Законодательство Украины


 

Законодательство Украины

1996 год

Архив. Документы в редакции 2007 года

Обновление

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10

Кабінет Міністрів України
Постанова № 1592 від 31.12.1996

"Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби"


Міністерство промислової політики України
Наказ №   від 31.12.1996

"Про затвердження Положення про порядок збирання та переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів"


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 402 від 31.12.1996

"Про затвердження Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1590 від 31.12.1996

"Про перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 1997 році"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 592 від 31.12.1996

"Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів"


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)
Наказ № 28 від 31.12.1996

"Про затвердження Положення про порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям за втрату годувальника"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 594 від 31.12.1996

"Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які встановлено акцизний збір"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1589 від 31.12.1996

"Про Порядок надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числ"


Національний банк
Постанова № 354 від 31.12.1996

"Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку капітальних вкладень, основних засобів та нематеріальних активів установ банків України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1591 від 31.12.1996

"Про Програму зайнятості населення на 1997 - 2000 роки"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 581 від 30.12.1996

"Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду"


Національний банк
Постанова № 343 від 30.12.1996

"Інструкція N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків""


Національний банк
Постанова № 348 від 30.12.1996

"Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативних актів Національного банку України з питань безготівкових розрахунків"


Національний банк
Інструкція № 348 від 30.12.1996

"Зміни до Інструкції N 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. N 204 (із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 06.12."


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Наказ № 580 від 30.12.1996

"Про затвердження Положення про державний метрологічний нагляд"


Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки)
Наказ № 157 від 29.12.1996

"Про затвердження Базових нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1587 від 28.12.1996

"Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації"


Президент
Указ № 1279/96 від 28.12.1996

"Про дальше вдосконалення державного експортного контролю"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Лист № 11/1-9841 від 28.12.1996

"Стосовно порядку переміщення товарів громадян через митний кордон України"


Верховний Суд
Постанова № 15 від 28.12.1996

"Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1568 від 28.12.1996

"Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1075 "Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)""


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 389 від 28.12.1996

"Про затвердження Інструкції про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1576 від 28.12.1996

"Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16-1221/10-1813 від 27.12.1996

"Про акцизний збір"


Верховна Рада України
Постанова № 657/96-ВР від 27.12.1996

"Про продовження термінів обігу приватизаційних паперів"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 393 від 27.12.1996

"Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх"


Національний банк
Положення № 333 від 26.12.1996

"Положення про порядок формування банківською системою України обов'язкових резервів"


Верховна Рада України
Закон № 653/96-ВР від 26.12.1996

"Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів""


Національний банк
Положення № 333 від 26.12.1996

"Тимчасове положення про депозитарій Національного банку України"


Національний банк
Постанова № 333 від 26.12.1996

"Про затвердження нормативних актів Національного банку України і внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів Національного банку України"


Національний банк
Положення № 333 від 26.12.1996

"Положення про порядок підтримки Національним банком України ліквідності банківської системи через операції РЕПО купівлі/продажу державних цінних паперів"


Верховна Рада України
Закон № 644/96-ВР від 25.12.1996

"Про ратифікацію Договору про принципи відносин та співробітництва між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам"


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 229 від 25.12.1996

"Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів"


Верховна Рада України
Закон № 638/96-ВР від 25.12.1996

"Про ратифікацію Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі"


Верховна Рада України
Закон № 645/96-ВР від 25.12.1996

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про сприяння та взаємний захист інвестицій"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-3/431 від 25.12.1996

"До доручення Кабінету Міністрів України від 12.12.96 N інд. 67"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1548 від 25.12.1996

"Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"


Верховний Суд
Постанова № 13 від 25.12.1996

"Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ"


Верховний Суд
Постанова № 14 від 25.12.1996

"Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. N 7 "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій""


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Постанова № 13/5 від 24.12.1996

"Про розміри витрат, пов'язаних з підготовкою наукових кадрів у підвідомчих АМН України установах"


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Лист № 16-1/863 від 24.12.1996

"Щодо застосування індивідуального ліцензування режиму зовнішньоекономічної діяльності"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 415 від 24.12.1996

"Про організацію повітряних перевезень літерними та підконтрольними рейсами"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 41 від 24.12.1996

"Про затвердження Порядку застосування окремих норм статей 3 та 8 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1542 від 23.12.1996

"Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам"


Національний банк
Перелік № 327 від 23.12.1996

"Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1543 від 23.12.1996

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 376 від 23.12.1996

"Про затвердження форми державної статистичної звітності "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку" та Інструкції по її заповненню"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 330 від 23.12.1996

"Про затвердження Тимчасового положення про надання регулярної та особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 331 від 23.12.1996

"Про затвердження Правил здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 40 від 23.12.1996

"Про затвердження Порядку відображення податкових пільг, встановлених Постановою Верховної Ради України від 6 грудня 1996 року N 573/96-ВР "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і різдвяних свят для д"


Національний банк
Постанова № 327 від 23.12.1996

"Про "Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання""


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 328 від 23.12.1996

"Про затвердження Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 383 від 23.12.1996

"Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання""


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 797 від 23.12.1996

"Про внесення змін і доповнень до наказу МЗЕЗторгу України від 24.02.96 N 133а"


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)
Наказ № 329 від 23.12.1996

"Про затвердження Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів"


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 395 від 23.12.1996

"Про затвердження Інструкції про порядок оформлення, обліку, видачі та збереження документів для виїзду за кордон у службових справах військовослужбовців та працівників Збройних Сил України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1539 від 23.12.1996

"Про порядок забезпечення природним газом народного господарства і населення в 1997 році"


Міжнародні організації та союзи
Договір №   від 20.12.1996

"Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 410/393/542/561 від 20.12.1996

"Про затвердження Положення про порядок видачі Тимчасового дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України"


Верховна Рада України
Закон № 633/96-ВР від 20.12.1996

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про виробничу кооперацію"


Верховна Рада України
Закон № 630/96-ВР від 20.12.1996

"Про ратифікацію Угоди про поставки товарів для забезпечення національних гідрометеорологічних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Розпорядження № 409 від 20.12.1996

"Про порядок розгляду звернень громадян"


Верховна Рада України
Закон № 626/96-ВР від 20.12.1996

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності підприємств зв'язку"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 411 від 20.12.1996

"Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України"


Національний банк
Постанова № 326 від 20.12.1996

"Про доповнення до Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України"


Міжнародні організації та союзи
Договір №   від 20.12.1996

"Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 406 від 19.12.1996

"Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні"


Верховна Рада України
Закон № 620/96-ВР від 19.12.1996

"Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про застосування амністії в Україні""


Верховна Рада України
Закон № 621/96-ВР від 19.12.1996

"Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1523 від 18.12.1996

"Про порядок провадження діяльності страховими посередниками"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1525 від 18.12.1996

"Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів"


Верховна Рада України
Закон № 615/96-ВР від 18.12.1996

"Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу"


Національний банк
Порядок № 12-214/1349-7655 від 18.12.1996

"Тимчасовий порядок здійснення платежів на потреби підприємства та виплати простроченої заробітної плати"


Верховна Рада України
Закон № 614/96-ВР від 18.12.1996

"Про ратифікацію Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Правила № 382 від 18.12.1996

"Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України"


Верховна Рада України
Закон № 613/96-ВР від 18.12.1996

"Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку енергоринку України) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1538 від 18.12.1996

"Про затвердження Комплексної програми розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки"


Верховна Рада України
Закон № 612/96-ВР від 18.12.1996

"Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект розвитку ринку електроенергетики) між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку"


Верховна Рада України
Закон № 607/96-ВР від 17.12.1996

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності у вигляді штрафу"


Верховна Рада України
Закон № 609/96-ВР від 17.12.1996

"Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність""


Верховна Рада України
Закон № 608/96-ВР від 17.12.1996

"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 398 від 16.12.1996

"Про затвердження Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0115/11-1432 від 16.12.1996

"Про віднесення витрат на собівартість продукції (робіт, послуг)"


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 383 від 16.12.1996

"Про визначення військового аеродрому Умань як аеродрому спільного використання"


Головне управління державної служби України (Головдержслужба)
Наказ № 43 від 16.12.1996

"Про затвердження Порядку інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади"


Організація об'єднаних націй (ООН)
Закон №   від 16.12.1996

"Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі"


Національна комісія регулювання електроенергетики України
Постанова № 256 від 16.12.1996

"Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії"


Національний банк
Лист № 14-011/2418-7556 від 16.12.1996

"Щодо визначення ломбардної ставки"


Президент
Указ № 1228/96 від 14.12.1996

"Про склад Кабінету Міністрів України"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Роз'яснення № 15-0114/10-1487 від 13.12.1996

"Про віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) витрат, пов'язаних з орендою автотранспорту у фізичної особи"


Верховна Рада України
Закон № 594/96-ВР від 13.12.1996

"Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України"


Верховна Рада України
Закон № 598/96-ВР від 13.12.1996

"Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам установ та організацій, що фінансуються з бюджету, та соціальних виплат населенню"


Президент
Указ № 1207/96 від 13.12.1996

"Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України""


Міністерство рибного господарства Україна (Мінрибгосп)
Наказ № 214 від 13.12.1996

"Про розподіл лімітів спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водойм в 1997 році"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 22-1113/11-1390 від 13.12.1996

"Про надання відстрочки по ПДВ та акцизному збору"


Міністерство лісового господарства України (Держкомлісгосп)
Наказ № 153 від 12.12.1996

"Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства"


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 799-р від 12.12.1996

"Про зміни до переліку товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 602"


Верховна Рада України
Закон № 589/96-ВР від 12.12.1996

"Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито""


Ліцензійна палата
Наказ № ЛП-39 від 11.12.1996

"Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення і реалізацію виробів з їх використанням, збирання і переробку твердих і рідких відходів"


Верховна Рада України
Закон № 581/96-ВР від 11.12.1996

"Про зупинення дії пункту 18 частини першої статті 20 та частини другої статті 23 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи""


Верховна Рада України
Закон № 580/96-ВР від 11.12.1996

"Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету України у 1997 році до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік""


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Наказ № 29 від 11.12.1996

"Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків державними податковими адміністраціями"


Фонд державного майна
Наказ № 1524 від 11.12.1996

"Про затвердження Положення про порядок експертної оцінки пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1504 від 11.12.1996

"Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України"


Національний банк
Лист № 12-214/1315-7432 від 11.12.1996

"Про перелік балансових рахунків"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 265 від 11.12.1996

"Про визнання такими, що втратили чинність, нормативні акти Міністерства фінансів України з питань випуску та обігу цінних паперів"


Національний банк
Постанова № 319 від 11.12.1996

"Про внесення змін і доповнень до Інструкції N 3 "Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.96 р. за N 121"


Національний банк
Лист № 316 від 11.12.1996

"Зміни до пункту 141 Інструкції N 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 р. N 204"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1473 від 11.12.1996

"Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1996 р. N 938"


Вищий арбітражний суд
Роз'яснення № 02-5/422 від 10.12.1996

"Про судове рішення"


Верховний Суд
Роз'яснення № 1-5/396 від 10.12.1996

"Щодо листа "Про тимчасовий порядок провадження та розгляду справ про порушення митних правил" від 08.08.96"


Колегія державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп)
Наказ № 103 від 10.12.1996

"Про затвердження Правил експлуатації трамвая та тролейбуса"


Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд)
Наказ № 129 від 09.12.1996

"Про затвердження Положення про єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 379 від 09.12.1996

"Про внесення змін до Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих і професійних навчально-виховних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 23 березня 1994 р. N 79"


Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем)
Наказ № 112 від 09.12.1996

"Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (протиерозійні гідротехнічні споруди, рекультивація порушених земель) державного замовлення"


