Законодательство Украины


 

Законодательство Украины

1993-1902 г.

Архив. Документы в редакции 2007 года

Обновление

Страница 21

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 | Стр. 53

Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 106 Міжнародної організації праці "Про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 15 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску підлітків до роботи вантажниками вугілля чи кочегарами на флоті""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 391 від 31.12.1991

"Про перерахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків"


Президент
Указ № 23 від 31.12.1991

"Про порядок переміни громадянами України прізвищ, імен та по батькові"


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 111 Міжнародної організації праці "Про дискримінацію в галузі праці та занять""


Колегія державного комітету України з питань житлово-комунального господарства (Держжитлокомунгосп)
Наказ № 135 від 31.12.1991

"Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України"


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 95 Міжнародної організації праці "Про захист заробітної плати""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 10 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 108 Міжнародної організації праці "Про національні посвідчення особи моряків""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 119 Міжнародної організації праці "Про забезпечення машин захисними пристроями""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 105 Міжнародної організації праці "Про скасування примусової праці""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 133 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення)""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 79 Міжнародної організації праці "Про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 81 Міжнародної організації праці "Про інспекцію праці в промисловості та торгівлі""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 113 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд рибалок""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 149 Міжнародної організації праці "Про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 115 Міжнародної організації праці "Про захист працівників від іонізуючої радіації""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 100 Міжнародної організації праці "Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 78 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці на непромислових роботах""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 77 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці у промисловості""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 60 Міжнародної організації праці "Про вік дітей для прийому їх на непромислові роботи""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 16 Міжнародної організації праці "Про обов'язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 73 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд моряків""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 160 Міжнародної організації праці "Про статистику праці""


Президент
Розпорядження № 16/91-рп від 31.12.1991

"Про Першого помічника і радників Президента України"


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 126 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 138 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік для прийому на роботу""


Президент
Указ № 28 від 31.12.1991

"Про порядок реалізації військами Збройних Сил на території України матеріальних засобів, техніки, озброєння і нерухомості"


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 148 Міжнародної організації праці "Про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 150 Міжнародної організації праці "Про адміністрацію праці: роль, функції та організація""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 147 Міжнародної організації праці "Про мінімальні норми на торговельних суднах""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 69 Міжнародної організації праці "Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 47 Міжнародної організації праці "Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 87 Міжнародної організації праці "Про свободу асоціації та захист права на організацію""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 79 Міжнародної організації праці "Про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 159 Міжнародної організації праці "Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 142 Міжнародної організації праці "Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 155 Міжнародної організації праці "Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 11 Міжнародної організації праці "Про права на організацію та об'єднання працівників у сільському господарстві""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 123 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску на підземні роботи в шахтах і рудниках""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 124 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд молодих людей з метою визначення їхньої придатності до праці на підземних роботах у шахтах і копальнях""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 52 Міжнародної організації праці "Про щорічні оплачувані відпустки""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 14 Міжнародної організації праці "Про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 13 Міжнародної організації праці "Про використання свинцевого білила в малярній справі""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 58 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік дітей для допуску їх на роботу в морі""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 98 Міжнародної організації праці "Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 90 Міжнародної організації праці "Про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута 1948 року)""


Міжнародні організації та союзи
Інші №   від 31.12.1991

"Список ратифікацій Конвенції N 92 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту суден (переглянута 1949 року)""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 394 від 30.12.1991

"Про присудження Державних премій України по архітектурі 1991 року"


Міжнародні організації та союзи
Протокол №   від 30.12.1991

"Протокол наради Глав Незалежних Держав"


Міжнародні організації та союзи
Протокол №   від 30.12.1991

"Протокол наради Глав урядів Незалежних Держав"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 7 від 30.12.1991

"Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів"


Міжнародні організації та союзи
Протокол №   від 30.12.1991

"Протокол наради Глав урядів Незалежних Держав"


Міжнародні організації та союзи
Протокол №   від 30.12.1991

"Протокол наради Глав Незалежних Держав"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 30.12.1991

"Угода Глав держав Співдружності Незалежних Держав про власність колишнього Союзу РСР за кордоном"


Органи влади країн СНД
Угода №   від 30.12.1991

"Угода про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору"


Міжнародні організації та союзи
Протокол №   від 30.12.1991

"Протокол наради Глав Незалежних Держав"


Органи влади країн СНД
Угода №   від 30.12.1991

"Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 395 від 30.12.1991

"Про механізм економічного стимулювання укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1992 рік"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 387 від 28.12.1991

"Про визнання таким, що втратив чинність, абзаца другого підпункту 4 пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1986 р. N 235"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Інструкція № 16.01/20 від 28.12.1991

"Інструкція про встановлення груп інвалідів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 382 від 28.12.1991

"Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 378 від 28.12.1991

"Про заходи у зв'язку з введенням в обіг купонів багаторазового використання"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 380 від 28.12.1991

"Про збільшення виробництва лікарської рослинної сировини і препаратів з неї"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 390 від 28.12.1991

"Про затвердження т. Моісеєвої А.В. членом колегії Міністерства охорони здоров'я України"


Верховна Рада України
Постанова № 2024-XII від 27.12.1991

"Про соціальний захист населення і внутрішнього ринку України"


Міністерство економіки та з питань Європейської інтеграції України (Мінекономіки)
Положення № 15 від 27.12.1991

"Положення про порядок формування і застосування вільних (ринкових) цін і тарифів на продукцію, товари і послуги"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 376 від 27.12.1991

"Про систему цін у народному господарстві і на споживчому ринку України"


Президент
Указ № 20 від 27.12.1991

"Про соціальний захист населення в умовах лібералізації цін"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 377 від 27.12.1991

"Про перенесення дня відпочинку в січні 1992 року"


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 426-р від 26.12.1991

"Про тарифи внесків на державне соціальне страхування, що сплачуються колегіями адвокатів"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Ноти №   від 26.12.1991

"Нота про встановлення дипломатичних відносин з Австралією"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Ноти №   від 26.12.1991

"Нота МЗС України про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Державою Ізраїль"


Країни світу
Лист №   від 26.12.1991

"Обмін листами між Президентом України та Президентом Сполучених Штатів Америки"


Президент
Розпорядження № 13 від 25.12.1991

"Про фінансування витрат Адміністрації Президента України в грудні 1991 рок"


Президент
Розпорядження № 14 від 25.12.1991

"Про заробітну плату працівників Адміністрації Президента України в грудні 1991 року"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Ноти №   від 25.12.1991

"Нота МЗС Республіки Вірменія про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Вірменія"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-18/1139 від 25.12.1991

"Про плату за трудові ресурси сільським і селищним Радам народних депутатів промисловими та іншими підприємствами і організаціями, працівники яких проживають в сільській місцевості"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 374 від 24.12.1991

"Питання Адміністрації зони відчуження земель, радіаційно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Вищий арбітражний суд
Лист № 01-18/1131 від 23.12.1991

"Про деякі питання практики вирішення господарських спорів"


Міжнародні організації та союзи
Заява №   від 23.12.1991

"Заява "Дванадцатьох" про майбутній статус Росії та іншіх колишніх республік"


Міжнародні договора СРСР
Угода №   від 21.12.1991

"Угода про спільні заходи щодо ядерної зброї"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 370 від 21.12.1991

"Про додаткові заходи соціального захисту студентів вищих, учнів середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, аспірантів і докторантів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 367 від 21.12.1991

"Про скасування постанови Ради Народних Комісарів УСРР від 17 грудня 1933 р. "Про позбавлення Л. Курбаса звання народного артиста УСРР""


Верховна Рада України
Закон № 2007-XII від 20.12.1991

"Про податок на добавлену вартість"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 20.12.1991

"Угода між Україною і Республікою Куба про торгівлю і співробітництво"


Президент
Указ № 11 від 20.12.1991

"Про розміри надбавок до посадових окладів за класні чини та вислугу років працівникам органів прокуратури України"


Верховна Рада України
Постанова № 2005-XII від 20.12.1991

"Про введення в дію Закону України "Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність""


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 2019-XII від 20.12.1991

"Про пропозиції Міністерства юстиції України і Верховного Суду України щодо встановлення класних чинів для спеціалістів судів, які не є суддями, спеціалістів органів юстиції та державного нотаріату"


Президент
Розпорядження № 9/91-рп від 20.12.1991

"Про фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури України"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 20.12.1991

"Договір про співробітництво між Російською Академією наук і Академією наук України"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 2016-XII від 20.12.1991

"Про застосування на території України Закону СРСР "Про амністію військовослужбовців, які ухилились від військової служби""


Верховна Рада України
Постанова № 2010а-XII від 20.12.1991

"Про проект Закону України про колективне сільськогосподарське підприємство"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 2014-XII від 20.12.1991

"Про Керівника Секретаріату Верховної Ради України"


Верховна Рада України
Заява № 2003-XII від 20.12.1991

"Заява Верховної Ради України з приводу укладення Україною Угоди про співдружність незалежних держав"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 2021-XII від 20.12.1991

"Про проект Закону України про посилення боротьби з організованою злочинністю"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 2020-XII від 20.12.1991

"Про інформацію Комісії Верховної Ради України у питаннях екології та раціонального природокористування "Про стан ведення лісового господарства і дотримання природоохоронного законодавства лісовими підприємствами і організаціями в Карпатському регіоні""


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 2018-XII від 20.12.1991

"Про проект Закону України про державну статистику"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 2017-XII від 20.12.1991

"Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до статті 248-11 Цивільного процесуального кодексу України"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 20.12.1991

"Угода про співробітництво господарських, арбітражних судів Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України"


Верховна Рада України
Постанова № 2012а-XII від 20.12.1991

"Про проекти законів України про приватизацію державних підприємств, приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію), про банкрутство, про приватизаційні цінні папери"


Верховна Рада України
Постанова № 2012-XII від 20.12.1991

"Про порядок введення в дію Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей""


Верховна Рада України
Постанова № 2006-XII від 20.12.1991

"Про прогноз Республіканського бюджету України на I квартал 1992 року"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 369 від 20.12.1991

"Про коригування рівнів пенсій, призначених до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення""


Верховна Рада України
Закон № 2009-XII від 20.12.1991

"Про селянське (фермерське) господарство"


Верховна Рада України
Закон № 2011-XII від 20.12.1991

"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"


Верховна Рада України
Закон № 2004-XII від 20.12.1991

"Про обернення майна Компартії України та КПРС на державну власність"


Європ. економ. співтовариство (ЄЕС)
Директива № 91/675/ЄЕС від 19.12.1991

"Директива Ради 91/675/ЄЕС "Щодо утворення Комітету з питань страхування""


Європ. економ. співтовариство (ЄЕС)
Директива № 91/674/ЄЕС від 19.12.1991

"Директива Ради 91/674/ЄЕС "Щодо річних звітів та консолідованих звітів страхових компаній""


Верховна Рада України
Закон № 2001-XII від 19.12.1991

"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Президент
Указ № 9 від 19.12.1991

"Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю"


Міжнародні організації та союзи
Директива № 91/674/СЕЕ від 19.12.1991

"Директива Ради N 91/674/СЕЕ про річну звітність та консолідовані рахунки страхових підприємств"


Верховна Рада України
Постанова № 1998-XII від 18.12.1991

"Про проект Закону України про оподаткування доходів підприємств і організацій"


Верховна Рада України
Закон № 1993-XII від 18.12.1991

"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР"


Президент
Указ № 8 від 18.12.1991

"Про підвищення грошового утримання військовослужбовців, окладів і тарифних ставок працівників підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України"


Європ. економ. співтовариство (ЄЕС)
Рекомендації № 92/48/ЄЕС від 18.12.1991

"Рекомендація Комісії 92/48/ЄЕС "Щодо страхових посередників""


Верховна Рада України
Постанова № 1992-XII від 18.12.1991

"Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради Української РСР від 4 червня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про освіту""


Верховна Рада України
Звернення № 1999-XII від 18.12.1991

"Звернення Верховної Ради України до Міжнародного Олімпійського Комітету"


Верховна Рада України
Закон № 1996-XII від 18.12.1991

"Про акцизний збір"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 2000-XII від 18.12.1991

"Про проекти законів України про приватизацію державних підприємств, про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) та про банкрутство"


Верховна Рада України
Закон № 1994-XII від 18.12.1991

"Про державне мито"


Верховна Рада України
Постанова № 1995-XII від 18.12.1991

"Про порядок введення в дію Закону України "Про державне мито""


Верховна Рада України
Постанова № 1989-XII від 17.12.1991

"Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів"


Міжнародні організації та союзи
Хартія №   від 17.12.1991

"Європейська Енергетична Хартія"


Органи влади країн СНД
Угода №   від 17.12.1991

"Угода про створення Регіональної співдружності в галузі зв'язку"


Верховна Рада України
Закон № 1991-XII від 17.12.1991

"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи""


Верховна Рада України
Постанова № 1990-XII від 17.12.1991

"Про проект Закону України про пресу"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 1986-XII від 16.12.1991

"Про надання права Національному банку України виступати гарантом кредитів перед іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 1985-XII від 16.12.1991

"Про проект Закону України про колективне сільське господарство"


Організація об'єднаних націй (ООН)
Принципи №   від 16.12.1991

"Принципи Організації Об'єднаних Націй стосовно літніх людей"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 1987-XII від 16.12.1991

"Про проект Закону України про Службу національної безпеки України"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 1984-XII від 16.12.1991

"Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства""


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 1988-XII від 16.12.1991

"Про проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та Житлового кодексу Української РСР"


Кабінет Міністрів України
Розпорядження № 414-р від 16.12.1991

"Про підвищення з 1 грудня 1991 року тарифних ставок і посадових окладів працівників бюджетних установ і організацій"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Комюніке №   від 14.12.1991

"Спільне комюніке щодо встановлення консульських відносин між Україною і Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 356 від 14.12.1991

"Про створення Державної адміністрації залізничного транспорту України"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 355 від 14.12.1991

"Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1991 року"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 358 від 14.12.1991

"Про затвердження т. Груші С.П. головою правління Української державної страхової комерційної організації"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 363 від 14.12.1991

"Про тт. Кузьменка С.М. і Хропатого Б.Ф."


Верховна Рада України
Постанова № 1980-XII від 13.12.1991

"Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Духова Б.І."


Верховна Рада України
Постанова № 1978-XII від 13.12.1991

"Про порядок введення в дію Закону України "Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності""


Верховна Рада України
Постанова № 1982-XII від 13.12.1991

"Про утворення Печенізького району Харківської області"


Верховна Рада України
Постанова № 1981-XII від 13.12.1991

"Про утворення Петриківського району Дніпропетровської області"


Верховна Рада України
Постанова № 1983-XII від 13.12.1991

"Про віднесення селища міського типу Первомайський Харківської області до категорії міст обласного підпорядкування"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Протокол №   від 13.12.1991

"Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Болгарією"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Протокол №   від 13.12.1991

"Протокол про встановлення консульських відносин між Україною та Республікою Болгарія"


Верховна Рада України
Закон № 1977-XII від 13.12.1991

"Про наукову і науково-технічну діяльність"


Президент
Розпорядження № 1/91-рп від 13.12.1991

"Про Секретаря Адміністрації Президента"


Верховна Рада України
Постанова № 1979-XII від 13.12.1991

"Про проект Закону України про культуру"


Президії верховної ради України (Президія ВР)
Постанова № 1969-XII від 12.12.1991

"Про утворення Петриківського району Дніпропетровської області"


Президент
Указ № 3 від 12.12.1991

"Про прийняття обов'язків Головнокомандуючого Збройними Силами України"


Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 | Стр. 53


<< Главная страницаУкраина онлайн