Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про продовження дії пункту 6 Постанови Верховної Ради України "Про земельну реформу"

Верховна Рада України

Постанова № 744/97-ВР від 17.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
       Про продовження дії пункту 6 Постанови
     Верховної Ради України "Про земельну реформу"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.78 )
   З метою забезпечення прав громадян на землю, гарантованих
Конституцією України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Продовжити дію пункту 6 Постанови Верховної Ради України
від  18 грудня 1990 року "Про земельну реформу" ( 563-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 10, ст.100; Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.229) до 1 січня 2000
року.
   2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Верховній Раді
Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним, сільським
радам кошти від плати за землю, що надходять на відповідні
бюджетні рахунки, в першочерговому порядку  спрямовувати  на
оформлення  права  власності  або  права користування землею
громадянам в порядку, встановленому Земельним кодексом України
( 561-12 ).


 Голова Верховної Ради України          О.МОРОЗ

 м. Київ, 17 грудня 1997 року
     N 744/97-ВР


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн