Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України

Закон № 3806-XII від 24.12.1993

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення змін і доповнень до Кодексу
      України про адміністративні правопорушення
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 13, ст.69 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:
 
   1. Доповнити Кодекс статтями 195-1 - 195-3 такого змісту:
 
   "Стаття 195-1. Порушення порядку  розробки, виготовлення,
          реалізації спеціальних засобів самооборони
 
   Порушення порядку  розробки,  виготовлення,  реалізації
спеціальних засобів самооборони -
   тягне за собою накладення штрафу від одного до  двох
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони або без такої.
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною
першою цієї статті, -
   тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони.
 
   Стаття 195-2. Порушення порядку придбання, реєстрації або
          обліку газових пістолетів і револьверів та
          патронів до них
 
   Порушення порядку придбання, реєстрації або обліку газових
пістолетів і револьверів та патронів до них -
   тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
двох мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових
пістолетів і револьверів та патронів до них або без такої, а на
службових осіб - від трьох до п'яти мінімальних  розмірів
заробітної плати з конфіскацією газових пістолетів і револьверів
та патронів до них або без такої.
 
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною
першою цієї статті, -
   тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією газових
пістолетів і револьверів та патронів до них, а на службових осіб -
від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією газових пістолетів і револьверів та патронів до них.
 
   Стаття 195-3. Порушення  правил застосування спеціальних
          засобів самооборони
 
   Застосування спеціальних засобів самооборони з порушенням
установлених правил -
   тягне за собою накладення штрафу від трьох до  п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони.
 
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною
першою цієї статті, -
   тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією спеціальних
засобів самооборони".
 
   2. У статті 190:
   у частині першій слова "в розмірі від десяти до тридцяти
карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати";
   у частині другій слова "в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати".
 
   3. У статті 191:
   у частині першій слова "в розмірі від п'яти до двадцяти
карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати";
   у частині другій слова "в розмірі від десяти до тридцяти
карбованців" замінити словами "від двох до трьох мінімальних
розмірів заробітної плати".
 
   4. У статті 192 слова "в розмірі від п'яти до двадцяти
карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати".
 
   5. У статті 193 слова "в розмірі від п'яти до двадцяти
карбованців" замінити словами "від одного до двох мінімальних
розмірів заробітної плати".
 
   6. У статті 194:
   у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати";
   у частині другій слова "в розмірі від тридцяти до ста
карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати".
 
   7. У статті 195:
   у частині першій слова "в розмірі від десяти до п'ятдесяти
карбованців" замінити словами "від трьох до п'яти мінімальних
розмірів заробітної плати";
 
   у частині другій слова "в розмірі від тридцяти до ста
карбованців" замінити словами "від п'яти до десяти мінімальних
розмірів заробітної плати".
 
   8. Абзац другий пункту 2 статті 313 після слів і цифр
"частиною другою статті 191" доповнити словом і цифрами "статтями
195-1 - 195-3".
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 24 грудня 1993 року
     N 3806-XII<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн