Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про охорону та супровід військових вантажів при їх перевезенні залізничним і водним транспортом

Міністерство оборони України (Міноборони)

Наказ № 451 від 09.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 451 від 09.12.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 лютого 1998 р.
                   за N 91/2531
 
 
    Про затвердження Положення про охорону та супровід
    військових вантажів при їх перевезенні залізничним
            і водним транспортом
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                          оборони
    N 296 ( z0820-06 ) від 29.05.2006 }
 
 
 
   З метою упорядкування організації перевезень  військових
вантажів та забезпечення їх охорони Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про охорону та супровід військових
вантажів при їх перевезенні залізничним і водним транспортом, що
додається.
   2. Наказ міністра оборони СРСР від 16.09.89 N 340 вважати
таким, що не застосовується у Збройних Силах України.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних
повноважень). { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 296 ( z0820-06 ) від 29.05.2006 }
   4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України
 генерал-полковник                    О.Кузьмук
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністра оборони
                   України
                   09.12.97 N 451
                   (у редакції наказу Міністра
                   оборони України
                   від 29.05.2006 N 296
                   ( z0820-06 )
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про охорону та супровід військових вантажів
       при їх перевезенні залізничним та водним
              транспортом
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цим Положенням визначаються повноваження посадових осіб
структурних  підрозділів  Міністерства  оборони  України  та
Генерального штабу Збройних Сил України, штабів командувань видів
Збройних Сил України, Командування сил підтримки Збройних Сил
України,  оперативних  командувань,  територіальних управлінь,
військових частин, військових навчальних  закладів,  установ,
організацій  Збройних  Сил  України,  вантажовідправників  і
вантажоодержувачів, а також органів військових сполучень Збройних
Сил України при плануванні та організації перевезень військового
транспорту з військовими вантажами під  охороною  варт,  що
віднаряджуються  від військових частин (підрозділів), які їх
перевозять (далі - варти).
 
   1.2. У цьому Положенні основні поняття вживаються в такому
значенні:
   військовий вантаж - усі види озброєння, військової техніки,
боєприпасів,    продовольства,   пального   та   інших
матеріально-технічних засобів, що належать військовим формуванням
і підлягають транспортуванню;
   військовий транспорт - прийнятий для перевезення залізничним
(водним) транспортом від одного відправника за місцезнаходженням
одного або кількох одержувачів військовий вантаж кількістю не
менше одного вагона (100 т та більше на водному транспорті);
   вантажовідправник (вантажоодержувач) - військові  частини,
військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил
України, які відправляють (отримують) військові вантажі.
 
   1.3. Якщо для перевезення військового вантажу не потрібно
надавати  окремого  вагона,  то  перевезення  цього  вантажу
здійснюється в установленому порядку в контейнерах, дрібними
відправленнями, вантажобагажем або ручним багажем у пасажирських
поїздах.
 
         2. Перелік військових вантажів,
      які охороняються та супроводжуються вартою
 
   2.1. Охороні  та  супроводу  вартою підлягають військові
вантажі, які перевозяться залізничним (водним) транспортом:
   ракети, боєприпаси та інші вибухові матеріали;
   легкозаймисті та отруйні гази, легкозаймисті рідини та тверді
речовини, хімічно активні речовини і нечутливі вибухові речовини,
окислені, отруйні,  заразливі,  їдкі  речовини,  радіоактивні
матеріали, які вимагають супроводу спеціалістами;
   стрілецька зброя, матеріальна частина артилерії, реактивні
пускові установки;
   танки та самохідно-артилерійські установки;
   бойові машини піхоти та десанту, бронетранспортери та інші
види військової техніки з установленим на них озброєнням;
   військова техніка,  озброєння  та майно, ракетне пальне,
топографічні та навігаційні карти, які мають гриф секретності.
 
   2.2. За письмовим погодженням Міністра оборони України та
його   заступників,   начальника  Генерального  штабу  -
Головнокомандувача Збройних Сил України,  першого  заступника
начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів
(начальників штабів) видів Збройних Сил України, оперативних
командувань виділяється варта для охорони та супроводу військових
вантажів, не вказаних у пункті 2.1  цього  Положення,  які
перевозяться для потреб Збройних Сил України.
 
   2.3. Не  підлягають охороні вартами озброєння, військова
техніка та матеріально-технічні засоби,  включаючи  продукцію
виробничо-технічного  призначення,  які перевозяться з одного
підприємства на інше. Військові вантажі, що не підлягають охороні
та  супроводу вартою, транспортуються в установленому чинним
законодавством порядку.
 
         3. Виділення та озброєння варти
 
   3.1. Виділення варти для охорони та супроводу військових
вантажів покладається:
   у разі перевезення військових вантажів, що відправляються
військовими  частинами,  складами,  базами і арсеналами, які
підпорядковані Командуванню Сухопутних  військ  Збройних  Сил
України, оперативним командуванням, територіальному управлінню,
Командуванню сил підтримки Збройних Сил України, структурним
підрозділам Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України, а також вантажів, що відправляються з
підприємств за місцезнаходженням військових частин, складів, баз
та арсеналів Збройних Сил України, - на штаб  Командування
Сухопутних військ Збройних Сил України та штаби оперативних
командувань, на території яких розташовані ці військові частини,
склади, бази, арсенали та підприємства;
   у разі перевезення військових вантажів, що відправляються
військовими  частинами,  складами,  базами й арсеналами, які
підпорядковані Командуванню Повітряних Сил Збройних Сил України та
Командуванню Військово-Морських Сил Збройних Сил України, - на
штаб Командування Повітряних Сил Збройних Сил України або штаб
Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
 
   3.2. Для  охорони  та супроводу військових вантажів, що
відправляються з  дозволу  Міністра  оборони  України,  його
заступників, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача
Збройних Сил України, першого заступника начальника Генерального
штабу Збройних Сил України, варта виділяється в першу чергу
незалежно від термінів подання заявок вантажовідправниками.
 
   3.3. Особовий склад варти має бути озброєний  справною,
приведеною до нормального бою зброєю (автоматами або карабінами,
багнетами), начальники варт озброюються своєю штатною зброєю.
 
   3.4. Забороняється використовувати особовий склад варти для
виконання  господарських  та  інших  робіт,  навантаження
(розвантаження) та закріплення техніки та майна.
 
        4. Організація охорони та супроводу
            військових вантажів
 
   4.1. Охорона та супровід військового транспорту з військовими
вантажами під час перевезення їх залізничним (водним) транспортом
здійснюються відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової
служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від
24 березня 1999 року N 550 ( 550-14 ) (далі - Статут).
   Склад варти для охорони та супроводу військових вантажів під
час перевезення залізницею визначається з такого розрахунку (без
урахування вагона з вартою та вагонів прикриття):
   до 15 вагонів включно - 4 особи (начальник варти - офіцер,
прапорщик, старшина (сержант) військової служби за контрактом) та
один тризмінний пост);
   від 16 до 30 вагонів включно - 7 осіб (начальник варти -
офіцер,  прапорщик,  старшина (сержант) військової служби за
контрактом) та два тризмінні пости);
   від 31 вагона - 8 осіб (начальник варти - офіцер, розвідний
та два тризмінні пости).
   За рішенням начальників штабів видів Збройних Сил України,
Командування сил підтримки Збройних Сил України, оперативних
командувань склад варти може бути посилений.
   Під охороною однієї варти можуть перебувати дві та більше
одиниць військового транспорту, які прямують з однієї станції
навантаження на одну й ту саму станцію призначення.
   Під час перевезення військових вантажів водним транспортом на
кожне судно (баржу), яке перевозить вантаж, виділяється одна варта
в кількості 4 осіб незалежно від кількості вантажоодержувачів.
 
   4.2. Перед  виїздом  начальник варти повинен одержати у
військовій частині зброю та боєприпаси до  неї,  документи,
продовольство, гроші та майно згідно з вимогами статті 294 Статуту
( 550-14 ), а в разі необхідності - довідку про допуск до
державної таємниці за встановленою формою, металеву печатку для
опечатування металевого ящика для перевезення зброї та медичну
аптечку. Перелік та кількість медичного майна аптечки викладено в
додатку 1 до Положення. У разі охорони транспорту з ракетним
пальним, джерелами іонізуючого випромінення та іншими отруйними
речовинами на весь особовий склад  варти  видаються  засоби
індивідуального захисту.
 
   4.3. Розвід варти, перевірка її забезпеченості та інструктаж
начальника варти проводиться перед відбуттям варти відповідно до
вимог статті 295 Статуту ( 550-14 ). Під час розводу варти повинні
бути присутні командири підрозділів та начальники служб, які брали
участь  у  підготовці та забезпеченні варти. Про проведений
інструктаж робиться запис у постовій відомості варти з охорони та
супроводу військових вантажів (додаток 2 до Положення).
 
   4.4. Під час перевезення варти залізничним транспортом до
місця приймання військового вантажу чи під час повернення в свою
військову частину після здавання військового вантажу зброя повинна
зберігатися в металевому замкненому ящику, запечатаному печаткою
начальника варти. Металевий ящик для перевезення зброї укладається
в пасажирському вагоні під нижньою полицею. Особовий склад варти
здійснює постійний контроль за збереженням зброї та боєприпасів до
неї.
 
   4.5. Для перевезення варти на залізничну станцію (в аеропорт,
порт) чи від станції (аеропорту, порту) до місця навантаження
військового вантажу виділяється автотранспорт військової частини,
від   якої  віднаряджена  варта,  чи  вантажовідправника
(вантажоодержувача), обладнаний для перевезення особового складу.
У населених пунктах під час переїздів варти з одного вокзалу на
інший начальник гарнізону (командир військової частини) забезпечує
виділення автомобільного транспорту. Проїзд варти в міському
громадському транспорті забороняється.
 
   4.6. Начальник варти зобов'язаний прибути до відправника
вантажу разом з вартою не пізніше як за 3 години до навантажування
і пред'явити йому посвідчення начальника  варти  військового
транспорту (додаток 3 до Положення) та діяти згідно з вимогами
статті 297 Статуту ( 550-14 ).
 
   4.7. Під час перевезення вантажів, які потребують нагляду чи
спеціальних знань, для вживання особливих заходів обережності та
контролю за їх станом призначають супровідників-спеціалістів. Ці
особи    призначаються    наказом    вантажовідправника.
Супровідники-спеціалісти їдуть в одному вагоні (судні) з вартою та
записуються  до постової відомості. Вони керуються правилами
перевезення цих вантажів відповідно до чинного законодавства та
інструкціями щодо їх супроводу.
 
   4.8. Чатові розміщуються та виконують свої обов'язки щодо
охорони військових вантажів згідно з вимогами статті 288 Статуту
( 550-14 ).
 
   4.9. Зброя та боєприпаси до неї видаються вартовому перед
виставленням його на пост. Зарядження зброї проводиться біля
обладнаного вагона супроводу на міжколії відповідно до вимог
Статуту ( 550-14 ), при  цьому  ствол  автомата  (карабіна)
направляється уздовж потяга.
 
   4.10. Роз'єднання   вагонів   військового   транспорту
забороняється. У разі несправності вагона,  що  унеможливлює
подальший рух, увесь транспорт, який перебуває під охороною варти,
затримується до закінчення ремонту або перевантаження вантажу в
справний  вагон. Перевантаження вантажу з несправного вагона
проводиться силами та  засобами  залізниці.  Перевантажування
вантажу, що потребує нагляду чи спеціальних знань, проводиться під
керівництвом супровідника-спеціаліста, а за його відсутності - під
керівництвом спеціаліста, який виділяється начальником найближчого
гарнізону за заявкою військового коменданта залізничної (водної)
дільниці, станції (порту) або начальника станції та в присутності
представника залізничної станції.
   У разі перевантажування вантажу в інший вагон начальник варти
зобов'язаний вимагати від адміністрації залізниці складання акта у
трьох примірниках і засвідчити його у військового коменданта
залізничної дільниці, станції або начальника залізничної дільниці
(станції).  На  підставі цього акта начальник варти вносить
відповідний запис в опис вагонів на транспорт, що охороняється.
Прибувши  до  пункту  призначення,  начальник  варти  вручає
вантажоодержувачеві під підпис другий примірник акта на вагон,
який було перевантажено.
 
   4.11. Контроль за несенням служби особовим складом варти на
території залізничної  (водної)  дільниці,  станції  (порту),
аеропорту та підтриманням військової дисципліни покладається на
військових комендантів дільниць, станцій (портів), аеропортів
(далі - військові коменданти). Посадові особи органів управління
та підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України, посадові особи штабів командувань видів Збройних Сил
України, оперативних командувань, об'єднань, з'єднань і військових
частин, від яких віднаряджені варти, здійснюють перевірку варт на
підставі разового посвідчення на право перевірки варти (додаток 4
до Положення).
   Посадовим особам, які призначені для перевірки несення служби
особовим складом варти, переміщення до місця перебування варти на
залізничній станції здійснювати тільки в супроводі посадових осіб
комендатур військових сполучень залізничної дільниці, станції.
   Допуск осіб, що прибули для перевірки варти, у вагон для
перевезення  варти здійснювати тільки після перевірки у них
відповідних документів під наглядом вартового.
 
   4.12. У разі хвороби, загибелі, відставання чи усунення від
виконання  службових обов'язків на шляху перевезення до 30%
особового складу варти особовий склад варти продовжує виконувати
 
поставлене завдання в скороченому складі. У разі великих втрат, а
також у разі усунення від  виконання  службових  обов'язків
начальника  варти,  варта замінюється повністю. Заміну варти
проводять за розпорядженням начальника  того  гарнізону,  на
території  якого виникла в цьому потреба. Тимчасова охорона
транспорту до прибуття нової варти покладається на начальника
гарнізону, на території якого затримано транспорт.
 
   4.13. У разі виявлення ознак розкривання вагонів, пошкодження
упаковки вантажу, який перевозиться на відкритому рухомому складі,
порушення відтисків печаток чи пломб начальник варти зобов'язаний
терміново повідомити про це військового коменданта, начальника
станції,  органи  Міністерства  внутрішніх  справ України на
транспорті та вжити термінових заходів для встановлення причин
того, що трапилося. Посадові особи служби військових сполучень
доповідають про це в установленому порядку.
 
   4.14. Про всі нещасні випадки, події і скоєні  злочини
начальник  варти зобов'язаний терміново доповісти військовому
коменданту.
 
        5. Організація охорони та супроводу
        військових вантажів за межі України
 
   5.1. Пропуск через державний кордон особового складу варт зі
штатною зброєю та бойовими набоями до неї здійснюється  за
документами, дійсними для перетинання державного кордону, які
передбачені чинним законодавством. У посвідченні про відрядження
зазначається перелік особового складу, виду і номерів зброї, яка
за ними закріплена, кількість набоїв до неї, завірений гербовою
печаткою.
 
   5.2. До  прикордонного  контролю  начальник  варти подає
документи, що посвідчують особу і дають дозвіл на перетинання
державного кордону, посвідчення про відрядження, три примірники
списку особового складу варти. Перевірка зброї особового складу
варти здійснюється у присутності начальника варти.
 
   5.3. До митного контролю подаються дозвільні документи на
зброю оформлені відповідно до законодавства України.
 
 
         6. Обов'язки вантажовідправника
            військових вантажів
 
   6.1. Порядок замовлення варти вантажовідправником:
   до 25 числа поточного місяця подати до штабу командування
виду Збройних Сил України, оперативного командування заявку на
виділення необхідної кількості варт на наступний місяць, у якій
вказуються:
   пункт направлення  варти,  найменування  вантажу,  що
відправляється, і гриф його секретності;
   кількість вагонів у транспорті;
   станція (порт),  залізниця  навантаження  і розвантаження
вантажу;
   номер військового транспорту;
   дата та час початку його навантаження;
   порядок зв'язку з вантажовідправником;
   посада, прізвище,    ім'я    та    по    батькові
супровідника-спеціаліста (за потреби).
   Готовність вантажу до відправки та необхідність виділення
варти підтверджуються за 5-6 діб телеграмою.
   На підставі заявки та телеграми штаб командування  виду
Збройних Сил України, оперативного командування визначає склад
варти і дає розпорядження на її виділення.
 
   6.2. Вантажовідправник зобов'язаний:
   забезпечити зустріч і доставку варти від залізничної станції
(порту) до місця приймання військового транспорту під охорону, її
розміщення на час очікування закінчення відвантаження в житлових
приміщеннях,  обладнаних  місцем  для  зберігання  зброї  та
боєприпасів, необхідним інвентарем, постільними речами;
   забезпечити одержання особовим складом варти гарячої їжі й
необхідної медичної допомоги, а також організувати проведення
виховної та  культурно-просвітницької  роботи  і  здійснювати
постійний контроль за станом військової дисципліни особового
складу варти;
   вести облік особового складу варти в Книзі обліку прибуття і
відправлення варт військової частини (додаток 5 до Положення).
Якщо варта прибула раніше ніж за 3 години до відправлення
транспорту, прийняти від неї на тимчасове збереження зброю та
боєприпаси до неї. Видача їх варті проводиться під підпис не
раніше ніж за 2 години до відправлення транспорту;
   повідомити в  комендатуру  військових  сполучень про час
прибуття варти, її склад, військове звання та прізвище начальника
варти, забезпеченість необхідними документами і майном на весь час
перевезення;
   прийняти від працівників залізниці критий вантажний вагон для
розміщення варти, який повинен відповідати санітарним нормам і
бути забезпеченим військовим обладнанням, що знімається;
   проінструктувати варту з питань охорони, супроводження і
порядку здавання військового вантажу одержувачу, правил особистої
та пожежної безпеки, а в разі перевезення небезпечних вантажів,
крім того, й про особливості нагляду за вантажем на шляху
перевезення і на зупинках, правил прикриття вагонів з небезпечними
вантажами і дій при аварійних ситуаціях. У посвідченні начальника
варти військового транспорту зробити відмітку про проведення
інструктажу   варти.   У  разі  перебування  з  вартою
супровідника-спеціаліста  забезпечити  його  посвідченням  про
відрядження, відповідною інструкцією щодо супроводження вантажу,
приладами й інструментами, матеріалами та приладдям для усунення
можливих несправностей тари, контейнерів і вузлів кріплення;
   здати начальнику варти військовий  транспорт  за  описом
військового транспорту (додаток 6 до Положення). Опис складається
у  трьох  примірниках.  Один  примірник  залишається  у
вантажовідправника, два примірники, один з них у пакеті із
супровідними документами, вручаються начальнику варти. У разі
відсутності  супровідних  документів  обидва примірники опису
видавати начальнику варти на руки. У разі перевезення бойової та
іншої техніки в описі зробити відмітку, що техніка розміщена й
закріплена правильно, стопорні пристрої справні, приведені у
положення, що виключає розвертання окремих частин техніки, і
опломбовані. Цей запис затверджується підписом відповідальної
особи вантажовідправника і гербовою печаткою. У разі перевезення
вантажів водними шляхами сполучення здати варті вантаж,  що
міститься у запломбованих трюмах або розміщений на палубі. У разі
перевезення вантажів на платформах  видати  варті  необхідну
кількість закріплювального матеріалу для усунення пошкоджень на
закріпленому вантажі;
   повідомити в комендатуру військових сполучень про закінчення
відвантаження та готовність варти і військового транспорту до
відправлення;
   не допускати випадків зміни станцій призначення запланованого
транспорту, а також дострокового виклику варти. У разі вимушеної
затримки варти на строк більше однієї доби повідомити про це штаб,
який виділяв варту, і військового коменданта. У разі відмови від
використання варти, яка прибула, або необґрунтованого виклику
забезпечити її відправку в свою військову частину за свій рахунок
і відшкодувати військовій частині всі витрати, пов'язані  з
перевезенням варти до вантажовідправника;
   у разі відправлення великогабаритної та спеціальної техніки,
яка прямує в змішаному залізнично-водному сполученні і потребує
при перевантаженні дотримання особливих умов роботи, видавати
начальнику варти інструкцію щодо перевантаження цього вантажу.
 
   6.3. З метою скорочення чисельності варти, що виділяється,
перевезення малогабаритних вантажів здійснювати ручним вантажем і
вантажобагажем у пасажирських потягах.
 
         7. Обов'язки вантажоодержувача
            військових вантажів
 
   7.1. Вантажоодержувач зобов'язаний:
   прийняти від начальника варти доставлений вантаж за описом,
на зворотному боці його зробити відмітку про його прийняття,
завірити її гербовою печаткою та вручити начальнику варти. У разі
пошкодження упаковки чи порушення відтисків печаток та пломб,
якими опечатані вантажі, в описі робиться відповідна відмітка та
складається  акт  загальної  форми,  один  примірник  якого
направляється вантажовідправнику;
   вести облік особового складу варти в Книзі обліку прибуття і
відправлення варт військової частини (додаток 5 до Положення).
Повідомити про прибуття варти військового коменданта. Узгодити з
ним порядок та час її відправки до військової частини, від якої
віднаряджена варта. Поставити в посвідченні про  відрядження
начальника варти номер військової команди, отриманий у військового
коменданта;
   забезпечити збереження зброї та боєприпасів, розміщення та
відпочинок особового складу варти, а за необхідності - миття в
лазні. Повернення варті зброї та боєприпасів до неї проводиться
безпосередньо перед вибуванням її до військової частини, від якої
віднаряджена варта;
   замінити варту не пізніш як через 8 годин з часу прибуття
військового транспорту. Зробити відмітку в посвідченні начальника
варти про доставку військового транспорту  за  призначенням,
приймання військового вантажу та супровідних документів, указати
дату та час прибуття військового транспорту і зміни варти;
   забезпечити отримання  особовим  складом  варти  проїзних
квитків, а за потреби забезпечити варту продовольством і грошима
на зворотний шлях перевезення. Надати транспорт для доставки
особового складу варти на станцію (в аеропорт, порт) не пізніше
ніж за 1-2 години до відправлення поїзда (судна, літака). Про
вибуття варти на станцію (в аеропорт) повідомити військового
коменданта;
   у разі виділення спеціального вагона для перевезення варти,
прийняти його за описом від начальника варти, перевірити злив
води, зачинити двері, передати вагон представнику станції.
 
   7.2. Забороняється використовувати варту, яка змінилася, для
охорони та супроводу військових вантажів у зворотному напрямку без
дозволу штабу, розпорядженням якого була виділена варта, за
винятком випадків, коли вантажі відправляються до місцезнаходження
військової частини, від якої віднаряджена варта.
 
        8. Начальники військових сполучень
      на залізницях, водних об'єктах, військові
           коменданти зобов'язані:
 
   забезпечити своєчасне відправлення варт у пункти навантаження
транспорту та повернення у свої військові частини. Варта повинна
відправлятися в окремому купе в купейному (якщо такого немає, - у
плацкартному) вагоні;
   кожній варті, що прямує отримувати вантаж або повертається до
своєї військової частини, присвоювати номер військової команди і
встановлювати контроль за її перевезенням, передавати попутні
повідомлення комендантам військових сполучень на шляху слідування,
у пунктах пересадки і призначення;
   перевірити обґрунтованість  виділення варти для супроводу
вантажу згідно з пунктом 2.1 цього Положення. Періодично, у
присутності вантажовідправника, проводити розкриття критих вагонів
і огляд вантажів, що перевозяться. У разі, якщо вантаж не потребує
охорони вартою, приймати рішення щодо припинення особовим складом
варти виконання поставленого завдання і повернення  у  свою
військову частину за рахунок коштів вантажовідправника, про що
повідомляти в штаб командування виду Збройних Сил України або
оперативного командування, від якого виділена варта;
   погоджувати з командуванням судна порядок розміщення варти і
місце несення служби вартовими під час перебування судна в порту
та на переході. Проводити інструктаж особового складу варти щодо
правил його поведінки й засобів безпеки на борту судна та в порту
(на пристані);
   уживати заходів  для  своєчасної подачі під навантаження
вагонів  (платформ)  у  строки,  що  вказано  в  заявці
вантажовідправника  на  навантаження  військового  транспорту,
контролювати виконання встановлених вимог безпеки при перевезенні
військових вантажів;
   здійснювати контроль за підготовкою вагонів, які виділяються
для перевезення особового складу варти, своєчасним забезпеченням
їх необхідним запасом палива, води та свічок, а також належним
знімним обладнанням та інвентарем, у тому числі і печами для
опалення та приготування їжі, незалежно від пори року;
   контролювати надання залізницями справних вагонів та платформ
під навантаження військових вантажів. Спільно з начальником варти
виконувати  огляд закріплення вантажів і вживати заходів до
усунення виявлених недоліків;
   уживати необхідних заходів (через начальника гарнізону) для
забезпечення охорони військового транспорту у разі стихійного лиха
(повінь, пожежа, снігові заноси тощо) або подій на залізницях
(аварія потягів, хвороба, загибель чи усунення осіб варти від
виконання  службових обов'язків), а також залучення, у разі
потреби, пожежних команд, інженерної та іншої  техніки  для
ліквідації наслідків подій;
   зустрічати військовий транспорт з військовим вантажем, що
прибуває на станції (у порти, аеропорти) та супроводжується
вартами, в пунктах дислокації комендатур військових сполучень.
Перевіряти порядок у вартах, наявність зброї та боєприпасів до
неї, їх матеріально-побутове забезпечення, кріплення техніки й
вантажів, стан пожежної безпеки. Перевіряти знання і дотримання
особовим складом правил несення служби, особистої й пожежної
безпеки, інформувати начальника варти про порядок подальшого руху
потяга, місце поповнення запасів матеріально-технічних засобів та
орієнтовний час відправлення транспорту. Організувати забезпечення
варти продовольством чи продовольчими дорожніми грошима, вугіллям,
свічками і водою. Про результати перевірки варти, прийняті заявки
на матеріально-технічне забезпечення і проведене забезпечення
робити запис у постовій відомості;
   у разі виявлення послаблення кріплення техніки й вантажів
забезпечити усунення недоліків із залученням особового складу
варти;
   організувати доставку хворих військовослужбовців із складу
варти до лікувального закладу;
   у разі тривалого перебування військового транспорту з вартою
на станціях (портах) організувати їх перевірку не рідше як двічі
на добу (у денний та нічний час);
   у разі усунення начальника варти від виконання службових
обов'язків  зробити  відмітку в посвідченні начальника варти
військового транспорту про причини його усунення і скласти акт у
двох примірниках про збереження вантажу, що перевозиться, і пломб.
Транспорт при цьому затримується. Один примірник акта залишається
у військового коменданта, другий - передається новому начальнику
варти для вручення вантажоодержувачу;
   завчасно сповіщати  начальників  органів  управління  та
підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних  Силах
України у гарнізоні (через оперативного чергового) про дату, час
та місце завантаження (розвантаження) військового вантажу, який
охороняється та супроводжується вартою, та про дату, час та місце
стоянки ешелонів з військовим вантажем, який охороняється та
супроводжується  вартою, під час їх руху в зоні діяльності
відповідного органу управління Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України;
   у разі виявлення ознак розкривання вагонів,  пошкодження
упаковки вантажу, порушення відтисків печаток, пломб під час
перевезення зброї, боєприпасів або вибухових речовин негайно
сповіщати начальників органів управління та підрозділів Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України в гарнізоні (через
оперативного чергового), у зоні діяльності яких це трапилося.
 
        9. Матеріально-побутове і медичне
       забезпечення варти на шляху перевезення
 
   9.1. Матеріально-побутове і медичне забезпечення особового
складу варти покладається на командирів військових частин, від
яких  були  віднаряджені  варти,  вантажовідправників  і
вантажоодержувачів, а на шляху перевезення - на начальників
гарнізонів і військових комендантів.
 
   9.2. У разі перевезення до місця приймання вантажу або у разі
повернення після його здавання в військову частину потягами,
суднами або літаками,  особовий  склад  варт  забезпечується
продовольством або продовольчими дорожніми грошима, речовим майном
за існуючими нормами і положеннями.
 
   9.3. У разі затримки варти на шляху перевезення і витрати
всіх  продуктів харчування начальник варти доповідає про це
найближчому військовому коменданту, який вживає заходів  для
дозабезпечення особового складу продовольчими дорожніми грошима
або продовольством.
 
   9.4. Харчування особового складу варти під час переїзду
пасажирськими поїздами з метою одержання вантажу і повернення в
свою військову частину після здавання вантажу організовується з
розрахунку встановленої суми продовольчих дорожніх грошей для
однієї людини на добу або за рахунок натуральних продуктів
харчування, виданих особовому складу варти замість продовольчих
дорожніх грошей. Харчування особового складу варти під  час
перевезення водним транспортом організовується спільно з членами
екіпажів суден за встановленими для команди нормами. Оплата витрат
у цих випадках на харчування особового складу варти узгоджується
напередодні вантажовідправником з передоплатою  всього  шляху
прямування.
 
   9.5. Кошти  (військові  перевізні документи) для проїзду
особового складу варти до  пункту  навантаження  військового
транспорту і для повернення в свою військову частину після
здавання вантажу видаються  відповідно  до  "Руководства  по
оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам
за них", уведеного в дію наказом Міністра оборони СРСР 1984 року
N 200, на кожну особу варти окремо. Про видані кошти (військові
перевізні документи) робиться  відмітка  в  посвідченні  про
відрядження начальника варти.
 
   9.6. Усі питання, які стосуються забезпечення транспортом,
матеріально-побутового забезпечення особового складу варти на
шляху перевезення, вирішуються військовим комендантом залізничної
(водної) дільниці, станції (порту). У разі відсутності військового
коменданта начальник варти звертається до начальника залізничної
(водної) дільниці, станції (порту), аеропорту.
 
   9.7. У разі перебування на шляхах перевезення більше ніж 7
діб особовий склад варти миється в лазні і змінює натільну
білизну. Надалі миття військовослужбовців із зміною натільної
білизни здійснюється не рідше ніж один раз на 7 діб. Про
необхідність санітарної обробки особового складу начальник варти
доповідає військовому коменданту залізничної дільниці (станції) і
діє за його вказівкою.
 
   9.8. По медичну допомогу особовий склад варти звертається в
медичні пункти залізничних станцій (портів), аеропортів. Хворий
або потерпілий військовослужбовець, який не може слідувати далі,
за вказівкою військового коменданта направляється начальником
варти в найближчий військовий лікувальний заклад, а за його
відсутності - у лікарню.
 
        10. Правила безпеки під час охорони
       й супроводу вартою військових вантажів
         на залізницях і водних шляхах
 
   10.1. З метою запобігання нещасним випадкам особовий склад
варти навчається правилам надання потерпілим першої медичної
допомоги і використання засобів гасіння пожежі, а також сигналам,
які застосовуються на залізницях.
 
   10.2. Рух змін на пости та з постів здійснюється на міжколії
або  узбіччі  земельного полотна колоною по одному. Перехід
 
залізничної колії зміною, яка прямує на пости та з постів,
здійснюється  швидко  й тільки під прямим кутом, попередньо
подивившись в обидва боки і переконавшись у відсутності небезпеки.
Забороняється переходити колії на стрілкових переводах, ходити між
коліями, пролізати під вагонами.
 
   10.3. На стоянках поїзда чатовий несе службу на міжколії або
узбіччі земляного полотна біля вагонів, що охороняються. Під час
проїзду сусідньою колією поїзда чатовий піднімається на гальмові
площадки (тамбури) вагонів. При відсутності гальмових площадок
(тамбурів) чатовий повинен уважно спостерігати за потягом, що
рухається,  і  стежити,  чи  не з'явиться в ньому вантажів
(предметів), які виступають за край габариту.
 
   10.4. На електрифікованих ділянках залізниць забороняється:
   підніматися на дахи вагонів та контейнерів, ставати на башти
танків, дахи будок спеціальних автомобілів;
   доторкатися до металевих опор і пристроїв заземлення, до
обірваних дротів контактної мережі й наближатися до них ближче ніж
на 2 метри;
   відчиняти люки (кришки) цистерн, вагонів або вести будь-які
роботи на них.
 
   10.5. Під  час  руху  поїзда  особовому  складу  варти
забороняється:
   сидіти на борту платформи, на краю та східцях гальмівного
майданчика;
   висовуватись з вікон, люків і дверей критих вагонів, сидіти
на підлозі в дверному прорізі критого вагона, спиратися на
закладку дверей;
   викидати будь-які предмети з вагонів. Відчинені двері у
вагоні для перевезення варти повинні бути постійно закріплені для
запобігання несподіваному зачиненню при різкому гальмуванні потяга
або удару інших вагонів. Забороняється виходити з вагона з боку
потяга, що проходить;
   застосовувати у вагонах невстановлені види освітлення та
опалювання.
 
   10.6. У вагоні для перевезення варти на боковій стіні з
внутрішнього боку наноситься крейдою застережний напис: "Стережись
контактного проводу", а на східцях, що ведуть на дах вагона,
закріплюється табличка з написом: "Не залізати - уб'є".
 
{ Положення  в  редакції Наказу Міністерства оборони N 296
( z0820-06 ) від 29.05.2006 }
 
 Начальник управління
 служби військ і режиму
 Генерального штабу
 Збройних Сил України
 полковник                      М.Герасименко
 
 Начальник військових
 сполучень Збройних
 Сил України
 полковник                         М.Шибко
 
                   Додаток 1
                   до пункту 4.2 Положення
                   про охорону та супровід
                   військових вантажів при їх
                   перевезенні залізничним і
                   водним транспортом
 
 
               ПЕРЕЛІК
        та кількість медичного майна аптечки
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування майна    |Одиниця виміру|Кількість |
|з/п|                 |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
|  |  Лікарські засоби загальні   |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 1 |Аміак (10% водний розчин, 1 мл) в |   амп.   |  10  |
|  |ампулах з обплетенням       |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 2 |Валідол 0,06 таблетки N 10    |  упак.   |  1   |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 3 |Йод (5% розчин, 1 мл) в ампулах з |   амп.   |  10  |
|  |обплетенням            |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 4 |Калію перманганат         |   г    |  3   |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
|  |Перев'язувальні засоби      |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 1 |Бинт марлевий медичний стерильний,|   шт.   |  2   |
|  |розмір 5 м х 10 см        |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 2 |Бинт марлевий медичний      |   шт.   |  2   |
|  |нестерильний, розмір 5 м х 10 см |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 3 |Бинт еластичний трубчастий    |  упак.   |  2   |
|  |медичний типу "Ретеласт" в    |       |     |
|  |індивідуальній упаковці N 1 (для |       |     |
|  |кисті)              |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 4 |Бинт еластичний трубчастий    |  упак.   |  2   |
|  |медичний типу "Ретеласт" в    |       |     |
|  |індивідуальній упаковці N 2 (для |       |     |
|  |стопи)              |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 5 |Бинт еластичний трубчастий    |  упак.   |  2   |
|  |медичний типу "Ретеласт" в    |       |     |
|  |індивідуальній упаковці N 3 (для |       |     |
|  |гомілки)             |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 6 |Вата медична гігроскопічна в пачці|  упак.   |  3   |
|  |по 100 г стерильна        |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 7 |Косинка медична (перев'язувальна) |   шт.   |  2   |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 8 |Лейкопластир бактерицидний    |   шт.   |  3   |
|  |6 х 10 см             |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 9 |Пакет перев'язувальний      |   шт.   | один на |
|  |індивідуальний          |       | кожного |
|  |                 |       |військово-|
|  |                 |       |службовця |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
|10 |Пов'язка медична мала стерильна  |   шт.   |  2   |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
|  |   Медичні речі видаткові   |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 1 |Булавка безпечна         |   шт.   |  10  |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
|  |     Лікарські речі     |       |     |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 1 |Джгут кровоспинний гумовий    |   шт.   |  1   |
|---+----------------------------------+--------------+----------|
| 2 |Шина               |   шт.   |  2   |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1  в  редакції Наказу Міністерства оборони N 296
( z0820-06 ) від 29.05.2006 }
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4.3 Положення
                   про охорону та супровід
                   військових вантажів при їх
                   перевезенні залізничним і
                   водним транспортом
 
 
                (1-ша сторінка постової відомості)
 
 Склад варти затверджую      Варту проінструктовано і
 Командир             попереджено про кримінальну
 військової частини _________   відповідальність за втрату зброї
 ____________________________   та боєприпасів, крадіжку
 (військове звання,        особистого і державного майна,
 ____________________________   про заборону вживання спиртних
 підпис, прізвище)        напоїв, а також про заходи
                 безпеки при несенні служби під
 "__" ____________ 20__ р.    час перебування в дорозі.
                 Начальник штабу в/ч ____________
                 ________________________________
 Місце для печатки        (військове звання,
                 ________________________________
                 підпис, прізвище)
                 "__" ____________ 20__ р.
 
 
            ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ N
     варти з охорони та супроводу військових вантажів
 
 
       ВІДМІТКА ПРО ДОПУСК У ВАРТОВЕ ПРИМІЩЕННЯ
 
------------------------------------------------------------------
| N |Пункт зупинки |Дата, час |  Військове  |   Підпис   |
|з/п | (станція)  |     |  звання,   |начальника варти|
|  |       |     |  прізвище,  |        |
|  |       |     |  ініціали,  |        |
|  |       |     | займана посада |        |
|----+--------------+----------+----------------+----------------|
| 1 |   2    |  3   |    4    |    5    |
|----+--------------+----------+----------------+----------------|
|  |       |     |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Начальник варти заповнює графу 4 після пред'явлення
посвідчення посадової особи, яка прибула.
 
       ГРАФІК ОХОРОНИ ЗБРОЇ ПІД ЧАС СЛІДУВАННЯ
           ПАСАЖИРСЬКИМИ ПОЇЗДАМИ
 
------------------------------------------------------------------
| Дата |   1 зміна   |   2 зміна   |   3 зміна   |
|    |------------------+------------------+-----------------|
|    | час | підпис | час | підпис | час | підпис |
|--------+-------+----------+-------+----------+-------+---------|
|    |    |     |    |     |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Час охорони стрілецької зброї та боєприпасів до неї
підтверджується підписом вартових.
 
                (2-га сторінка постової відомості)
 
   Варта N ________ від ________________________________________
                 (підрозділ,
__________________________________________________________________
       умовне найменування військової частини)
 
   Начальник варти _____________________________________________
               (військове звання,
__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я, по батькові, N зброї)
 
             РОЗКЛАД ПОСТІВ
 
------------------------------------------------------------------
|  Номери  |Військові звання, прізвища та ініціали вартових, |
|  постів  |           N зброї           |
|       |-------------------------------------------------|
|       |  1-ша зміна  | 2-га зміна  | 3-тя зміна  |
|--------------+-----------------+---------------+---------------|
|   1    |    |    |    |    |    |    |
|--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------|
|   2    |    |    |    |    |    |    |
|--------------+-------------------------------------------------|
|   Дата   |    Час заступання вартових на пости     |
|--------------+-------------------------------------------------|
|       |    |    |    |    |    |    |
|--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------|
|       |    |    |    |    |    |    |
|--------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------|
|       |    |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Номер варти надається згідно з номером телеграми
штабів командування видів Збройних Сил України,  оперативних
командувань про виділення варти.
 
 Командир роти (батареї)        ___________________________
                    (військове звання,
                    ___________________________
                    підпис, ініціали, прізвище)
 
                (3-тя сторінка постової відомості)
 
        На цій сторінці робляться записи:
 
   1. Про результати перевірки та події, які сталися під час
несення варти.
 
   2. Про  всі  виявлені  несправності  в  транспорті,  що
охороняється, і їх усунення під час перебування в дорозі.
 
   3. Про доповіді військовому коменданту під час перебування в
дорозі і дозабезпечення варти.
 
------------------------------------------------------------------
|  Пункт зупинки  |  Дата, час  |  Результати перевірки  |
|--------------------+----------------+--------------------------|
|     1     |    2    |      3       |
|--------------------+----------------+--------------------------|
|          |        |             |
------------------------------------------------------------------
 
                (4-та сторінка постової відомості)
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Найменування заходів    | Дата | Час | Підпис |
| з/п |                  |   |   |    |
|-----+------------------------------------+------+-----+--------|
| 1 |Вибуття з частини          |   |   |    |
|-----+------------------------------------+------+-----+--------|
| 2 |Прибуття до вантажовідправника   |   |   |    |
|-----+------------------------------------+------+-----+--------|
| 3 |Вибуття з військовим транспортом  |   |   |    |
|-----+------------------------------------+------+-----+--------|
| 4 |Прибуття до вантажоодержувача    |   |   |    |
|-----+------------------------------------+------+-----+--------|
| 5 |Здача військового транспорту    |   |   |    |
|-----+------------------------------------+------+-----+--------|
| 6 |Вибуття до військової частини    |   |   |    |
|-----+------------------------------------+------+-----+--------|
| 7 |Прибуття до військової частини   |   |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Розбір несення служби вартою, ужиті заходи: _________________
__________________________________________________________________
 
   Розбір провів: ______________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Рішення командира: __________________________________________
 
{ Додаток 2  в  редакції Наказу Міністерства оборони N 296
( z0820-06 ) від 29.05.2006 }
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 4.6 Положення
                   про охорону та супровід
                   військових вантажів при їх
                   перевезенні залізничним і
                   водним транспортом
 
 
 Штамп військової частини
 
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
       начальника варти військового транспорту
 
 
   Пред'явник цього ____________________________________________
                 (військове звання,
__________________________________________________________________
     прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця
__________________________________________________________________
      і умовне найменування військової частини)
 
є начальником варти військового транспорту N _____________________
 
   Список особового складу варти - на звороті цього посвідчення.
 
 Командир (начальник)         ___________________________
                    (військове звання,
                    ___________________________
                    підпис, ініціали, прізвище)
 
   Місце для печатки
 
                    (зворотний бік посвідчення)
 
               СПИСОК
        особового складу варти для охорони і
     супроводу військового транспорту N ____________
     у складі _____________ вагонів N _______________
 
------------------------------------------------------------------
| N | Військове | Прізвище, | Серія,  |  Вид  | Кількість |
|з/п| звання  |  ім'я та  |  номер  | і номер | бойових |
|  |      | по батькові |посвідчення| зброї  | патронів |
|  |      |       | особи або |     |      |
|  |      |       |військового|     |      |
|  |      |       | квитка  |     |      |
|---+-----------+-------------+-----------+----------+-----------|
|  |      |       |      |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник штабу військової частини  ___________________________
                    (військове звання,
                    ___________________________
                    підпис, ініціали, прізвище)
 
   Відмітка про дату та час прибуття варти до вантажовідправника
__________________________________________________________________
 
   Інструктаж з правил особистої та пожежної безпеки провів ____
__________________________________________________________________
  (дата, час, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
 
   Відмітка про здачу транспорту і про вибуття варти до місця
служби: __________________________________________________________
 
 Начальник варти:           ___________________________
                    (військове звання,
                    ___________________________
                    підпис, ініціали, прізвище)
 
транспорт N _____________ за призначенням доставив, супровідні
документи здав і "__"_____________ 20__ р. з особовим складом
варти вибув до місця служби.
 
 Вантажоодержувач           ___________________________
                    (військове звання,
                    ___________________________
                    підпис, ініціали, прізвище)
 
   Місце для печатки         "__"_____________ 20__ р.
 
{ Додаток 3  в  редакції Наказу Міністерства оборони N 296
( z0820-06 ) від 29.05.2006 }
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 4.11 Положення
                   про охорону та супровід
                   військових вантажів при їх
                   перевезенні залізничним і
                   водним транспортом
 
 
 Штамп військової частини
 
 
      РАЗОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА ПРАВО ПЕРЕВІРКИ ВАРТИ
 
 
Видане __________________________________________________________
        (військове звання, прізвище й ініціали)
для перевірки ____________________________________________________
                (назва варти)
 
        Дійсне тільки з посвідченням особи
 
 Гербова печатка військової     Начальник гарнізону (заступник
 частини (установи)         начальника гарнізону, командир
 "__"___________ 20__ р.      військової частини)
                  ______________________________
                  (військове звання,
                  ______________________________
                  підпис, прізвище, ініціали)
 
   Примітки:
 
   1. Після  перевірки  разове  посвідчення  залишається  у
начальника варти, і він здає його разом із постовою відомістю до
штабу військової частини.
 
   2. Командирові роти (батареї), від якої споряджена варта,
його заступникам та всім прямим начальникам командира  роти
(батареї), а також військовому коменданту залізничної (водної)
дільниці, станції (порту), його заступнику, старшим помічникам і
помічникам  разове  посвідчення на право перевірки варти не
видається.
 
{ Додаток 4  в  редакції Наказу Міністерства оборони N 296
( z0820-06 ) від 29.05.2006 }
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 6.2, 7.1 Положення
                   про охорону та супровід
                   військових вантажів при їх
                   перевезенні залізничним і
                   водним транспортом
 
 
               КНИГА
        обліку прибуття і відправлення варт
         військової частини _____________
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата, |Військове |  З якої  |Вид і номери| Дата, |  Номер  |  Кому  |
|з/п| час  | звання, | військової |  зброї,  | час |військового|повідомлено|
|  |прибуття|прізвище, | частини  |кількість і |вибуття|транспорту |   в   |
|  | варти | ім'я, по |віднаряджено|  партія  | варти | (команди) |комендатурі|
|  |    | батькові |  варту  |боєприпасів,|    |      |військових |
|  |    |начальника|      |  які   |    |      | сполучень |
|  |    | варти і |      |зберігаються|    |      |  про  |
|  |    | вартових |      |в особового |    |      |прибуття та|
|  |    |     |      |  складу  |    |      | вибуття |
|  |    |     |      |      |    |      |  варти  |
|---+--------+----------+------------+------------+-------+-----------+-----------|
|  |    |     |      |      |    |      |      |
|---+--------+----------+------------+------------+-------+-----------+-----------|
|  |    |     |      |      |    |      |      |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Книга ведеться черговим військової частини.
 
{ Додаток 5  в  редакції Наказу Міністерства оборони N 296
( z0820-06 ) від 29.05.2006 }
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 6.2 Положення
                   про охорону та супровід
                   військових вантажів при їх
                   перевезенні залізничним і
                   водним транспортом
 
 
                ОПИС
           військового транспорту
 
 
   Начальнику варти ____________________________________________
                 (військове звання,
_________________________________________________________________,
         прізвище, ім'я та по батькові)
призначеному від _________________________________________________
             (військова частина, установа)
 
------------------------------------------------------------------
| Номери вагонів |  Номери   | Контрольні  | Найменування |
| (найменування | транспорту  |знаки пломб на |документів, що |
|  або номери  |        |  вагонах і  | додаються, і |
| суден, барж чи |        | військовій  | зауваження  |
| номери трюмів) |        |  техніці  |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|        |        |        |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|        |        |        |        |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|        |        |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Транспорт здав у справному стані: ___________________________
                    (військове звання, підпис,
__________________________________________________________________
       ініціали, прізвище вантажовідправника)
 
   Транспорт прийняв у справному стані: ________________________
                    (військове звання, підпис,
__________________________________________________________________
        ініціали, прізвище начальника варти)
 
 "__"____________ 20__ р. "__" год. "__" хв.
 
                       (зворотний бік опису)
 
   Військовий транспорт згідно з описом прийняв: ______________
_________________________________________________________________
 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище вантажоодержувача)
 
 Гербова печатка
 військової частини
 
 "__"____________ 20__ р. "__" год. "__" хв.
 
{ Додаток 6  в  редакції Наказу Міністерства оборони N 296
( z0820-06 ) від 29.05.2006 }<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн