Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України

Закон № 3718-XII від 16.12.1993

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


           З А К О Н У К Р А Ї Н И

 
          Про внесення змін до деяких
          законодавчих актів України
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 3, ст. 15 )
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
  N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
  - набуває чинності з 01.01.2004 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про  власність"
( 697-12 ) внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   ( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
 
   II. Визнати такими, що втратили чинність, статті 8-11, 14
Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 9 грудня 1963
року "Про порядок введення в дію Цивільного  і  Цивільного
процесуального кодексів Української РСР" ( 1990-06 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1963 р., N 51, ст.731; 1985 р., N 23,
ст.542).
 
   III. Частину третю статті 141 Житлового кодексу Української
РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток
до N 28, ст.573) виключити.
 
   IV. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 16 грудня 1993 року
     N 3718-XII<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн