Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

Верховна Рада України

Закон № 3631-XII від 19.11.1993, недейств.

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону
 N 2681-III ( 2681-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.2 )
 
       Про внесення зміни до Декрету Кабінету
      Міністрів України "Про порядок обкладення
     митом предметів, які ввозяться (пересилаються)
           громадянами в Україну"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 49, ст.460 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. У пункті "а" статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України
від 11 січня 1993 року N 2-93 "Про порядок обкладення митом
предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст.105) число
"5000" замінити числом "1400".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                  Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 19 листопада 1993 року
   N 3631-XII<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн