Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про нафтопровідну систему Джейхан - Самсун

Верховна Рада України

Закон № 739/97-ВР від 17.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом
     Турецької Республіки про нафтопровідну систему
             Джейхан - Самсун
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.73 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про
нафтопровідну систему Джейхан - Самсун ( 792_001 ), підписану 18
червня 1997 року в м. Анкарі, ратифікувати з таким застереженням:
   у пункті 1 статті 5 Угоди підпункт 1.3 виключити.
 
 
 Голова Верховної Ради України        О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 17 грудня 1997 року
     N 739/97-ВР<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн