Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про доповнення статті 42 Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України

Закон № 3706-XII від 16.12.1993

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          З А К О Н У К Р А Ї Н И

         Про доповнення статті 42 Кодексу
          законів про працю України
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 51, ст.478 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Доповнити статтю 42 Кодексу законів про  працю  України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 50, ст.375;
1989 р., N 22, ст.235; 1991 р., N 23, ст.267) пунктом 8 такого
змісту:
 
   "8) особам з числа депортованих з України, протягом  п'яти
років, з часу повернення на постійне місце проживання до України".
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 16 грудня 1993 року
     N 3706-XII<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн