Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про гербові печатки Верховної Ради України, її органів і структурних підрозділів апарату

Президії верховної ради України (Президія ВР)

Постанова № 2323-XII від 11.05.1992

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад 
            П О С Т А Н О В А
         Президії Верховної Ради України
     Про гербові печатки Верховної Ради України, її
      органів і структурних підрозділів апарату

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 31, ст.452 )
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити зразки і опис гербових печаток Верховної Ради
України, Президії, Секретаріату і Управління Справами Верховної
Ради України, Комісії в справах колишніх партизанів Великої
Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. при Президії Верховної Ради
України (додаються).
   2. Встановити, що:
   - гербовою печаткою Верховної Ради України скріплюються акти
Верховної Ради України, витяги з протоколів її засідань, грамоти
про ратифікацію міжнародних угод, конвенцій, посвідчення народних
депутатів України, Голови Верховної Ради, Першого заступника та
заступника Голови Верховної Ради України,  членів  Президії
Верховної Ради України, службових осіб,  які  призначаються
Верховною Радою України;
   - гербовою печаткою Президії Верховної  Ради  України
скріплюються постанови Президії  Верховної  Ради  України,
розпорядження Голови Верховної Ради України, витяги з протоколів
засідань Президії Верховної Ради України, посвідчення службових
осіб, які призначаються Президією Верховної Ради України;
   - гербовою печаткою Секретаріату Верховної Ради України
скріплюються записи у трудових книжках народних депутатів України,
які перейшли на постійну роботу у Верховну Раду  України,
працівників апарату Верховної Ради України, довідки з кадрових
питань, посвідки про відрядження, тексти телеграм за межі України,
інші документи, що потребують скріплення даною печаткою;
   - гербовою печаткою Управління Справами Верховної  Ради
України скріплюються банківські, фінансово-господарські документи
з питань господарського обслуговування Верховної Ради України, її
органів і структурних підрозділів апарату;
   - гербовою печаткою Комісії в справах колишніх партизанів
Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. при Президії Верховної
Ради України скріплюються партизанські квитки, архівні довідки,
інші документи, що підтверджують участь у підпільно-партизанському
русі на Україні.
   3. Відповідальним за зберігання і законність користування
гербовими печатками Верховної Ради України, Президії, Секретаріату
Верховної Ради України є Керівник Секретаріату, гербової печатки
Управління Справами Верховної Ради України - Керуючий Справами,
Комісії в справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни
1941 - 1945 рр. - голова цієї комісії.
   4. Дизайн печаток і штампів, що не мають  зображення
Державного герба України і використовуються  у  діловодстві
Верховної Ради України, її органів та структурних підрозділів
апарату, затверджує Керівник Секретаріату Верховної Ради України,
за винятком печаток і штампів структурних підрозділів апарату,
господарських об'єктів і установ, підпорядкованих  Управлінню
Справами, зразки яких затверджує Керуючий Справами Верховної Ради
України.
   5. Усі печатки і штампи, що використовуються в діловодстві
Верховної Ради України, її органах і структурних підрозділах
апарату, замовляються Секретаріатом Верховної Ради України, який
здійснює  облік і контроль за правильним їх зберіганням  і
використанням.


 Голова Верховної Ради України               І. ПЛЮЩ

 м.Київ, 11 травня 1992 року
   N 2323-XII

                       Додаток N 1
                    до Постанови Президії 
                    Верховної Ради України
                    від 11 травня 1992 року
                       N 2323-XII

               ОПИС
    гербових печаток Верховної Ради України, Президії,
    Секретаріату, Управління Справами Верховної Ради
    України, Комісії в справах колишніх партизанів
    Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. при 
         Президії Верховної Ради України
   Гербові печатки  Верховної  Ради  України,  Президії,
Секретаріату, Управління Справами Верховної Ради України, Комісії
у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни 1941 -
1945 рр. при Президії Верховної Ради України  мають  форму
правильного кола діаметром відповідно 45, 40 і 30 мм. Краї
печаток обрамлено подвійними бортиками, в центрі печаток вміщено
зображення малого Державного герба України розміром відповідно
20, 15 і 12 мм.
   По зовнішньому від зображення герба колу зліва направо
розміщено повну назву відповідного органу:  "Верховна  Рада
України", "Президія Верховної Ради  України",  "Секретаріат
Верховної Ради України", "Управління Справами Верховної Ради
України", "Комісія в справах колишніх  партизанів  Великої
Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. при Президії Верховної Ради
України". Написи  виконано  українською  мовою,  оригінальним
шрифтом, нижній стик напису розділяє декоративна крапка розміром
1,5 мм.
   Печатки виготовляються на полімерній основі.


                       Додаток N 2
                   до Постанови Президії
                   Верховної Ради України
                   від 11 травня 1992 року
                       N 2323-XII
               ЕСКІЗИ
      гербових печаток Верховної Ради України, її
      органів і структурних підрозділів апарату

             Зразок печатки
             Зразок печатки
             Зразок печатки
   Оригінали  ескізів печаток виконані  художником-графіком
Видоняком А. П. неодноразовим  дипломантом  Всесоюзних  і
республіканських конкурсів "Мистецтво книги" провідним художнім
редактором видавництва "Урожай".

             Зразок печатки
             Зразок печатки


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн