Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до декретів Кабінету Міністрів України про валютне регулювання

Верховна Рада України

Закон № 3651-XII від 25.11.1993

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення змін до декретів Кабінету
      Міністрів України про валютне регулювання
 
 
 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 49, ст.462 )
 
 ( Вводиться в дію Постановою ВР 
  N 3652-XII ( 3652-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.463 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно із Законом 
    N 185/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.364 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни:
 
   1. Пункт 1 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 19
лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 17, ст.184) викласти в такій редакції:
 
   "1. Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні)
курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних
цінностей в  іноземних  валютах,  а  також  у  розрахункових
(клірингових) одиницях.   Зазначені   курси   встановлюються
Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів
України".
 
   ( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 185/94-ВР
від 23.09.94 )
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 25 листопада 1993 року
     N 3651-XII<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн