Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Литовської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно

Верховна Рада України

Закон № 704/97-ВР від 09.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


           З А К О Н У К Р А Ї Н И

      Про ратифікацію Конвенції між Урядом України
      і Урядом Литовської Республіки про уникнення
    подвійного оподаткування та попередження податкових
     ухилень стосовно податків на доход і на майно
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 14, ст.57 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Конвенцію між Урядом України і Урядом Литовської Республіки
про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових
ухилень стосовно податків на доход і на майно ( 440_004 ),
підписану 23 вересня 1996 року в м. Вільнюсі, ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 9 грудня 1997 року
     N 704/97-ВР<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн