Законодательство Украины


 

Законодательство Украины

1993-1902 г.

Архив. Документы в редакции 2007 года

Обновление

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 | Стр. 53

Кабінет Міністрів України
Постанова № 1094 від 31.12.1993

"Про затвердження Правил дорожнього руху"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1090 від 31.12.1993

"Про затвердження Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 70 від 31.12.1993

"Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом від 22 квітня 1993 р. N 15"


Мiнiстерство внутрiшнiх справ України (МВС)
Наказ № 859/550/86 від 31.12.1993

"Про затвердження Положення про спеціалізовані служби організації дорожнього руху"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1086 від 31.12.1993

"Про першочергові заходи щодо забезпечення видачі паспортів громадянина України"


Міністерство оборони України (Міноборони)
Наказ № 313 від 31.12.1993

"Про затвердження Положення про Головну контрольно-ревізійну інспекцію Міністерства оборони України"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 258 від 30.12.1993

"Про затвердження Положення про факультет (відділення) підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів України"


Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 04-4629/01-3/8 від 29.12.1993

"Доповнення, що вносяться до Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"


Президент
Указ № 612/93 від 29.12.1993

"Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 256 від 29.12.1993

"Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Інструкція № 34-100/200 від 29.12.1993

"Про строки сплати у 1994 році податку на добавлену вартість та акцизного збору"


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 138 від 29.12.1993

"Про типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування"


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 135 від 28.12.1993

"Про Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці"


Національний банк
Інструкція № 19010/3086-7838 від 28.12.1993

"В доповнення до "Порядку викупу Національним банком України коштів в іноземній валюті""


Міністерство юстиції України (Мін'юст)
Наказ № 22/5 від 28.12.1993

"Про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату"


Укоопспілка
Постанова № 200 від 27.12.1993

"Про затвердження нормативних документів, що регламентують порядок роботи об'єктів громадського харчування споживчої кооперації України"


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Наказ № 245 від 27.12.1993

"Про затвердження Положення про експериментальне будівництво"


Укоопспілка
Наказ № 200 від 27.12.1993

"Положення про порядок формування і застосування цін в об'єктах громадського харчування споживчої кооперації України"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 3-1027 від 27.12.1993

"Про виключення з державної реєстрації Таблиці значень граничних розходжень визначення маси нетто нафти і нафтопродуктів при різних способах і методах виміру на станціях відправлення і станціях призначення України"


Міжнародні угоди України
Угода №   від 24.12.1993

"Угода про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності (укр/рос)"


Фонд державного майна
Наказ № 583 від 24.12.1993

"Про затвердження Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства"


Верховна Рада України
Постанова № 3811-XII від 24.12.1993

"Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"


Верховна Рада України
Закон № 3806-XII від 24.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення"


Верховна Рада України
Закон № 3814-XII від 24.12.1993

"Про Національний архівний фонд та архівні установи"


Верховна Рада України
Закон № 3818-XII від 24.12.1993

"Про біженців"


Верховна Рада України
Постанова № 3817-XII від 24.12.1993

"Про порядок введення в дію Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану""


Верховна Рада України
Закон № 3807-XII від 24.12.1993

"Про органи реєстрації актів громадянського стану"


Верховна Рада України
Закон № 3813-XII від 24.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні""


Верховна Рада України
Закон № 3805-XII від 24.12.1993

"Про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави"


Верховна Рада України
Закон № 3808-XII від 24.12.1993

"Про фізичну культуру і спорт"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Угода №   від 24.12.1993

"Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилення від сплати податків стосовно податків на доходи і майно"


Органи влади країн СНД
Рішення №   від 24.12.1993

"Рішення про Штаб з координації військового співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав"


Верховна Рада України
Постанова № 3789-XII від 23.12.1993

"Про заходи щодо стабілізації соціально-економічного становища в Україні"


Верховна Рада України
Закон № 3787-XII від 23.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР"


Верховна Рада України
Закон № 3784-XII від 23.12.1993

"Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність""


Верховна Рада України
Постанова № 3770-XII від 23.12.1993

"Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки""


Органи влади країн СНД
Угода №   від 23.12.1993

"Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав"


Верховна Рада України
Закон № 3781-XII від 23.12.1993

"Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"


Верховна Рада України
Закон № 3791-XII від 23.12.1993

"Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність""


Верховна Рада України
Закон № 3785-XII від 23.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху"


Верховна Рада України
Закон № 3779-XII від 23.12.1993

"Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"


Верховна Рада України
Постанова № 3794-XII від 23.12.1993

"Про участь України у Всесвітній конвенції про авторське право 1952 року"


Верховна Рада України
Закон № 3792-XII від 23.12.1993

"Про авторське право і суміжні права"


Верховна Рада України
Постанова № 3769-XII від 23.12.1993

"Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі""


Верховна Рада України
Закон № 3780-XII від 23.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до окремих статей Кримінально-процесуального кодексу України з питань права на захист підозрюваного, обвинуваченого і підсудного"


Верховна Рада України
Постанова № 3771-XII від 23.12.1993

"Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг""


Верховна Рада України
Закон № 3782-XII від 23.12.1993

"Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"


Верховна Рада України
Закон № 3790-XII від 23.12.1993

"Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України""


Верховна Рада України
Закон № 3795-XII від 23.12.1993

"Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації""


Верховна Рада України
Закон № 3767-XII від 22.12.1993

"Про міжнародні договори України"


Держатомнагляд
Наказ № 213 від 22.12.1993

"Про затвердження Тимчасового положення про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок, умови та правила здійснення цього виду діяльності,"


Міністерство транспорту України (Мінтранс)
Наказ № 508 від 22.12.1993

"Про затвердження Правил нормування робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України"


Верховна Рада України
Постанова № 3757-XII від 21.12.1993

"Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 341 від 21.12.1993

"Про затвердження Інструкції про атестацію службових осіб митних органів України"


Національний банк
Інструкція № 26014/1393-7697 від 21.12.1993

"Щодо зниження дії грошового мультиплікатора"


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 132 від 21.12.1993

"Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві"


Верховна Рада України
Закон № 3759-XII від 21.12.1993

"Про телебачення і радіомовлення"


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Лист № 05-250/4-04 від 20.12.1993

"Стосовно документів, на підставі яких надаються пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1049 від 20.12.1993

"Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 455 від 20.12.1993

"Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України"


Верховна Рада України
Закон № 3744-XII від 17.12.1993

"Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні"


Верховна Рада України
Постанова № 3747-XII від 17.12.1993

"Про порядок введення в дію Закону України "Про пожежну безпеку""


Верховна Рада України
Закон № 3745-XII від 17.12.1993

"Про пожежну безпеку"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1046 від 17.12.1993

"Про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1994 році"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1058 від 17.12.1993

"Про затвердження переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні"


Президент
Указ № 596/93 від 16.12.1993

"Про Комплексну програму розбудови державного кордону України"


Верховна Рада України
Постанова № 3724-XII від 16.12.1993

"Про введення в дію Закону України "Про державну службу""


Верховна Рада України
Закон № 3721-XII від 16.12.1993

"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"


Національний банк
Інструкція № 19010/2943-7594 від 16.12.1993

"Тимчасовий порядок проведення операцій з купівлі та продажу валютних надходжень на Тендерах Центру клірингових розрахунків при Українській міжбанківській валютній біржі"


Верховна Рада України
Закон № 3714-XII від 16.12.1993

"Про внесення доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво""


Верховна Рада України
Закон № 3712-XII від 16.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво""


Верховна Рада України
Закон № 3719-XII від 16.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до статей 43,43-1 Кодексу законів про працю України"


Верховна Рада України
Закон № 3713-XII від 16.12.1993

"Про внесення доповнення до статті 4 Закону України "Про підприємництво""


Національний банк
Інструкція № 19010/2942-7593 від 16.12.1993

"Про здійснення операцій з купівлі валютних коштів"


Верховна Рада України
Закон № 3709-XII від 16.12.1993

"Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства""


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 109 від 16.12.1993

"Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств"


Верховна Рада України
Закон № 3708-XII від 16.12.1993

"Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю""


Верховна Рада України
Закон № 3706-XII від 16.12.1993

"Про доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України"


Верховна Рада України
Закон № 3723-XII від 16.12.1993

"Про державну службу"


Верховна Рада України
Постанова № 3720-XII від 16.12.1993

"Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України"


Верховна Рада України
Закон № 3710-XII від 16.12.1993

"Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства""


Верховна Рада України
Закон № 3718-XII від 16.12.1993

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"


Верховна Рада України
Закон № 3716-XII від 16.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України"


Національний банк
Лист № 17010/2013-7550 від 15.12.1993

"План рахунків бухгалтерського обліку в банках України"


Верховна Рада України
Закон № 3683-XII від 15.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення"


Державний комітет україни у справах містобудування і архітектури
Положення № 9 від 15.12.1993

"Положення про підрядні контракти у будівництві України"


Верховна Рада України
Закон № 3690-XII від 15.12.1993

"Про насіння"


Верховна Рада України
Закон № 3694-XII від 15.12.1993

"Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України"


Верховна Рада України
Закон № 3693-XII від 15.12.1993

"Про внесення змін і доповнень, що випливають з Закону України "Про колективні договори і угоди", до Кодексу законів про працю України та Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці""


Верховна Рада України
Постанова № 3686-XII від 15.12.1993

"Про збереження та розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах"


Верховна Рада України
Закон № 3687-XII від 15.12.1993

"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"


Верховна Рада України
Закон № 3682-XII від 15.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів""


Верховна Рада України
Закон № 3689-XII від 15.12.1993

"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"


Верховна Рада України
Закон № 3688-XII від 15.12.1993

"Про охорону прав на промислові зразки"


Верховна Рада України
Закон № 3691-XII від 15.12.1993

"Про племінну справу у тваринництві"


Вищий арбітражний суд
Роз'яснення № 01-6/1301 від 14.12.1993

"Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 1032 від 14.12.1993

"Про збільшення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та ставки їх прогресивного оподаткування"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Договір №   від 13.12.1993

"Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах"


Мінсоцзахист (Мінсоцзабез)
Наказ № 185/04-4505/13-306 від 10.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок призначення і виплати щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами, затвердженого наказом Міністерства соціального захисту насел"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 241 від 10.12.1993

"Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 983 від 06.12.1993

"Про перерахунок пенсій, призначених до 1 грудня 1993 року"


Національний банк
Порядок № 19010/2170-7344 від 06.12.1993

"Порядок встановлення і використання курсу українського карбованця"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 981 від 06.12.1993

"Про внесення змін і доповнень до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1992 р. N 77 "Про створення Державного інноваційного фонду""


Кабінет Міністрів України
Постанова № 974 від 02.12.1993

"Про заходи у зв'язку з підвищенням мінімального розміру заробітної плати"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 975 від 02.12.1993

"Про додаткові грошові виплати населенню у зв'язку з підвищенням роздрібних цін і тарифів"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 976 від 02.12.1993

"Про межу малозабезпеченості та підвищення розмірів цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Наказ № 321 від 30.11.1993

"Про порядок оплати робіт, що виконуються проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського господарства"


Міністерство закордонних справ України (МЗС)
Протокол №   від 30.11.1993

"Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) з поправками від 30.11.93"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 430 від 30.11.1993

"Про затвердження Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат"


Державний комітет України з нагляду за охороною праці (Держнаглядпраці)
Наказ № 123 від 30.11.1993

"Про перелік робіт з підвищеною небезпекою"


Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)
Інші № 321 від 30.11.1993

"Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 429 від 30.11.1993

"Про затвердження Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах"


Вищий арбітражний суд
Лист № 05-2/1249 від 30.11.1993

"Про відкликання п.4 листа Вищого Арбітражного Суду України від 05.10.93 N 01-8/1076"


Міністерство освіти і науки України (МОН)
Наказ № 426 від 29.11.1993

"Про затвердження Типового статуту державного професійного навчально-виховного закладу України"


Національний банк
Роз'яснення № 19010/2109 від 29.11.1993

"Про порядок обміну неконвертованих валют на території України"


Верховна Рада України
Закон № 3659-XII від 26.11.1993

"Про Антимонопольний комітет України"


Верховна Рада України
Закон № 3662-XII від 26.11.1993

"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру""


Президент
Указ № 561/93 від 26.11.1993

"Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю"


Верховна Рада України
Закон № 3664-XII від 26.11.1993

"Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо завершення комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг""


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 98/118/740 від 25.11.1993

"Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку"


Верховна Рада України
Постанова № 3653-XII від 25.11.1993

"Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком"


Фонд державного майна
Наказ № 514 від 25.11.1993

"Про затвердження Інструкції про умови ліцензування представницької діяльності з приватизаційними паперами"


Верховна Рада України
Закон № 3651-XII від 25.11.1993

"Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 95 від 23.11.1993

"Про затвердження Порядку видачі, обліку і пред'явлення до оплати простих векселів у сплату вивізного (експортного) мита"


Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)
Наказ № 229 від 23.11.1993

"Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів охорони здоров'я та соціального захисту населення"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 94 від 23.11.1993

"Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації, та інформації про їх випуск"


Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем)
Наказ № 99 від 22.11.1993

"Про затвердження Тимчасового положення щодо порядку визначення розмірів і початкової ціни земельних ділянок, відведених під об'єкти загальнодержавної власності, що перебувають у стані незавершеного будівництва і підлягають приватизації"


Верховна Рада України
Закон № 3628-XII від 19.11.1993

"Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір""


Верховна Рада України
Закон № 3629-XII від 19.11.1993

"Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито""


Верховна Рада України
Закон № 3632-XII від 19.11.1993

"Про внесення змін, що стосуються порядку звільнення деяких категорій працівників, до Кодексу законів про працю України"


Верховна Рада України
Закон № 3627-XII від 19.11.1993

"Про внесення змін і доповнень до декретів Кабінету Міністрів України про податок на добавлену вартість"


Верховна Рада України
Закон № 3630-XII від 19.11.1993

"Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" та "Про акцизний збір""


Верховна Рада України
Закон № 3625-XII від 19.11.1993

"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу""


Верховна Рада України
Закон № 3631-XII від 19.11.1993

"Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну"


Верховна Рада України
Закон № 3623-XII від 18.11.1993

"Про вибори народних депутатів України"


Міжнародні угоди України
Угода №   від 18.11.1993

"Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості"


Верховна Рада України
Закон № 3610-XII від 17.11.1993

"Про внесення змін до Кодексу законів про працю України у зв'язку з встановленням 40-годинного робочого тижня"


Верховна Рада України
Закон № 3622-XII від 17.11.1993

"Про внесення змін до статті 39 Конституції (Основного Закону) України"


Державний митний комітет України (Держмитслужба)
Наказ № 291 від 15.11.1993

"Про затвердження Тимчасового порядку обліку, оцінки і використання конфіскованого митними органами України майна, валюти та цінностей, безхазяйного майна, товарів та інших предметів за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 933 від 13.11.1993

"Про надання підприємствам, що виробляють хімічні волокна, податкових пільг при здійсненні ними бартерних (товарообмінних) операцій"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 929 від 12.11.1993

"Про державний контракт і державне замовлення на сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство на 1994 рік"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 923 від 12.11.1993

"Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств та організацій"


Президент
Указ № 521/93 від 12.11.1993

"Про поширення чинності Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240 на військовослужбовців Управління державної охорони та інших військових формувань"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 932 від 12.11.1993

"Про порядок формування та розміщення державного контракту і державного замовлення у 1994 році"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 926 від 12.11.1993

"Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів"


Вищий арбітражний суд
Роз'яснення № 01-6/1205 від 12.11.1993

"Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з поставкою продукції і товарів неналежної якості та некомплектних"


Кабінет Міністрів України
Постанова № 925 від 12.11.1993

"Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища України"


Міністерство фінансів України (Мінфін)
Наказ № 88 від 12.11.1993

"Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання"


Аудиторська палата
Положення № 5 від 11.11.1993

"Положення про порядок сертифікації громадян України, які мають намір займатися аудиторською діяльністю"


Верховна Рада України
Закон № 3582-XII від 11.11.1993

"Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України"


Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17 | Стр. 18 | Стр. 19 | Стр. 20 | Стр. 21 | Стр. 22 | Стр. 23 | Стр. 24 | Стр. 25 | Стр. 26 | Стр. 27 | Стр. 28 | Стр. 29 | Стр. 30 | Стр. 31 | Стр. 32 | Стр. 33 | Стр. 34 | Стр. 35 | Стр. 36 | Стр. 37 | Стр. 38 | Стр. 39 | Стр. 40 | Стр. 41 | Стр. 42 | Стр. 43 | Стр. 44 | Стр. 45 | Стр. 46 | Стр. 47 | Стр. 48 | Стр. 49 | Стр. 50 | Стр. 51 | Стр. 52 | Стр. 53


<< Главная страницаУкраина онлайн