Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про державну підтримку суднобудівної промисловості України

Верховна Рада України

Закон № 774/97-ВР від 23.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про державну підтримку суднобудівної
           промисловості України
 
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 18, ст. 90 )
 
   Цей Закон спрямований на створення умов  для  залучення
іноземних  інвестицій,  збереження,  розвитку  та ефективного
використання створеного високого виробничого, науково-технічного
та експортного потенціалу суднобудівної промисловості України, а
також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні
обсягів виробництва українських підприємств.
 
   Стаття 1.  Визнати  суднобудування  пріоритетною  галуззю
економіки України та надати право Кабінету Міністрів України
виступати  від  імені держави гарантом виконання зобов'язань
підприємств суднобудівної промисловості за іноземними кредитами,
що  надаються  іноземними  державами,  банками,  міжнародними
фінансовими організаціями, а також зобов'язань перед іноземними
замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).
 
   Стаття 2.  Цей  Закон  набирає  чинності  з  дня  його
опублікування.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 23 грудня 1997 року
     N 774/97-ВР<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн