Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком

Верховна Рада України

Постанова № 3653-XII від 25.11.1993

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про підвищення мінімальних розмірів заробітної
           плати та пенсії за віком

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 49, ст.467 )
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
    N 222/94-ВР від 20.10.94, ВВР 1994, N 44, ст.400 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Установити з 1 грудня 1993 року мінімальну заробітну плату
у розмірі 60 тис. крб. на місяць і мінімальну пенсію за віком у
розмірі 120 тис. крб. на місяць.
   ( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на  підставі
Постанови ВР N 222/94-ВР від 20.10.94 ) Розмір мінімальної
заробітної плати використовувати як розрахунковий для визначення
тарифних ставок, посадових окладів, допомоги, пільг і компенсацій.
   2. Кабінету Міністрів України:
   З метою компенсації підвищення роздрібних цін на хліб і
хлібопродукти та плати на утримання житла визначити  розмір
додаткових грошових виплат та порядок проведення їх для різних
верств населення;
   визначити, виходячи з нових рівнів мінімальної заробітної
плати і пенсії, розміри соціальних виплат (сім'ям з дітьми, по
безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо), стипендій студентам
вузів,  аспірантам,  докторантам,   учням    професійних
навчально-виховних  закладів,  цільової  грошової  допомоги
непрацездатним громадянам з мінімальними доходами;
   переглянути неоподатковуваний мінімум доходів громадян і
ставки прогресивного оподаткування;
   визначити порядок перерахунку державних пенсій, призначених
до запровадження нового розміру мінімальної пенсії за віком,
передбаченого пунктом 1 цієї Постанови, та джерела покриття цих
витрат;
   скоригувати порядок регулювання фонду споживання підприємств,
установ і організацій у 1993 році;
   подати проект Державного бюджету України на 1994 рік разом з
антиінфляційними заходами на розгляд Верховної Ради України у
другій половині грудня 1993 року.
   3. Визнати такою, що втратила чинність з 1 грудня 1993 року,
Постанову Верховної Ради України від 27 серпня 1993 року "Про
підвищення мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за
віком" ( 3415-12 ).


 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ

 м.Київ, 25 листопада 1993 року
   N 3653-XII


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн