Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин

Верховна Рада України

Закон № 703/97-ВР від 09.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


           З А К О Н У К Р А Ї Н И

     Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи
         про захист національних меншин
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 14, ст.56 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин
( 995_055 ), підписану від імені України 15 вересня 1995 року в
м. Страсбурзі, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 9 грудня 1997 року
     N 703/97-ВР<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн