Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про політичну ситуацію, яка склалася у зв'язку з рішеннями, прийнятими Верховною Радою Республіки Крим 5 травня 1992 року

Верховна Рада України

Постанова № 2333-XII від 13.05.1992

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про політичну ситуацію, яка склалася у зв'язку з
     рішеннями, прийнятими Верховною Радою Республіки
           Крим 5 травня 1992 року

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 31, ст.445 )


   Верховна Рада України, йдучи назустріч побажанням населення
Криму, а також виходячи з історичних і національних особливостей
регіону, 12 лютого 1991 року прийняла Закон, яким відновила
Кримську АРСР у складі України. Відповідні зміни було внесено і в
Конституцію України ( 888-09 ).
   Законом від 29 квітня 1992 року ( 2299-12 ) Верховна Рада
України закріпила за Кримом широкі повноваження щодо самостійного
розв'язання питань економічного, соціального і духовного розвитку.
   Незважаючи на це, Верховна Рада Республіки Крим 5 травня
1992 року прийняла постанови "Про Акт про проголошення державної
самостійності  Республіки  Крим"   і   "Про   проведення
загальнокримського  референдуму",  чим  порушила  Конституцію
України, якою встановлено, що територію України не може бути
змінено без її згоди (стаття 70) і що Республіка Крим є складовою
частиною України і самостійно вирішує лише ті питання, які
віднесені до її відання (стаття 75-1). За Конституцією України
прийняття рішень з питань державного устрою України віднесено до
відання Верховної Ради України (пункт 2 статті 97).
   Верховна Рада України відзначає, що прийняття Верховною Радою
Республіки Крим згаданих рішень дестабілізувало обстановку як у
Криму, так і в Україні в цілому.
   Обговоривши політичну ситуацію, яка склалася у зв'язку з
рішеннями, прийнятими Верховною Радою Республіки Крим 5 травня
1992 року, керуючись пунктом 31 статті 97 Конституції України,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати "Акт про проголошення державної самостійності
Республіки Крим", постанову "Про Акт про проголошення державної
самостійності Республіки Крим" та постанову "Про проведення за-
гальнокримського  референдуму",  прийняті  Верховною  Радою
Республіки Крим 5 травня 1992 року, такими, що  суперечать
Конституції України.
   2. Зупинити дію постанов Верховної Ради Республіки Крим "Про
Акт про проголошення державної самостійності Республіки Крим" і
"Про проведення загальнокримського референдуму" як таких, що
суперечать Конституції України.
   3. Верховній Раді Республіки Крим до 20 травня 1992 року
скасувати свої постанови від 5 травня 1992 року "Про Акт про про-
голошення державної самостійності Республіки Крим" і "Про прове-
дення загальнокримського референдуму" як такі, що суперечать
Конституції України.
   4. Комісії Верховної Ради України у питаннях законодавства і
законності проаналізувати всі законодавчі акти, видані Верховною
Радою Республіки Крим, щодо їх відповідності Конституції України і
Закону України "Про статус автономної Республіки Крим" ( 2299-12 )
і подати висновки Верховній Раді України до 20 травня 1992 року.
   5. Запропонувати Президенту України вжити невідкладних за-
ходів щодо відновлення конституційного правопорядку в автономній
Республіці Крим.

   Верховна Рада України заявляє про свою готовність до продов-
ження діалогу з представницькими органами Криму стосовно станов-
лення автономії Криму на основі Конституції України і Закону Ук-
раїни "Про статус автономної Республіки Крим".


 Голова Верховної Ради України              І. ПЛЮЩ

 м.Київ, 13 травня 1992 року
   N 2333-XII


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн