Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Наказ № 241 від 10.12.1993

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 241 від 10.12.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 грудня 1993 р.
 vd931210 vn241            за N 194

      Про затвердження Граничних норм підіймання
        і переміщення важких речей жінками

   На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
та постанови  Кабінету  Міністрів України від 27.01.93 N 64
( 64-93-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону
праці""
             Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Граничні норми підіймання і переміщення важких
речей жінками, що додаються.
   2. Вважати  такими,  що  не  застосовуються,  Норми
гранично-допустимих  навантажень  для жінок при підійманні і
переміщенні  важких  речей  вручну,  затверджені  постановою
Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях та Президією
ВЦРПС від 27.01.82 N 22/п-1, а також Норми, затверджені Головним
державним санітарним лікарем України 06.06.93 N 5.05/07/197.

   Міністр                  Ю.П.Спіженко

   ПОГОДЖЕНО:
   Голова Держнаглядохоронпраці
   України                  А.Ф.Дюба
   Міністр праці України           М.Г.Каскевич
   Заступник Голови Федерації
   Профспілок України             О.В.Єфіменко

             Граничні норми
     підіймання і переміщення важких речей жінками
   -------------------------------------------------------------
        Характер робіт          Гранично-допустима
                        вага вантажу, кг
   -------------------------------------------------------------
   Підіймання і переміщення вантажів при
   чергуванні з іншою роботою (до 2 разів
   на годину)                     10
   Підіймання і переміщення вантажів
   постійно протягом робочої зміни          7
   Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної
   години робочої зміни, не повинна перевищувати:
      з робочої поверхні            - 350 кг
      з підлоги                 - 175 кг
   -------------------------------------------------------------
   Примітка: 1. У вагу вантажу, що переміщується, включається
          вага тари і упаковки.
        2. При  переміщенні  вантажу  на візках або у
         контейнерах докладене  зусилля  не  повинно
         перевищувати 10 кг.
        3. Рівнем робочої поверхні  вважається  робочий
         рівень конвейєра стола, верстата тощо згідно з
         ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн