на спрощену систему оподаткування"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 237 від 20.12.2000

"Про затвердження Методики розрахунку інтегрального індексу фондового ринку"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1867 від 20.12.2000

"Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій"


Президент
Указ № 1356/2000 від 20.12.2000

"Про Основні засади розвитку соціальної сфери села"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1871 від 20.12.2000

"Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1872 від 20.12.2000

"Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1845 від 20.12.2000

"Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації"


Укоопспілка
Статут №   від 19.12.2000

"Примірний статут обласної (республіканської) спілки споживчих товариств"


Укоопспілка
Програма №   від 19.12.2000

"Програма завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації України (Укоопспілки)"


Укоопспілка
Статут №   від 19.12.2000

"Примірний статут районної спілки споживчих товариств (Райспоживспілки)"


Організація об'єднаних націй (ООН)
Резолюція №   від 19.12.2000

"Резолюція 1333 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4251-му засіданні, 19 грудня 2000 року"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 347 від 19.12.2000

"Про затвердження Інструкції про здійснення нагляду за побічними реакціями/діями лікарських засобів"


Президент
Указ № 1348/2000 від 19.12.2000

"Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 349 від 19.12.2000

"Про державну реєстрацію лікарських засобів"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 346/877 від 19.12.2000

"Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади"


Укоопспілка
Статут №   від 19.12.2000

"Примірний статут споживчого товариства"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 718 від 19.12.2000

"Про внесення змін і доповнень до Ставок зборів за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 22.04.97 N 145"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 255 від 19.12.2000

"Про затвердження Положення про Українську державну насіннєву інспекцію"


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 79/215 від 19.12.2000

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження розроблення, випробування, виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу кос..."


Державне казначейство
Наказ № 131 від 19.12.2000

"Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами"


Комітети Верховної Ради
Лист № 06-10/717 від 18.12.2000

"Стосовно відповідності діючому законодавству України договорів купівлі-продажу квартир (нерухомості)"


Головне управління державної служби України (Головдержслужба)
Наказ № 74 від 18.12.2000

"Про ведення обліку державних органів, установ та організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до категорій державних службовців, та реєстру посад державних службовців"


Державне казначейство
Наказ № 130 від 18.12.2000

"Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 340 від 18.12.2000

"Про затвердження Типового положення про центр по нарахуванню і виплаті допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій"


Головне управління державної служби України (Головдержслужба)
Інші № 74 від 18.12.2000

"Реєстр посад державних службовців"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 339 від 18.12.2000

"Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випа..."


Державний комітет України з питань регулярної політики та підприємництва (Держпідприємництво)
Наказ № 78 від 18.12.2000

"Про затвердження Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка"


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 338 від 18.12.2000

"Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єкті"


Національний банк
Постанова № 484 від 15.12.2000

"Про затвердження Положення про механізми рефінансування комерційних банків України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16710/7/22-3217 від 15.12.2000

"Щодо окремих питань заповнення декларацій про прибуток банківської установи та доходи страховика"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 711 від 15.12.2000

"Про внесення змін і доповнень до Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 343 від 15.12.2000

"Про затвердження державної реєстрації імунобіологічних препаратів"


Комітети Верховної Ради
Лист № 06-10/711 від 15.12.2000

"Стосовно визначення джерела відшкодування суми нарахованого (сплаченого) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16711/7/22-2317 від 15.12.2000

"Щодо положень чинного валютного законодавства при вирішенні питань застосування до суб'єктів підприємництва відповідальності при виконанні ними договорів комісії"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 344 від 15.12.2000

"Про затвердження методичних рекомендацій удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 333/863/467/708 від 15.12.2000

"Про затвердження Порядку проведення авіаційних операцій (робіт) з пошуку і рятування у разі авіаційної події в районі відповідальності України за пошук і рятування"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 252 від 15.12.2000

"Про затвердження Порядку обов'язкових процедур при реформуванні колективних сільськогосподарських підприємств та врегулюванні майнових відносин в агроформуваннях, які працюють на умовах оренди землі і майна"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 1210 від 15.12.2000

"Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії за пільговими тарифами споживачам, які здійснили попередню оплату"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 6905/6/16-1220-26 від 14.12.2000

"Про коригування податкового кредиту щодо ПДВ"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 588 від 14.12.2000

"Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"


Конституційний Суд
Рішення № 15-рп/2000 від 14.12.2000

"Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про чинність Закону України "Про Рахункову палату", офіційного тлу..."


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 703 від 14.12.2000

"Про затвердження Правил сертифікації виробництва авіаційної техніки (розділи F, G частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки")"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 399 від 14.12.2000

"Про затвердження форм державної статистичної звітності по зв'язку"


Верховна Рада України
Закон № 2148-III від 14.12.2000

"Про схвалення рішення Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії Організації Об'єднаних Націй в Сьєрра-Леоне"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 247 від 14.12.2000

"Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2001 р."


Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди)
Наказ № 241 від 14.12.2000

"Про затвердження Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"


Верховна Рада України
Закон № 2146-III від 14.12.2000

"Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації""


Державне казначейство
Наказ № 127 від 13.12.2000

"Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1819 від 13.12.2000

"Питання Державної інспекції з контролю за цінами"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16638/7/16-1220-26 від 13.12.2000

"Щодо оподаткування ПДВ транспортно-експедиційних послуг"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1822 від 13.12.2000

"Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1826 від 13.12.2000

"Про затвердження Порядку фінансування та виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним) працівникам державних бюджетних установ і організацій, науковим (науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних підприємст..."


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16635/7/19-1317 від 13.12.2000

"Про довідник розмірів і порядок нарахування пені"


Конституційний Суд
Рішення № 14-рп/2000 від 13.12.2000

"Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням товариства покупців членів трудового колективу перукарні N 163 "Черемшина" (м. Київ) щодо офіційного тлумачення окремих положень статті 7 Закону України "Про приватизацію неве..."


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 584 від 13.12.2000

"Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1828 від 13.12.2000

"Про забезпечення проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду у Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій областях т..."


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16641/7/16-1121 від 13.12.2000

"Про податок на додану вартість"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 6895/6/16-1220-26 від 13.12.2000

"Про податок на додану вартість щодо транспортно-експедиційних послуг"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 328 від 13.12.2000

"Про внесення змін до наказу"


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 491-р від 13.12.2000

"Про взаєморозрахунки за природний газ та електричну енергію"


Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16


<< Главная страницаУкраина онлайн