Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про порядок опублікування постанов і набрання чинності постановами і розпорядженнями Уряду Української РСР

Рада Міністрів УРСР

Постанова № 144 від 29.02.1980

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 29 лютого 1980 р. N 144
                Київ
 
         (ЗП УРСР, 1980 р., N 3, ст. 24)
 
    { Постанова втратила чинність, крім абзацу другого
     пункту 2 та пункту 3 в частині набрання чинності
     неопублікованими постановами і розпорядженнями
     Кабінету Міністрів України на підставі Постанови
     КМ N 51 ( 51-98-п ) від 20.01.98 }
    
     Про порядок опублікування постанов і набрання
      чинності постановами і розпорядженнями Уряду
             Української РСР
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Ради Міністрів УРСР
       N 419 ( 419-82-п ) від 16.08.82 
       N  7 (  7-87-п ) від 09.01.87 
       N 87 ( 87-88-п ) від 11.04.88       
                     Постановами КМ
       N 386 ( 386-91-п ) від 28.12.91
       N 267 ( 267-93-п ) від 09.04.93 }
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
{ Пункт 1 втратив чинність в частині видання Зібрання постанов
Уряду Міністерством юстиції на підставі Постанови КМ N 267
( 267-93-п ) від 09.04.93 }
   1. Встановити, що  постанови  Уряду  УРСР,  які  носять
нормативний характер або мають загальне значення, публікуються
українською і російською мовами у Зібранні  постанов  Уряду
Української РСР, що видається Міністерством юстиції УРСР.
 
   Постанови Уряду УРСР, які через важливість або терміновість
передбачених в них заходів підлягають широкому і  негайному
обнародуванню, публікуються в газетах, а в необхідних випадках
оголошуються також по телебаченню і радіо або передаються по
телеграфу.
 
   2. Встановити,  що в постановах Уряду УРСР нормативного
характеру повинен бути вказаний строк введення їх в дію.
 
   У тих випадках, коли в постановах Уряду УРСР не вказаний
строк введення в дію, вони набирають чинності з моменту їх
прийняття.
 
   3. Розпорядження Ради Міністрів УРСР набирають чинності з
моменту їх прийняття і опублікуванню у Зібранні постанов Уряду
Української РСР не підлягають.
 
   4. Договори, що набрали чинності для Української РСР, -
міжнародні договори, укладені від імені Української РСР, рішення
про підписання яких прийняті Радою Міністрів УРСР, договори, які
укладено від імені Уряду УРСР і які не підлягають ратифікації,
договори, приєднання до яких або прийняття яких було здійснено на
підставі  рішень  Уряду  УРСР,  -  публікуються за поданням
Міністерства закордонних справ УРСР у Зібранні постанов Уряду
Української РСР.
 
   Міжнародні договори Української РСР, автентичні тексти яких
складено іноземними мовами, публікуються однією з цих мов з
офіційним  перекладом на українську мову. Публікується також
офіційний переклад на російську мову.
 
   5. Постанови Уряду УРСР, не опубліковані у Зібранні постанов
Уряду Української РСР або в газетах, а також розпорядження Ради
Міністрів УРСР можуть бути опубліковані в інших  друкованих
виданнях за поданням відповідних організацій лише з дозволу
Керуючого Справами Ради Міністрів УРСР.
 
   6. На оригіналах постанов Уряду  УРСР,  які  підлягають
опублікуванню згідно з пунктом 1 цієї постанови, робляться такі
написи:
 
   "Підлягає опублікуванню у Зібранні постанов";
   "Підлягає опублікуванню у Зібранні постанов і в газетах";
   "Підлягає опублікуванню у Зібранні постанов,  газетах  і
оголошенню по телебаченню та радіо".
 
   7. Постанови  Уряду  УРСР,  незалежно  від опублікування
відповідно до цієї постанови, розсилаються Управлінням Справами
Ради  Міністрів УРСР зразу ж після їх прийняття виконкомам
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад  народних
депутатів, міністерствам і державним комітетам УРСР, Комітету
народного контролю УРСР, Головному управлінню УРСР по іноземному
туризму, Прокуратурі УРСР, Верховному Суду УРСР, а також іншим
організаціям за переліком, що визначається Керуючим Справами Ради
Міністрів УРСР. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно  з
Постановами Ради Міністрів УРСР N 419 ( 419-82-п ) від 16.08.82,
N 7 ( 7-87-п ) від 09.01.87, N 87 ( 87-88-п ) від 11.04.88 )
 
   8. Зібрання постанов Уряду Української РСР видається один раз
на місяць.
 
   Розповсюдження Зібрання  постанов  Уряду  Української РСР
провадиться шляхом відкритої передплати.
 
   Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і
книжкової торгівлі забезпечувати випуск Зібрання постанов Уряду
Української РСР і здачу його для розсилки передплатникам в строк
не більше 20 днів з часу надходження відповідних матеріалів до
видавництва.
 
   9. Міністерствам, державним комітетам, відомствам УРСР і
виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад
народних депутатів вжити заходів до забезпечення підвідомчих
підприємств,  установ і організацій Зібранням постанов Уряду
Української РСР.
 
   10. У зв'язку з цією постановою:
 
   ( Підпункт "а" пункту 10 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 386 ( 386-91-п ) від 28.12.91 ) а) у підпункті "і"
пункту 8 Положення про Міністерство юстиції УРСР, затвердженого
постановою Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1972 р. N 416 (ЗП
УРСР, 1972 р., N 9, ст. 85), слова: "видає Збірник постанов і
розпоряджень Уряду УРСР" замінити словами:  "видає  Зібрання
постанов Уряду Української РСР";
 
   б) визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР
згідно з переліком, що додається.
 
 
   Голова
   Ради Міністрів УРСР                 О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 К.БОЙКО
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 29 лютого 1980 р. N 144
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду УРСР, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Раднаркому УРСР від 3 квітня 1920 р. "Про
видання "Зібрання узаконень і розпоряджень Робітничо-Селянського
Уряду України і Уповноважених РСФРР" (ЗУ УРСР, 1920 р., N 6, ст.
102).
 
   2. Постанова Раднаркому УРСР від 16 серпня 1938 р. N 1134
"Про збірник законів, постанов і розпоряджень Уряду УРСР".
 
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 грудня 1949 р. N
3572-38.
 
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 січня 1950 р. N
137-11.
 
   5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 квітня 1957 р., N 371
"Про відновлення розповсюдження Збірника постанов і розпоряджень
Уряду Української РСР шляхом передплати" (ЗП УРСР, 1957 р., N 7-8,
ст. 83).
 
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 квітня 1959 р. N 472
"Про  порядок  опублікування  постанов  і розпоряджень Уряду
Української РСР і набрання ними чинності" (ЗП УРСР, 1959 р., N 4,
ст.34).
 
   7. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 7 серпня 1963 р. N 896 "Про зміну та визнання такими, що
втратили  силу,  рішень  Уряду Української РСР у зв'язку з
ліквідацією Міністерства юстиції Української РСР" (ЗП УРСР, 1963
р., N 8, ст. 67).
 
   8. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1966 р. N
636.<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн