Законодательство Украины


 

Законодательство Украины

1994 год

Архив. Документы в редакции 2007 года

Обновление

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6

Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 130 від 30.12.1994

"Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці"


Укоопспілка
Постанова № 180 від 30.12.1994

"Про затвердження Правил складання, обробки і затвердження товарно-грошових звітів торговельних підприємств споживчої кооперації України"


Президент
Указ № 827/94 від 30.12.1994

"Про заходи щодо прискорення процесу малої приватизації в Україні"


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 133 від 30.12.1994

"Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці"


Міжнародні угоди України
Угода №   від 29.12.1994

"Угода між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівл"


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Наказ № 225/69/13-306 від 29.12.1994

"Про внесення змін і доповнень до "Положення про порядок призначення і виплати щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами", затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення,"


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 237 від 28.12.1994

"Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів"


Національний банк
Лист № 220 від 28.12.1994

"Внесення змін до спільного листа НБУ і Мінфіну про черговість виконання доручень підприємств, організацій і установ"


Фонд соцстраху
Постанова № 46 від 28.12.1994

"Про затвердження Положення про порядок фінансування санаторіїв-профілакторіїв та оздоровлення в них за рахунок коштів Фонду соціального страхування України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 882 від 28.12.1994

"Про Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів с"


Верховна Рада України
Закон № 334/94-ВР від 28.12.1994

"Про оподаткування прибутку підприємств"


Фонд соцстраху
Постанова № 44 від 28.12.1994

"Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України"


Верховна Рада України
Постанова № 335/94-ВР від 28.12.1994

"Про введення в дію Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств""


Президент
Указ № 812/94 від 28.12.1994

"Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 362 від 27.12.1994

"Про затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання"


Президент
Указ № 809/94 від 27.12.1994

"Про заходи щодо введення у готівковий обіг іменних приватизаційних майнових сертифікатів"


Фонд державного майна
Наказ № 841 від 26.12.1994

"Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо умов і правил здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами та контролю за їх дотриманням"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 868 від 26.12.1994

"Про величину середнього душового доходу та розміри цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 869 від 26.12.1994

"Про підвищення розмірів пенсій"


Верховна Рада України
Закон № 328/94-ВР від 24.12.1994

"Про ратифікацію Договору між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання Україні Реабілітаційної позики"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 865 від 22.12.1994

"Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин"


Верховна Рада України
Постанова № 321/94-ВР від 22.12.1994

"Про введення в дію Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів""


Верховна Рада України
Закон № 320/94-ВР від 22.12.1994

"Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"


Верховна Рада України
Закон № 325/94-ВР від 22.12.1994

"Про внесення змін і доповнень до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів""


Верховна Рада України
Закон № 318/94-ВР від 22.12.1994

"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці""


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 630 від 21.12.1994

"Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу"


Президент
Указ № 785/94 від 21.12.1994

"Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 855 від 21.12.1994

"Про розміри надбавок до посадових окладів працівників за дипломатичні ранги України, персональні звання та ранги державних службовців"


Президент
Указ № 790/94 від 21.12.1994

"Про заходи щодо забезпечення розвитку цивільної авіації України"


Верховна Рада України
Закон № 306/94-ВР від 20.12.1994

"Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Положення № 276 від 20.12.1994

"Положення про обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Положення № 276 від 20.12.1994

"Положення про районний (міський) відділ статистики"


Верховна Рада України
Закон № 305/94-ВР від 20.12.1994

"Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Україн"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 853 від 19.12.1994

"Про Положення про формування кадрового резерву для державної служби"


Міжнародні організації та союзи
Правила №   від 18.12.1994

"Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування"


Міжнародні організації та союзи
Договір №   від 17.12.1994

"Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї"


Верховна Рада України
Закон № 299/94-ВР від 16.12.1994

"Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Україн"


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 292 від 16.12.1994

"Про затвердження Інструкції про виділення сил та технічних засобів Збройних Сил України для спільного патрулювання та взаємодії з органами Міністерства внутрішніх справ України"


Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки)
Наказ № 116 від 15.12.1994

"Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 179 від 15.12.1994

"Про відміну декларування зміни цін на кінескопи"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 178 від 15.12.1994

"Про відміну декларування зміни цін на вино шампанське"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 840 від 14.12.1994

"Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду"


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Положення № 4 від 14.12.1994

"Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями"


Національний банк
Лист № 19010/3091 від 14.12.1994

"Зміни в "Порядок визначення і використання курсу карбованця""


Верховна Рада України
Закон № 287/94-ВР від 14.12.1994

"Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України"


Пенсійний фонд
Постанова № 11-4 від 13.12.1994

"Про затвердження Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 827 від 12.12.1994

"Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення"


Фонд державного майна
Наказ № 787 від 12.12.1994

"Про затвердження Типового статуту відкритого акціонерного товариства"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 825 від 12.12.1994

"Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами"


Органи влади країн СНД
Правила №   від 10.12.1994

"Правила комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки"


Органи влади країн СНД
Правила №   від 10.12.1994

"Доповнення розділу 5 Правил взаєморозрахінків за використання вантажних вагонів в міждержавному сполученні"


Президент
Указ № 747/94 від 09.12.1994

"Про Комісію по державних нагородах України при Президентові України"


Організація об'єднаних націй (ООН)
Конвенція №   від 09.12.1994

"Конвенція про охорону персоналу Організації Об'єднаних Націй та зв'язаного з нею персоналу"


Антимонопольний комітет
Розпорядження № 15-Р від 09.12.1994

"Про затвердження Положення про порядок розгляду заяв на одержання згоди органів Антимонопольного комітету України на створення, реорганізацію (злиття, приєднання), придбання активів (цілісних майнових комплексів) або часток (акцій, паїв), ліквідацію госп"


Національний банк
Лист № 26013/1353-6799 від 09.12.1994

"Про облікову ставку Національного банку"


Органи влади країн СНД
Рішення №   від 09.12.1994

"Рішення про Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос)"


Верховна Рада України
Закон № 282/94-ВР від 09.12.1994

"Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Корейською Народно-Демократичною Республікою"


Верховна Рада України
Закон № 281/94-ВР від 09.12.1994

"Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам"


Президент
Указ № 738/94 від 08.12.1994

"Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики"


Держкомсекрет, техзахистінформ
Наказ № 44 від 08.12.1994

"Про затвердження Типової форми трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, та Зобов'язання громадянина України у зв'язку з допуском до державної таємниці"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/891 від 08.12.1994

"Про Інструкцію по актово-претензійній роботі на залізницях держав-учасниць Співдружності, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Інструкція № 266 від 07.12.1994

"Інструкція про порядок заповнення статичної звітності N 1-ІФ "Звіт про формування інноваційного фонду та використання коштів на інноваційну діяльність""


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 221 від 06.12.1994

"Про внесення змін і доповнень, уточнень та роз'яснень до Наказу МЗЕЗ України N 210 від 18.11.1994 року"


Фонд державного майна
Наказ № 770 від 06.12.1994

"Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок видачі дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами"


Національний банк
Положення № 209 від 05.12.1994

"Положення про депозитний (ощадний) сертифікат Національного банку України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 814 від 05.12.1994

"Про затвердження Положення про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них"


Мінчорнобиль
Наказ № 184/121 від 02.12.1994

"Про затвердження Положення про порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення"


Верховна Рада України
Закон № 272/94-ВР від 02.12.1994

"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік""


Національний банк
Положення № 204 від 02.12.1994

"Положення про порядок видачі приватизаційних майнових сертифікатів"


Фонд державного майна
Наказ № 758 від 02.12.1994

"Про внесення змін та доповнень до Інструкції про умови ліцензування представницької діяльності з приватизаційними паперами"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 804 від 01.12.1994

"Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 608 від 01.12.1994

"Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів рейсовими літаками цивільної авіації на регулярних лініях в межах України"


Верховна Рада України
Закон № 266/94-ВР від 01.12.1994

"Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду"


Верховна Рада України
Закон № 263/94-ВР від 01.12.1994

"Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво""


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Положення № 05-4075 від 01.12.1994

"Про ставки погодинної оплати праці за проведення учбових занять"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 803 від 01.12.1994

"Питання Міністерства у справах преси та інформації"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Положення № 23 від 01.12.1994

"Про порядок реалізації державних гарантій педагогічним працівникам, викладачам вищої школи, науково-технічним, медичним, фармацевтичним працівникам, працівникам культури, фізкультури і спорту, архівних установ в частині оплати праці"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 169 від 01.12.1994

"Про відміну декларування зміни цін на льоноволокно та вироби з нього"


Верховна Рада України
Закон № 265/94-ВР від 01.12.1994

"Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 259 від 01.12.1994

"Про затвердження форми державної статистичної звітності по соціальному захисту населення України"


Верховна Рада України
Закон № 264/94-ВР від 01.12.1994

"Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі"


Організація об'єднаних націй (ООН)
Інструкція №   від 01.12.1994

"Інструкція Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 801 від 30.11.1994

"Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр України"


Верховна Рада України
Закон № 257/94-ВР від 29.11.1994

"Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття"


Головна державна податкова інспекція України (ГДПІ)
Лист № 14-119/14/14-4868 від 29.11.1994

"Щодо плати за патент"


Головна державна податкова інспекція України (ГДПІ)
Лист № 10-214/10-4875 від 28.11.1994

"Про оподаткування сум на відрядження в іноземній валюті"


Президент
Указ № 699/94 від 26.11.1994

"Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 792 від 25.11.1994

"Питання Міністерства вугільної промисловості"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Постанова № 14/1 від 24.11.1994

"Про затвердження Переліку установ та посад системи АМН України, робота у яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних ставок) у зв'язку з небезпечними, шкідливими для здоров'я та особливо важкими умовами праці"


Президент
Указ № 698/94 від 24.11.1994

"Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху"


Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (Держнафтогазпром)
Наказ № 370 від 24.11.1994

"Про затвердження Положення Про Державну інспекцію з ефективного використання газу Держкомнафтогазу"


Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Наказ № 254 від 24.11.1994

"Про внесення змін та доповнень до Типової інструкції до складання звітів промислових підприємств усіх форм власності, затвердженої наказом від 20.07.92 N 123"


Фонд державного майна
Наказ № 728 від 23.11.1994

"Про затвердження змін до Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.02.93 N 56"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/847 від 22.11.1994

"Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів"


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 641 від 22.11.1994

"Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Класифікатор № 288 від 22.11.1994

"Класифікація форм власності"


Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)
Класифікатор № 288 від 22.11.1994

"Класифікація організаційно-правових форм господарювання"


Антимонопольний комітет
Наказ № 32/01 від 22.11.1994

"Про внесення змін і доповнень до Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 114 від 21.11.1994

"Про затвердження форми дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них у 1994 році та Порядку видачі дозволу"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Порядок № 113/252 від 21.11.1994

"Порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Типовий документ № 114 від 21.11.1994

"Дозвіл на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них"


Президент
Указ № 685/94 від 18.11.1994

"Про додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань"


Президент
Указ № 691/94 від 18.11.1994

"Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій"


Антимонопольний комітет
Розпорядження № 14-Р від 18.11.1994

"Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування щодо демонополізації економ"


Антимонопольний комітет
Розпорядження № 13-Р від 18.11.1994

"Про затвердження Положення про особливості контролю за дотримання антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями"


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Порядок № 210 від 18.11.1994

"Порядок здійснення реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України"


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Наказ № 210 від 18.11.1994

"Про заходи МЗЕЗ щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 07.11.94 N 659/94"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 784 від 18.11.1994

"Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва"


Президент
Указ № 684/94 від 18.11.1994

"Про підвищення розмірів середньодушового сукупного доходу та цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам"


Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)
Інструкція № 210 від 18.11.1994

"Інструкція про порядок оформлення Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту)"


Президент
Указ № 680/94 від 17.11.1994

"Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України"


Президент
Указ № 677/94 від 17.11.1994

"Про посилення контролю за надходженням податків та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України і внесків до державних цільових фондів"


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Положення № 628 від 17.11.1994

"Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України"


Державне патентне відомство України (Держпатент)
Інструкція № 132 від 17.11.1994

"Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації"


Президент
Указ № 681/94 від 17.11.1994

"Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 1994 року N 659"


Державне патентне відомство України (Держпатент)
Наказ № 132 від 17.11.1994

"Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель та Інструкції щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Наказ № 165 від 16.11.1994

"Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 27 жовтня 1994 р. N 153 "Про перелік продукції, товарів і послуг, за яким підприємства-виготівники здійснюють декларування зміни цін і тарифів органам державної виконавчої влади, і перелік па"


Верховна Рада України
Закон № 248/94-ВР від 16.11.1994

"Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року"


Верховна Рада України
Постанова № 249/94-ВР від 16.11.1994

"Про обрання народних депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради України"


Верховна Рада України
Закон № 246/94-ВР від 15.11.1994

"Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення"


Верховна Рада України
Закон № 244/94-ВР від 15.11.1994

"Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 768 від 11.11.1994

"Про внесення змін, доповнень та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду України щодо контрактної форми трудового договору"


Верховна Рада України
Закон № 241/94-ВР від 11.11.1994

"Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати заборгованості"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 765 від 11.11.1994

"Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків"


Верховна Рада України
Закон № 232/94-ВР від 10.11.1994

"Про транспорт"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 758 від 10.11.1994

"Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби"


Верховна Рада України
Закон № 234/94-ВР від 10.11.1994

"Про внесення змін до статті 32 Закону України "Про дорожній рух""


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 10.11.1994

"Угода між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна"


Верховна Рада України
Закон № 237/94-ВР від 10.11.1994

"Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами"


Верховна Рада України
Закон № 240/94-ВР від 10.11.1994

"Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 759 від 10.11.1994

"Про затвердження Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) на підприємствах і в організаціях"


Верховна Рада України
Закон № 238/94-ВР від 10.11.1994

"Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах"


Президент
Указ № 666/94 від 10.11.1994

"Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва"


Президент
Указ № 659/94 від 07.11.1994

"Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 05.11.1994

"Угода між Урядом України та Урядом Туркменистану про вільну торгівлю"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 754 від 04.11.1994

"Про заходи щодо забезпечення теплових електростанцій та населення вугільною продукцією в IV кварталі 1994 року"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 580 від 03.11.1994

"Про затвердження Тарифів на проїзд пасажирів і перевезення багажу в автобусах міжміських міжобласних маршрутів"


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Наказ № 193/107/61/88/08-14-627/4 від 02.11.1994

"Про порядок виплати допомоги на поховання"


Національний банк
Порядок № 205 від 02.11.1994

"Порядок визначення і використання курсу карбованця"


Головна державна податкова інспекція України (ГДПІ)
Лист № 11-311/10-4538 від 01.11.1994

"Щодо сплати підприємствами з іноземними інвестиціями комунального податку"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-8/781 від 01.11.1994

"Про Указ Президента України від 04.10.94 N 566 "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України""


Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (Держнафтогазпром)
Наказ № 355 від 01.11.1994

"Про затвердження "Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України""


Президент
Указ № 649/94 від 31.10.1994

"Про зміни до Указу Президента України від 13 вересня 1994 року N 519"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 744 від 28.10.1994

"Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам"


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Наказ № 190/60/13-306 від 28.10.1994

"Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок призначення і виплати щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами, затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення,"


Міжнародні організації та союзи
Договір №   від 27.10.1994

"Договір про закони щодо товарних знаків"


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 580 від 26.10.1994

"Про затвердження "Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи""


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Наказ № 01-1/120 від 25.10.1994

"Про порядок пропуску громадян у приміщення Міністерства соціального захисту населення України"


Фонд державного майна
Наказ № 658 від 25.10.1994

"Про затвердження Положення про порядок розгляду заяв на придбання акцій, що надходять від фінансових посередників та товариств покупців"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 101 від 25.10.1994

"Про затвердження Порядку надання і погашення пільгових довгострокових державних кредитів індивідуальними сільськими забудовниками та визначення максимального розміру цього кредиту"


Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6


<< Главная страницаУкраина онлайн