Президент
Указ № 1178/96 від 09.12.1996

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України"


Національний банк
Постанова № 316 від 06.12.1996

"Про затвердження змін та доповнень до окремих нормативних актів Національного банку України"


Верховна Рада України
Закон № 576/96-ВР від 06.12.1996

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій"


Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 41/5 від 06.12.1996

"Про внесення доповнення до Правил заповнення бланків записів актів громадянського стану та свідоцтв, що видаються на підставі цих записів"


Президент
Указ № 1166/96 від 06.12.1996

"Про внесення змін до Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240"


Верховна Рада України
Закон № 577/96-ВР від 06.12.1996

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки"


Верховна Рада України
Закон № 575/96-ВР від 06.12.1996

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно"


Національний банк
Лист № 316 від 06.12.1996

"Зміни до пункту 8.1 Положення "Про міжбанківські розрахунки в Україні", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 березня 1996 р. N 65"


Верховна Рада України
Постанова № 573/96-ВР від 06.12.1996

"Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей та підлітків та на придбання новорічних та різдвяних подарунків"


Верховна Рада України
Закон № 568/96-ВР від 05.12.1996

"Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину"


Фонд державного майна
Наказ № 1486 від 05.12.1996

"Про затвердження Положення про порядок роботи з компенсаційними сертифікатами та заявами, що не допущені до участі в спеціалізованому сертифікатному аукціоні"


Верховна Рада України
Закон № 566/96-ВР від 05.12.1996

"Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1464 від 05.12.1996

"Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Постанова № 13/4 від 04.12.1996

"Про нову редакцію додатків до постанови Президії Академії медичних наук України від 26 липня 1996 року N 7"


Президент
Указ № 1165/96 від 04.12.1996

"Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 06/1-4088 від 04.12.1996

"Про деякі питання, пов'язані з визначенням пільгових пенсій"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 16-1214/11-1161 від 04.12.1996

"Про акцизний збір"


Президент
Указ № 1164/96 від 04.12.1996

"Про Положення про Міністерство України у справах сім'ї та молоді"


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 833 від 04.12.1996

"Про затвердження Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки"


Верховна Рада України
Закон № 556/96-ВР від 03.12.1996

"Про внесення зміни до Цивільного кодексу Української РСР"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 358 від 03.12.1996

"Про затвердження Інструкції по складанню статистичного звіту про основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації (форма N 4-кб-квартальна, річна)"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 17-0114/10-1209 від 03.12.1996

"Про податок на промисел"


Державна податкова адміністрація України (ДПА)
Лист № 15-0114А/10-1175 від 02.12.1996

"Про надання податкових пільг інвесторам будівництва та придбання житла для військовослужбовців"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1433 від 02.12.1996

"Про встановлення мінімальної митної вартості на імпортні лікеро-горілчані вироби та пиво"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1438 від 02.12.1996

"Про Положення про порядок контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту етилового"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1439 від 02.12.1996

"Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) суб'єктам підприємницької діяльності на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1432 від 02.12.1996

"Про деякі заходи щодо стимулювання експорту окремих видів товарів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1458 від 02.12.1996

"Про нову редакцію додатків до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 565"


Фонд державного майна
Наказ № 1475 від 02.12.1996

"Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок видачі дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами"


Міністерство культури і мистецтв України (Мінкультури)
Наказ № 570 від 02.12.1996

"Про затвердження Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1446 від 02.12.1996

"Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1443 від 02.12.1996

"Про поетапну передачу до комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури"


Фонд державного майна
Наказ № 1476 від 02.12.1996

"Про внесення змін та доповнень до Інструкції про умови ліцензування представницької діяльності з приватизаційними паперами"


Президент
Розпорядження № 615/96-рп від 30.11.1996

"Про склад Міжвідомчої комісії з питань демонополізації економіки"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1430 від 30.11.1996

"Про впорядкування переміщення громадянами через митний кордон України алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів"


Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10


<< Главная страницаУкраина онлайн