Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про утворення Тимчасової комісії Верховної Ради України по розгляду комплексу питань економічної реформи в Україні

Верховна Рада України

Постанова № 2606-XII від 16.09.1992

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
   Про утворення Тимчасової комісії Верховної Ради України
    по розгляду комплексу питань економічної реформи в
               Україні
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 40, ст. 594 )

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Утворити Тимчасову комісію Верховної Ради України по
розгляду комплексу питань економічної реформи в Україні у такому
складі:
   Барабаш Олександр Леонідович
   Білоболоцький Микола Петрович
   Гетьман Вадим Петрович
   Гриньов Володимир Борисович
   Гришко Михайло Васильович
   Дунтау Олександр Михайлович
   Євтухов Василь Іванович
   Марков Борис Іванович
   Матійко Анатолій Семенович
   Мельник Борис Павлович
   Мороз Олександр Олександрович
   Печеров Андрій Васильович
   Пилипчук Володимир Мефодійович
   Сербін Юрій Сергійович
   Слєднєв Володимир Петрович
   Череп Валерій Іванович
   Щербина Володимир Олександрович
   Ягоферов Анатолій Миколайович
   Яхеєва Тетяна Михайлівна
   2. Покласти на Тимчасову комісію Верховної Ради України по
розгляду комплексу питань економічної реформи аналіз дій державних
органів влади у здійсненні радикальних економічних перетворень,
проведення парламентських слухань з питань діяльності всіх ланок
законодавчої і виконавчої влади  по  реалізації  відповідних
законодавчих актів, вироблення рекомендацій для узгодження дій
законодавчої й виконавчої влади.
   3. Призначити Головою Тимчасової комісії Верховної  Ради
України  по  розгляду  комплексу  питань економічної реформи
заступника Голови Верховної Ради України, народного депутата
Гриньова Володимира Борисовича.


 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ

 м. Київ, 16 вересня 1992 року
     N 2606-XII<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн