Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Верховна Рада України

Закон № 3714-XII від 16.12.1993

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення доповнень до статті 4
        Закону України "Про підприємництво"
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 51, ст.482 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) ( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51,
ст.680; 1993 р., N 30, ст.322) доповнити абзацами такого змісту:
 
   "діяльність, пов'язана з наданням послуг для  здобуття
 загальної  середньої  та  професійної  освіти,  підготовкою
 спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
   діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг".
 
 
 Президент України                  Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 16 грудня 1993 року
   N 3714-XII<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн