Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю

Верховна Рада України

Закон № 705/97-ВР від 09.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


           З А К О Н У К Р А Ї Н И

       Про ратифікацію Угоди між Урядом України
      та Урядом Киргизької Республіки про вільну
               торгівлю
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 14, ст.58 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про
вільну торгівлю ( 417_003 ), підписану в м. Мінську 26 травня
1995 року, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 9 грудня 1997 року
     N 705/97-ВР<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн