Законодательство Украины


 

Законодательство Украины

1997 год

Архив. Документы в редакции 2007 года

Обновление

Страница 8

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10

Міністерство освіти і науки України (МОН)
Положення № 7/7-9 від 23.04.1997

"Положення про нагрудний знак "Відмінник освіти України""


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 109 від 23.04.1997

"Про затвердження змін і доповнень до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0217/10-3199 від 23.04.1997

"Про віднесення страхових платежів на собівартість продукції (робіт, послуг)"


Національний банк
Постанова № 126 від 22.04.1997

"Про внесення змін і доповнень до "Порядку бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-резидентів країн СНД і Балтії у валюті України""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 382 від 22.04.1997

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 1996 р. N 484"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 17-0316-110/11-2991 від 22.04.1997

"Щодо порядку сплати податку власників водного транспорту"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 386 від 22.04.1997

"Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 384 від 22.04.1997

"Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 18-0617/10-3183 від 22.04.1997

"Про оподаткування земель залізничного транспорту"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0317/11-3025 від 22.04.1997

"Про розгляд листа щодо патентування деяких видів підприємницької діяльності"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 145 від 22.04.1997

"Про затвердження ставок зборів за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 385 від 22.04.1997

"Про затвердження Правил користування місцевим телефонним зв'язком"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16-1215-07/10-3118 від 21.04.1997

"Щодо ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари"


Верховна Рада України
Закон № 221/97-ВР від 19.04.1997

"Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування""


Верховний Суд
Постанова № 5 від 18.04.1997

"Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції"


Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки)
Наказ № 51 від 18.04.1997

"Про внесення змін та доповнень до лімітів використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення у 1997 р., затверджених наказом Мінекобезпеки від 18 листопада 1996 р. N 134"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 359 від 18.04.1997

"Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких рішень Кабінету Міністрів України"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 1 від 18.04.1997

"Про передачу повноважень територіальним органам"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 105 від 17.04.1997

"Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань демографічної статистики"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 10-0216/11-2840 від 17.04.1997

"Щодо патентування деяких видів підприємницької діяльності"


Верховна Рада України
Закон № 211/97-ВР від 16.04.1997

"Про внесення змін до Закону України "Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38""


Президент
Указ № 332/97 від 16.04.1997

"Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації"


Верховна Рада України
Закон № 210/97-ВР від 16.04.1997

"Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 353 від 16.04.1997

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1995 р. N 675"


Верховна Рада України
Закон № 216/97-ВР від 16.04.1997

"Про внесення змін до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві""


Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем)
Наказ № 46/131/63/34 від 15.04.1997

"Про внесення змін та доповнень до розділу 3 Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів"


Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 149/7 від 15.04.1997

"Про затвердження Положення про Державний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 102 від 15.04.1997

"Про затвердження форм державної статистичної звітності для органів Служби безпеки України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 348 від 14.04.1997

"Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 328 від 14.04.1997

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 р. N 94"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/132 від 14.04.1997

"Про рішення, прийняті нарадою з питань арбітражної практики"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 323 від 14.04.1997

"Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 330 від 14.04.1997

"Про реорганізацію структури апарату Кабінету Міністрів України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 341 від 14.04.1997

"Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 335 від 14.04.1997

"Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 3 грудня 1992 р. N 675 та Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. N 609"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 346 від 14.04.1997

"Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-..."


Кабінет Міністрів України
Постанова № 344 від 14.04.1997

"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України"


Органи влади країн СНД
Положення №   від 12.04.1997

"Положення про Комісію РСЗ з координації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів"


Органи влади країн СНД
Положення №   від 12.04.1997

"Положення про Комісію Регіональної співдружності в галузі зв'язку з питань управління, експлуатації, розвитку та взаємодії мереж електрозв'язку"


Органи влади країн СНД
Положення №   від 12.04.1997

"Положення про Комісію РСЗ з метрології та стандартизації засобів і послуг зв'язку"


Органи влади країн СНД
Положення №   від 12.04.1997

"Положення про Комісію Регіональної співдружності в галузі зв'язку з питань координації науково-технічної політики"


Президент
Указ № 323/97 від 11.04.1997

"Про Консультативну раду з питань іноземних інвестицій в Україні"


Президент
Розпорядження № 162/97-рп від 11.04.1997

"Про структуру та штати Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"


Верховна Рада України
Закон № 195/97-ВР від 11.04.1997

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій"


Верховна Рада України
Закон № 198/97-ВР від 11.04.1997

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія про економічне та технічне співробітництво"


Верховна Рада України
Закон № 194/97-ВР від 11.04.1997

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія про сприяння та захист інвестицій"


Верховна Рада України
Закон № 199/97-ВР від 11.04.1997

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Словенія про торговельно-економічне співробітництво"


Верховна Рада України
Закон № 196/97-ВР від 11.04.1997

"Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 192 від 11.04.1997

"Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій"


Верховна Рада України
Закон № 193/97-ВР від 11.04.1997

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран про взаємне сприяння та захист інвестицій"


Верховна Рада України
Закон № 192/97-ВР від 11.04.1997

"Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Австрія про сприяння та взаємний захист інвестицій"


Верховна Рада України
Закон № 197/97-ВР від 11.04.1997

"Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України і Урядом Республіки Корея"


Національний банк
Постанова № 98 від 10.04.1997

"Зміни і доповнення до "Порядку бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України" (додаток N 2 до постанови Правління Національного банку України N 386 від 23.09.96 р. N 245)"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 191 від 10.04.1997

"Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації"


Президент
Указ № 319/97 від 10.04.1997

"Про Національну програму боротьби з корупцією"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/2-3159 від 10.04.1997

"Щодо втрати чинності деяких листів ДМКУ"


Державне казначейство
Наказ № 32 від 09.04.1997

"Про затвердження Інструкції про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 18-0617/10-2668 від 08.04.1997

"Про плату за землю"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 186 від 07.04.1997

"Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації металообробного та деревообробного обладнання"


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 54 від 04.04.1997

"Про затвердження Типового положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об'єктів: нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою територій"


Антимонопольний комітет
Розпорядження № 69-Р від 04.04.1997

"Про внесення змін і доповнень до Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України"


Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)
Кодекс № 1 від 04.04.1997

"Дисциплінарний кодекс Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв"


Верховна Рада України
Закон № 182/97-ВР від 04.04.1997

"Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи""


Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)
Кодекс № 1 від 04.04.1997

"Кодекс честі Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв"


Національний банк
Постанова № 80 від 04.04.1997

"Про внесення змін і доповнень до Порядку нарахування, обліку, сплати та стягнення процентів і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку в установах банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України N 155 від 16 вересня 1994"


Верховна Рада України
Закон № 183/97-ВР від 04.04.1997

"Про ратифікацію Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 310 від 04.04.1997

"Про перелік товарів, експорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1997 році"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/1-2943 від 04.04.1997

"Про порядок митного оформлення товарів, що імпортуються в Україну суб'єктами ЗЕД, які користуються податковими пільгами"


Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)
Положення № 1 від 04.04.1997

"Положення про Комісію з питань етики та вирішення спорів Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)"


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 56 від 04.04.1997

"Індекси зміни вартості об'єктів житлового фонду"


Пенсійний фонд
Наказ № 32/111 від 04.04.1997

"Про затвердження Порядку погашення суб'єктами підприємницької діяльності агропромислового комплексу заборгованості по обов'язкових платежах до Пенсійного фонду за рахунок продукції власного виробництва та майна"


Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)
Кодекс № 1 від 04.04.1997

"Арбітражний кодекс Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 293 від 03.04.1997

"Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 306 від 03.04.1997

"Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів"


Верховний Суд
Лист № 62-97Р від 03.04.1997

"Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ"


Верховна Рада України
Закон № 170/97-ВР від 03.04.1997

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладення ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України"


Верховна Рада України
Закон № 168/97-ВР від 03.04.1997

"Про податок на додану вартість"


Верховна Рада України
Закон № 171/97-ВР від 03.04.1997

"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про боротьбу з корупцією""


Верховна Рада України
Закон № 173/97-ВР від 03.04.1997

"Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проекту реконструкції Старобешівської ТЕС) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Наказ № 30 від 03.04.1997

"Про затвердження Положення про порядок оплати праці державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 02.04.1997

"Угода між Урядом України і Урядом Королівства Данія щодо допомоги в енергетичній програмі, яка враховує аспекти захисту довкілля"


Президент
Указ № 285/97 від 02.04.1997

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 березня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення України енергоносіями та їх раціонального використання""


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 143 від 01.04.1997

"Про затвердження Положення про проведення митними органами верифікації сертифікатів про походження товарів з України"


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Наказ № 44 від 01.04.1997

"Про затвердження типових положень (взірцевих) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і про відділення соціальної допомоги вдома"


Національний банк
Лист № 12-111/402-2276 від 01.04.1997

"Про фінансування капітальних вкладень за рахунок цільових кредитів"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 125 від 01.04.1997

"Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні"


Державний комітет архівів України (Держкомархів)
Наказ № 11-Б/110 від 01.04.1997

"Про затвердження Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони України"


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Наказ № 42 від 01.04.1997

"Про затвердження Положення про підсобне господарство та промислові виробництва інтернатних установ Міністерства соціального захисту населення України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0317/10-2418 від 01.04.1997

"Щодо патентування деяких видів підприємницької діяльності"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0317/10-2417 від 01.04.1997

"Щодо штрафів по патентуванню"


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 197 від 31.03.1997

"Про внесення доповнень до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування режиму індивідуального ліцензування за порушення діючого законодавства України у сфе"


Колегія державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп)
Наказ № 24 від 31.03.1997

"Про затвердження Інструкції з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 94 від 31.03.1997

"Про затвердження форми державної статистичної звітності про результати державного тестування фізичної підготовленості населення України"


Антимонопольний комітет
Наказ № 26/01 від 31.03.1997

"Про внесення змін до Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0416/11-2262 від 31.03.1997

"Про розгляд листа щодо віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) орендної плати за одержані в оперативну оренду нежитлові приміщення"


Державний комітет архівів України (Держкомархів)
Перелік № 11-А від 31.03.1997

"Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств, з вказуванням строків зберігання документів"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0416/10-2370 від 31.03.1997

"Щодо віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) орендної плати за одержані в оперативну оренду приміщення нежитлового характеру"


Міжнародні організації та союзи
Протокол №   від 29.03.1997

"Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Конвенція №   від 29.03.1997

"Конвенція між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 278 від 28.03.1997

"Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 280 від 28.03.1997

"Про хід структурної перебудови вугільної промисловості"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Конвенція №   від 28.03.1997

"Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування"


Верховний Суд
Постанова № 3 від 28.03.1997

"Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 р. N 14 "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками""


Міністерство зв'язку України (Мінзв'язку)
Наказ № 43 від 28.03.1997

"Про затвердження Граничних тарифів на основні послуги зв'язку"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 282 від 28.03.1997

"Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 602"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 97/29/78/08-14-193 від 27.03.1997

"Про затвердження зразка та технічного опису листка непрацездатності"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 87 від 27.03.1997

"Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-КМП (піврічна)"


Міжнародні організації та союзи
Протокол №   від 27.03.1997

"Протокол про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок"


Органи влади країн СНД
Угода №   від 27.03.1997

"Угода про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/2-2708 від 27.03.1997

"Щодо правил оформлення сертифіката форми EUR"


Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)
Наказ № 6/5 від 27.03.1997

"Про Український державний центр соціальних служб для молоді"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 87 від 27.03.1997

"Про затвердження Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 106 від 26.03.1997

"Про затвердження змін і доповнень до Збірника тарифів на роботи та послуги, які надаються вантажовласникам морськими портами України"


Український союз об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс)
Наказ № 15 від 26.03.1997

"Про внесення змін до Інструкції щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 264 від 25.03.1997

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, рішень Ради Міністрів УРСР, Кабінету Міністрів України у зв'язку з Указом Президента України від 14 грудня 1996 р. N 1228"


Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд)
Правила № 19-1 від 25.03.1997

"Правила добровільного страхування транспортних засобів /КАСКО/"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/2-2560 від 24.03.1997

"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних актів Держмиткому України"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 82 від 24.03.1997

"Про внесення змін і доповнень до нормативних актів, що регулюють трудові відносини у галузі освіти"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 81 від 24.03.1997

"Про затвердження типових навчальних планів і програм підготовки водіїв на право керування транспортними засобами категорій "трамвай", "тролейбус""


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Рішення № 3 від 21.03.1997

"Про затвердження Порядку розрахунку показників ліквідності та фінансового стану торговців цінними паперами"


Вища атестаційна комісія України (ВАК)
Наказ № 121 від 21.03.1997

"Про запровадження переліків та форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 255 від 21.03.1997

"Про врегулювання механізму взаємозаліків"


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 32 від 21.03.1997

"Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання"


Державне казначейство
Наказ № 28 від 21.03.1997

"Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/2-2466 від 20.03.1997

"Щодо митного оформлення гуманітарної допомоги"


Міністерство зв'язку України (Мінзв'язку)
Наказ № 26/90 від 20.03.1997

"Про затвердження Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 98 від 20.03.1997

"Про затвердження Положення про проведення конкурсу на право отримання статусу національного повітряного перевізника"


Верховний Суд
Вказівки № 1-5/101 від 20.03.1997

"Щодо створення в складі Держаної податкової адміністрації податкової поліції"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/96 від 20.03.1997

"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про телебачення і радіомовлення""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 245 від 19.03.1997

"Про внесення змін і доповнень до Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 113 від 19.03.1997

"Про затвердження Інструкції про організацію роботи митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у митниці призначення"


Президент
Указ № 253/97 від 19.03.1997

"Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям""


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 66 від 19.03.1997

"Про затвердження Положення про Тимчасову комісію з перевірки правильності видачі посвідчень "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 247 від 19.03.1997

"Про звіти керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій про підсумки роботи народного господарства у січні 1997 року"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 235 від 19.03.1997

"Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 925"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0316/11-1912 від 19.03.1997

"Щодо патентування операцій з роздрібної торгівлі"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 244 від 19.03.1997

"Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/3-2414 від 19.03.1997

"Щодо пропуску транзитних товарів, на які встановлено акцизний збір"


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 145 від 19.03.1997

"Про затвердження Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 1997 році"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 252 від 19.03.1997

"Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом"


Президент
Указ № 241/97 від 19.03.1997

"Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 112 від 19.03.1997

"Про введення нових умов оплати праці працівників Державної митної служби України"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 72 від 18.03.1997

"Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет"


Національний банк
Лист № 14-110/655-1894 від 18.03.1997

"Щодо ломбардної ставки по кредиту під забезпечення державних цінних паперів (ломбардний кредит)"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/91 від 18.03.1997

"Про Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі""


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16-1321/10-1982 від 18.03.1997

"Про зміни строків сплати акцизного збору"


Верховна Рада України
Закон № 147/97-ВР від 18.03.1997

"Про ратифікацію Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електрост"


Вищий арбітражний суд
Лист № 05-18/89 від 17.03.1997

"Про реквізити банка для зарахування державного мита"


Національний банк
Постанова № 62 від 14.03.1997

"Про затвердження змін та доповнень до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Повідомлення №   від 14.03.1997

"Додатки 7, 8, 9 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 18-0216/11-1775 від 14.03.1997

"Про плату за землю"


Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10


<< Главная страницаУкраина онлайн