Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про контроль за порядком реалізації спирту етилового

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 16-2217/10-10115 від 08.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т

 N 16-2217/10-10115 від 08.12.97
   м.Київ

 vd971208 vn16-2217/10-10115

    Про контроль за порядком реалізації спирту етилового

   З метою забезпечення державними податковими адміністраціями
контролю  за  порядком  реалізації  спирту  етилового,  який
закуповується нерезидентами за іноземну валюту для здійснення
подальшого виготовлення рідини органічної для лакофарбових робіт
(розчинника  ОЖ-З)  та  суміші  синтетичних  екстрактів  для
консервування плодів та ягід, код виробів яких за Гармонізованою
системою опису та кодування товарів відповідно 331400900 та
330210000, Державна податкова адміністрація України звертає увагу
на необхідність враховувати слідуючі особливості.
   Заводи-переробники, як гаранти по вивозу готової продукції
(рідини та суміші) за митну територію України, у відповідності зі
статтями 2 та 4 Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), сплату
акцизного збору по давальницькій сировині (спирту) здійснюють на
підставі оформлення письмового зобов'язання - простого векселя
державної податковоі адміністрації за місцем свого знаходження.
   При цьому, для взяття письмового зобов'язання на облік до
державної податкової адміністрації необхідно подати копію довідки
уповноваженого банку України про надходження іноземної валюти на
рахунок українського постачальника спирту, копію контракту на
придбання іноземним замовником спирту в Україні та копію контракту
на здійснення переробки та виготовлення готової продукції (рідини
та суміші).
   Для сплати акцизного збору по простому векселю застосовується
ставка 3 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту.
   З метою  одержання  спирту  етилового  нерезидент  надає
підприємству-виробнику  та  представнику  державної податкової
адміністрації на цьому підприємстві наряд, довіреність, копію
контракту на здійснення переробки і виготовлення готової продукції
(рідини та суміші) та копію простого векселя на сплату податків, в
тому числі акцизного збору.
   Представник державної   податкової   адміністрації   на
підприємстві-виробнику надсилає на адресу підприємства-переробника
повідомлення про обсяги відвантаження спирту етилового.
   У звітній формі про нарахування та сплату акцизного збору з
спирту (додаток N 4 до наказу ДПА України від 28 травня 1997 року
N 154 ( v0154225-97 ) обсяги  реалізації  спирту  етилового
нерезиденту відображаються у графі 8.
   До звітної форми подається пояснювальна записку, в якій
потрібно викласти повну інформацію по цьому питанню (обсяги, назва
нерезидента, назва заводу-переробника).

 Заступник голови ДПА України              О.І.Шитря

 "Плюс/минус", 2/97


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн